فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش فولای
امتیاز:0
دنبال کننده:10.1K
كارگزاري سهام بارز

#صنعت_فلزات

مقایسه درآمد فصلی و سالیانه

🔹#هرمز با 70درصد رشد، #ارفع 50درصد، #فولای 46درصد و #فروی با 42 درصد بیشترین رشد درآمد سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم را داشته اند.

🔹#فولای با 163درصد رشد، #کاوه 153 درصد ، #فسازان 146 درصد و #فجر با 131 درصد بیشترین رشد درآمد را در سال 99 نسبت به سال 98 داشته اند.

@ebarez

آموزش فولای
امتیاز:652
دنبال کننده:6.9K

🔹نسبت P/E آتی نگر نمادهای مختلف زنجیزۀ فولاد:

سنگ آهنی ها:

#کگل حوالی 8 واحد

#کنور #کچاد حوالی 7 واحد

#کگهر #اپال حوالی 5 واحد

#واحیا حوالی 3 واحد

فولادسازان:

#فولاد #فخوز #هرمز حوالی 5 واحد

#کاوه #ارفع حوالی 6 واحد

#ذوب #فخاس #فوکا حوالی 7 واحد

نوردکاران:

#فسازان #فنورد #فولای #فسپا #کویر حوالی 9 واحد

صنایع خاص:

#فولاژ حوالی 7 واحد

#فروس #فافزا #فپنتا #فلوله #فنفت #چدن حوالی 9 واحد

@suggestedstock

آموزش فولای
اسمارت بورس@smart_investor
امتیاز:774
دنبال کننده:104.2K

#کدال #گزارش_خوب

🟣 #کسرام با سرمایه ثبت شده 981,249 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 مبلغ 246,204 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69% رشد داشته است.

🟣 #سپرده با سرمایه ثبت شده 1,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 11,083,547 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 403% رشد داشته است.

🟣 #کحافظ با سرمایه ثبت شده 1,468,924 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,386,218 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 141% رشد داشته است.

🟣 #فولای با سرمایه ثبت شده 134,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 4,404,171 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 163% رشد داشته است.

🟣 #جم_پیلن با سرمایه ثبت شده 2,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 65,773,262 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 98% رشد داشته است.

🟣 #پاکشو با سرمایه ثبت شده 4,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 36,732,760 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 83% رشد داشته است.

🟣 #کرماشا با سرمایه ثبت شده 3,529,200 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 23,705,854 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69% رشد داشته است.

🟣 #بالبر با سرمایه ثبت شده 316,920 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 مبلغ 5,162,306 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 202% رشد داشته است.

از ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

@smart_investor 💰

آموزش فولای
امتیاز:694
دنبال کننده:19.5K
آوا تحلیل

#بررسی_گزارش_کدال #فولای

✅ فروش شرکت در اسفند ماه به 80 میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن 63 درصد افزایش داشته است.

✅ مقدار تولید و فروش شرکت هر دو با رشد همراه بوده است. مقدار تولید با 3426 تن 73 درصد نسبت به بهمن افزایش داشته همچنین مقدار فروش با 58 درصد رشد به 3385 تن رسیده است.

✅ نرخ فروش محصولات تغییر محسوسی نسبت به بهمن ماه نداشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در سال مالی 1399 به رقم 440 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال مالی 98 بالغ بر 162 درصد رشد داشته است.

آخرین قیمت سهم برابر 5014 تومان بوده و در یک ماه گذشته تغیر چندانی نداشته است.

آموزش فولای
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:697
دنبال کننده:24.1K
Meta_Technical

#فولای اپدیت

11 فروردین

@meta_technical

نمادآخرینپایانیحجمارزش