#

سپرده

سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش سپرده
اسمارت بورس@smart_investor
امتیاز:318
دنبال کننده:97.5K

#کدال #گزارش_خوب

🟣 #کسرام با سرمایه ثبت شده 981,249 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 مبلغ 246,204 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69% رشد داشته است.

🟣 #سپرده با سرمایه ثبت شده 1,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 11,083,547 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 403% رشد داشته است.

🟣 #کحافظ با سرمایه ثبت شده 1,468,924 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,386,218 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 141% رشد داشته است.

🟣 #فولای با سرمایه ثبت شده 134,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 4,404,171 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 163% رشد داشته است.

🟣 #جم_پیلن با سرمایه ثبت شده 2,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 65,773,262 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 98% رشد داشته است.

🟣 #پاکشو با سرمایه ثبت شده 4,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 36,732,760 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 83% رشد داشته است.

🟣 #کرماشا با سرمایه ثبت شده 3,529,200 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 23,705,854 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69% رشد داشته است.

🟣 #بالبر با سرمایه ثبت شده 316,920 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 مبلغ 5,162,306 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 202% رشد داشته است.

از ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

@smart_investor 💰

آموزش سپرده
امتیاز:563
دنبال کننده:39.7K

#سپرده

#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/12/30

▪️ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/12/30 معادل 423,305 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 10% افزایش داشته است.

▪️«سپرده» با سرمایه ثبت شده 1,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 11,083,547 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 403% رشد داشته است.

پنج درصد این 👆👆👆 برای #انرژی هست

نتیجه

#انرژی که داشته باشی آرامش داری

عدد خرید جدید رو هم گفتم با صبوری به انتظار مینشینیم😊😊😊

آموزش سپرده
امتیاز:0
دنبال کننده:10.6K

سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه ١٣٣ درصدی #سپرده از محل سود انباشته،سایر اندوخته ها را تایید کرد.

آموزش سپرده
امتیاز:563
دنبال کننده:39.7K

#سپرده

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

درصد افزایش سرمایه: ۱۳۳ درصد

محل تامین: سود انباشته و سایر اندوخته ها

یادمون باشه #انرژی مالک پنج درصد #سپرده هست

آموزش سپرده
Fartak_Bourse@Fartak_bourse
امتیاز:280
دنبال کننده:9.3K

شرکت سرمایه گذاری سایپا

🔷👈 پرتفوی بورسی

- در پرتفوی بورسی نماد های:#ورنا، #خساپا،#لوتوس، های وب، #دتوزیع، #کرمان، #شیران، #ومهان، #سرچشمه،#وبملت، #وپترو، #فولاد، #وتوکا، #دجابر، #شبندر، #آسیا، و#تجارت، #وکادو، #فملی، #شتران، #پسهند، #لوتوسح، #جم ،#هرمز، #سفارس، #پترول، #پترولح، #سپرده،#خزر، کالا، #ولساپا، #ختور وجود دارد.

🔷👈 پرتفوی غیر بورسی

- در پرتفوی غیر بورسی شرکت های:گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، #توسعه صنعتی #خودرو، #تجارت الکترونیک #خودرو تابان، #توسعه بازرگانی #برنا، صندوق سرمایه گذاری مشترک #توسعه بازار سرمایه، گسترش مواد پیشرفته، انرژی گستر #ساینا اروند، تهیه و توزیع مواد ریخته گری تهران،کارگزاری سپهر باستان، ستاره سفیران آینده، بورسی انرژی، ایدور کیش، #توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران ، مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران وجود دارند.

آموزش سپرده
امتیاز:563
دنبال کننده:39.7K

#سپرده

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در ۳ ماهه ۱۵۰۹ ریال سود محقق کرده است کل سود سال قبل شرکت ۱۱۲۰ ریال بوده است

۵ درصد سپرده برای #انرژی هست

چه شود ؟؟؟

آموزش سپرده
امتیاز:563
دنبال کننده:39.7K

#انرژی

پنج درصد سپرده برای انرژی است👇👇👇

#سپرده

گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/02/31

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در دوره 1 ماهه منتهی به اردیبهشت 1399از محل فروش و یا ارائه خدمات خود مبلغ 1,254,788 میلیون ریال درآمد محقق نمود که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %961 افزایش یافته است.

«سپرده» با سرمایه ثبت شده 1,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,744,121 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %875 رشد داشته است.

نمادآخرینپایانیحجمارزش