فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش داوه
آخرین تحلیل@AkharinTahlil1
امتیاز:738
دنبال کننده:11K
آخرین تحلیل

#داوه ➕دنبال کردن نماد

‌‌‌‏✍️ شخصی

✴️ تحلیل‌گر : #behzadh_p_t

📅 ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۱۲:۲۳

📊@AkharinTahlil1

آموزش داوه
آخرین تحلیل@AkharinTahlil1
امتیاز:738
دنبال کننده:11K
آخرین تحلیل

#داوه ➕دنبال کردن نماد

‌‌‌‏✍️ امرو یا فردا واکش خوبی نشون میده

✅ تحلیل‌گر : #sh_hir

📅 ۱۴۰۰/۱/۱۰ - ۰۷:۳۱

📊@AkharinTahlil1

آموزش داوه
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:697
دنبال کننده:24.1K
Meta_Technical

درآمد #داوه با توجه به آخرین گزارشات حسابرسی شده

سود آوری شرکت هر سال بهتر از سال قبل

فعلا در صف فروش بدون تقاضا دنبال میشود...

آموزش داوه
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:697
دنبال کننده:24.1K
Meta_Technical

#داوه

شاخص آلتمن

@meta_technical

آموزش داوه
امتیاز:801
دنبال کننده:9.8K

#فیلتر_کمترین_بازده_یکساله

۵نمادی که کمترین بازده در یک سال اخیر را داشتند

#ولیز

#دزهراوی

#غسالم

#داوه

#آبین

@technicalbours7

نمادآخرینپایانیحجمارزش