ورود/ثبت‌نام

سمازنسمازن

آخرین معامله1.99%۲۲٬۰۷۰
اضافه کردن به دیده‌بان
13
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
47%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز سمازن:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 1059
2.8
سمازن،شکارچی بازار

⭐ پورتفوی مشترکِ صندوق‌های بخشیِ سیمانی (سیمانو | سمان) 🟪 پنج نمادِ اصلی: سفارس | سیتا | ستران | سمازن | سیدکو 🟩 بر طبقِ یک قاعدۀ کلی: هر چقدر یک نماد در پورتفوی مشترکِ صندوق‌های بخشی، درصدِ بالاتری رو نسبت به شاخصِ مربوطه (در اینجا: شاخصِ سیمانی) به‌خودش اختصاص داده باشه، از دیدِ سبدگردان‌ها، بنیادی‌تر/مستعدتر محسوب می‌شه. - ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

نوع سیگنال: خنثی
9 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۰۷۰
اشتراک گذاری
سمازن،ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

⭐ پورتفوی مشترکِ صندوق‌های بخشیِ سیمانی (سیمانو | سمان) 🟪 پنج نمادِ اصلی: سفارس | سیتا | ستران | سمازن | سیدکو 🟩 بر طبقِ یک قاعدۀ کلی: هر چقدر یک نماد در پورتفوی مشترکِ صندوق‌های بخشی، درصدِ بالاتری رو نسبت به شاخصِ مربوطه (در اینجا: شاخصِ سیمانی) به‌خودش اختصاص داده باشه، از دیدِ سبدگردان‌ها، بنیادی‌تر/مستعدتر محسوب می‌شه. - ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus

نوع سیگنال: خنثی
10 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۰۷۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از سمازن بهتر است؟
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1032
2.3

🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (140) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #شفام (35.4M) #پکرمان (10.3M) #خبهمن (79.4M) #وبانک (8M) #وآفر (3.5M) #خزامیا (20.3M) #ثزاگرس (694.4K) #دکوثر (4.5M) #تپکو (29.9M) #کالا (7.5M) #شکربن (7.1M) #شرنگی (2.2M) #خساپا (19.3M) #غکورش (5.2M) #ستران (7.2M) #ساذری (2.5M) #فزر (569.5K) #فسپا (3.7M) #خکار (10.3M) #وتوسم (7.7M) #ورازی (14M) #ذوب (57.3M) #غبهار (0.9M) #نبروج (1.1M) #وشمال (1.1M) #وسدید (8.1M) #وگردش (7.3M) #غگل (7.3M) #گلدیرا (4.6M) #حسینا (467.6K) #کساوه (1.1M) #شبندر (150.6K) #ساوه (111K) #پتایر (6.8M) #غفارس (1.2M) #سآبیک (598.8K) #سصوفی (436.2K) #دماوند (1.8M) #غگلپا (1.1M) #لخزر (2.3M) #پکویر (2.3M) #تجلی (3.6M) #سپاها (628.8K) #فرابورس (852.6K) #وتوشه (2.6M) #خشرق (2M) #غصینو (1.4M) #حتاید (1.4M) #شاوان (476.5K) #چخزر (150.1K) #های وب (10.3M) #تفارس (4.3M) #گپارس (51.6K) #پارتا (1.2M) #حگردش (3.8M) #بهپاک (2.3M) #بمولد (821.3K) #فافق (1.1M) #فن افزار (540.4K) #دفارا (305.3K) #دتولید (871.1K) #غاذر (485.6K) #باران (3.2M) #دتهران‌ (13.1M) #ولتجار (1M) #نخریس (233.4K) #شاروم (551.3K) #فاراک (4.3M) #قصفها (42.9K) #گکوثر (2.3M) #تپمپی (543.8K) #بمپنا (879.3K) #تفیرو (88K) #بجهرم (2.8M) #رنیک (549.6K) #سکرما (175.1K) #فاما (445.8K) #واحیا (67.9K) #سهرمز (156.2K) #ختور (1.4M) #کتوسعه (289.6K) #دکپسول (50.7K) #دتوزیع (203.6K) #سمگا (1.4M) #شکلر (331.4K) #دبالک (501.9K) #دسینا (231.7K) #غمینو (846.5K) #کحافظ (1.4M) #فنر (40.7K) #سخزر (125.9K) #وبشهر (507K) #زدشت (108.4K) #ودی (501.1K) #کفپارس (0.9M) #بیوتیک (161.1K) #اسیاتک (206.2K) #اردستان (116.3K) #سنیر (61.9K) #ثاخت (563.8K) #غپآذر (191.9K) #فرود (707.8K) #وپترو (38.8K) #وخارزم (1M) #ثشرق (55.6K) #دابور (163.9K) #لطیف (29.3K) #غشهداب (1.1M) #بزاگرس (1.5K) #واتی (224.1K) #بورس (311.2K) #کرازی (1.3M) #گشان (63.8K) #غیوان (95.4K) #غبشهر (606.1K) #چدن (615.5K) #سشمال (101.4K) #سمایه (8K) #ملت (161.2K) #اپرداز (304K) #سهگمت (26.6K) #زشریف (40.8K) #ساربیل (56.2K) #سلار (530.2K) #زفجر (66.3K) #پخش (188.8K) #شکام (264.7K) #بموتو (493.9K) #افق (3.1K) #سمازن (37.1K) #حشکوه (260.8K) #فصبا (114.7K) #فمراد (9K) #وملی (1.3K) #قاسم (1.8K) #سفارس (13.5K) #شدوص (8.4K) #فرآور (769) #دتماد (48) #نشار (500K)       ➖➖ 📆 ۱۴۰۳/۰۳/۳۰  ۱۲:۳۰

نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۰۷۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1161
3.2

🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (140) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم #شفام (35.4M) #پکرمان (10.3M) #خبهمن (79.4M) #وبانک (8M) #وآفر (3.5M) #خزامیا (20.3M) #ثزاگرس (694.4K) #دکوثر (4.5M) #تپکو (29.9M) #کالا (7.5M) #شکربن (7.1M) #شرنگی (2.2M) #خساپا (19.3M) #غکورش (5.2M) #ستران (7.2M) #ساذری (2.5M) #فزر (569.5K) #فسپا (3.7M) #خکار (10.3M) #وتوسم (7.7M) #ورازی (14M) #ذوب (57.3M) #غبهار (0.9M) #نبروج (1.1M) #وشمال (1.1M) #وسدید (8.1M) #وگردش (7.3M) #غگل (7.3M) #گلدیرا (4.6M) #حسینا (467.6K) #کساوه (1.1M) #شبندر (150.6K) #ساوه (111K) #پتایر (6.8M) #غفارس (1.2M) #سآبیک (598.8K) #سصوفی (436.2K) #دماوند (1.8M) #غگلپا (1.1M) #لخزر (2.3M) #پکویر (2.3M) #تجلی (3.6M) #سپاها (628.8K) #فرابورس (852.6K) #وتوشه (2.6M) #خشرق (2M) #غصینو (1.4M) #حتاید (1.4M) #شاوان (476.5K) #چخزر (150.1K) #های وب (10.3M) #تفارس (4.3M) #گپارس (51.6K) #پارتا (1.2M) #حگردش (3.8M) #بهپاک (2.3M) #بمولد (821.3K) #فافق (1.1M) #فن افزار (540.4K) #دفارا (305.3K) #دتولید (871.1K) #غاذر (485.6K) #باران (3.2M) #دتهران‌ (13.1M) #ولتجار (1M) #نخریس (233.4K) #شاروم (551.3K) #فاراک (4.3M) #قصفها (42.9K) #گکوثر (2.3M) #تپمپی (543.8K) #بمپنا (879.3K) #تفیرو (88K) #بجهرم (2.8M) #رنیک (549.6K) #سکرما (175.1K) #فاما (445.8K) #واحیا (67.9K) #سهرمز (156.2K) #ختور (1.4M) #کتوسعه (289.6K) #دکپسول (50.7K) #دتوزیع (203.6K) #سمگا (1.4M) #شکلر (331.4K) #دبالک (501.9K) #دسینا (231.7K) #غمینو (846.5K) #کحافظ (1.4M) #فنر (40.7K) #سخزر (125.9K) #وبشهر (507K) #زدشت (108.4K) #ودی (501.1K) #کفپارس (0.9M) #بیوتیک (161.1K) #اسیاتک (206.2K) #اردستان (116.3K) #سنیر (61.9K) #ثاخت (563.8K) #غپآذر (191.9K) #فرود (707.8K) #وپترو (38.8K) #وخارزم (1M) #ثشرق (55.6K) #دابور (163.9K) #لطیف (29.3K) #غشهداب (1.1M) #بزاگرس (1.5K) #واتی (224.1K) #بورس (311.2K) #کرازی (1.3M) #گشان (63.8K) #غیوان (95.4K) #غبشهر (606.1K) #چدن (615.5K) #سشمال (101.4K) #سمایه (8K) #ملت (161.2K) #اپرداز (304K) #سهگمت (26.6K) #زشریف (40.8K) #ساربیل (56.2K) #سلار (530.2K) #زفجر (66.3K) #پخش (188.8K) #شکام (264.7K) #بموتو (493.9K) #افق (3.1K) #سمازن (37.1K) #حشکوه (260.8K) #فصبا (114.7K) #فمراد (9K) #وملی (1.3K) #قاسم (1.8K) #سفارس (13.5K) #شدوص (8.4K) #فرآور (769) #دتماد (48) #نشار (500K) ➖➖ 📆 ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۲:۳۰

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۰۰۰
اشتراک گذاری

📉#شاخص_کل ۲,۰۳۶,۰۲۵🔻۹,۲۹۱ 📉#شاخص_کل_هم_وزن ۶۶۵,۰۹۶🔻۱,۰۴۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #ارزش_معاملات_خرد ۲,۳۳۹ میلیارد تومان ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🟢معاملات بلوکی (برگه ) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وپست ۱۰ میلیون #سمگا ۴۴.۳ میلیون #سمازن ۲.۸۱۶ میلیون #تاپیکو ۳.۴ میلیون #وصندوق ۲.۷۵ میلیون #فملی ۲۹۷.۴۸ میلیون #سپید ۱۰.۵۳ میلیون ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴خروج پول ۳۳۷ میلیارد تومان 🔴خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت ۲۸۹ میلیارد تومان ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🟢 #برترین_گروه‌های_صنعت #خودرو ۱۵۶ میلیارد #فلزات‌اساسی ۱۵۳ میلیارد #شیمیایی ۱۱۱ میلیون ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🟢 ارزش بازار بورس ۶,۹۷۱ هزارمیلیارد🔻 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🟢 #قیمت_‌دلار ۵۸,۷۵۰🔻 🟢 #قیمت‌_یوآن ۸,۰۹۵🔻 🟢 #اونس‌طلای‌جهانی ۲,۳۱۳ 🇺🇸🔻 🟢 #سکه‌طرح‌جدید ۳۹,۹۵۰,۰۰۰ 🇮🇷🔻 🟢 #گرم_طلای_۱۸_عیار ۳,۳۴۴,۳۳۷🇮🇷🔻 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۷۲۰
اشتراک گذاری
Ali Mosadegh | علی مصدق
Ali Mosadegh | علی مصدق
رتبه: 879
3.5

✅ سیگنال خرید #سمازن 🔸 آخرین قیمت : 21820 (% 0.97 +) 🔸 بازدهی 10 سیگنال آخر سهم : 🔹 11.54 % 🔸 -4.99 % 🔹 ... 🔹 ... 🔹 ... 🔹 ... 🔹 ... 🔹 ... 🔹 ... 🔹 ... 🔺 مجموع بازدهی : % 6.55 ⚠ سیگنال هوشمند ربات

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۰۰۰
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1267
4.9

#فیلتر_تابلوخوانی ‌‌‌‌‌‌‌ ‌یک‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #غپینو #ثباغ #شپنا #وبصادر #پکرمان #شپدیس #خزامیا #پترول 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #دامین #خاور #وتجارت #فاسمین #خساپا #فملی #فولاد 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پکرمان #چخزر #وفردا #بمیلا #اردستان #خبنیان #غزر 🔴 کراس با RSI 50: #تایرا # تبرک #تپسی #پتایر #سمازن #مارون #غدیس 🟢 الگوی کندلی پوشا: #سکرد #مارون #فافق #کاذر #غگل #دالبر #مداران 🔴 کندل چکش: #چخزر #سبزوا #زدشت 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۷۲۰
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 1184
2.7

#فیلتر_یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیشترین ورود پول حقیقی: #غپینو #ثباغ #شپنا #وبصادر #پکرمان #شپدیس #خزامیا #پترول بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #دامین #خاور #وتجارت #فاسمین #خساپا #فملی #فولاد برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پکرمان #چخزر #وفردا #بمیلا #اردستان #خبنیان #غزر کراس با RSI 50: #تایرا #تبرک #تپسی #پتایر #سمازن #مارون #غدیس الگوی کندلی پوشا: #سکرد #مارون #فافق #کاذر #غگل #دالبر #مداران کندل چکش: #چخزر #سبزوا #زدشت @bourse_poll

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۷۲۰
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 16
3.7

🕯 #فیلتر_آرمان ‌‌‌‌‌‌‌ ‌یک‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ 🕯 بیشترین ورود پول حقیقی: #غپینو #ثباغ #شپنا #وبصادر #پکرمان #شپدیس #خزامیا #پترول 🕯 بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #دامین #خاور #وتجارت #فاسمین #خساپا #فملی #فولاد 🕯 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پکرمان #چخزر #وفردا #بمیلا #اردستان #خبنیان #غزر 🕯 کراس با RSI 50: #تایرا # تبرک #تپسی #پتایر #سمازن #مارون #غدیس 🕯 الگوی کندلی پوشا: #سکرد #مارون #فافق #کاذر #غگل #دالبر #مداران 🕯 کندل چکش: #چخزر #سبزوا #زدشت @Armantdbroker

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۷۲۰
اشتراک گذاری

IFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني توسعه مل 0.013 میلیون سهم #سمازن در تاریخ 1403/03/26 خریداری کرد و درحال حاضر 1.14 درصد از سهام #سمازن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۱٬۵۲۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار