#

سیلام

سیمان‌ ایلام‌

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش سیلام
امتیاز:0
دنبال کننده:36.3K

سیمان ۴۰ درصد گران شد

نتیجه در سهام سیمانی

#سفار با منفی ۶۷درصد😐

#سبهان منفی ۴۵

#سبجنو منفی ۴۰

#سصفها منفی ۳۷

#سدور منفی ۳۳

#سقاین منفی ۳۰

#لابسا منفی ۳۰(غیر سیمانی)

#سخاش منفی ۲۹

#ساروم منفی ۲۷

#سیلام منفی ۲۰

#سکرد منفی ۲۰

آموزش سیلام
امتیاز:0
دنبال کننده:1.3K

#سیلام منفی 20

#سفانو منفی 20

#سخزر منفی 29

#سبهان منفی 45

آموزش سیلام
امتیاز:0
دنبال کننده:8.2K
BourseNameh | بورسنامه

وضعیت سهام سیمانی بعد مجوز افزایش نرخ....

اینارو باید قاب کنیم تا یادمون نره یه #مدیر بی کفایت چقدر میتونه بازارو به هم بریزه

آموزش سیلام
امتیاز:639
دنبال کننده:603

بچه ها #سیلام رو ببینید توی مچینگه قیمت گذتشتن 700 ریال

آموزش سیلام
امتیاز:642
دنبال کننده:15.3K
آموزش سیلام
امتیاز:0
دنبال کننده:31.9K

صف فروش سنگین #سیلام زیر نظر

درصورت حجم خوردن و جمع شدن صف قابل بررسی

آموزش سیلام
امتیاز:0
دنبال کننده:5.9K

#کدال #گزارش_خوب

🟣 #وتوسم با سرمایه ثبت شده 4,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1400/09/30 از محل سود سهام محقق شده 244,101 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 242% افزایش داشته است.

🟣 #رتاپ با سرمایه ثبت شده 3,643,408 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 22,132,485 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% رشد داشته است.

🟣 #سیلام با سرمایه ثبت شده 1,200,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1400/10/30 مبلغ 492,744 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 193% رشد داشته است.

🟣 #لپارس با سرمایه ثبت شده 300,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 342,216 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 163% رشد داشته است.

🟣 #حفارس با سرمایه ثبت شده 2,523,904 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 4,911,658 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 72% رشد داشته است.

از ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۱

اسمارت بورس

آموزش سیلام
اسمارت بورس@smart_investor
امتیاز:318
دنبال کننده:97.5K

#کدال #گزارش_خوب

🟣 #وتوسم با سرمایه ثبت شده 4,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1400/09/30 از محل سود سهام محقق شده 244,101 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 242% افزایش داشته است.

🟣 #رتاپ با سرمایه ثبت شده 3,643,408 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 22,132,485 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% رشد داشته است.

🟣 #سیلام با سرمایه ثبت شده 1,200,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1400/10/30 مبلغ 492,744 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 193% رشد داشته است.

🟣 #لپارس با سرمایه ثبت شده 300,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 342,216 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 163% رشد داشته است.

🟣 #حفارس با سرمایه ثبت شده 2,523,904 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 4,911,658 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 72% رشد داشته است.

از ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۱

@smart_investor ✔

آموزش سیلام
امتیاز:0
دنبال کننده:31.9K

تحرکات در صف فروش #سیلام

آموزش سیلام
امتیاز:420
دنبال کننده:4.6K

#سیلام نوسانی از صف فروش

چشمتون ب صف فروش باشه

گروه سیمان خوب بودن

یه نوسان ازش بگیریم

نمادآخرینپایانیحجمارزش