ورود/ثبت‌نام

دروزدروز

آخرین معامله-1.96%۱۰٬۵۰۰
اضافه کردن به دیده‌بان
40
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز دروز:
فیلتر
دروز،کدال۳۶۰

#دروز آگهی ثبت تصمیمات #مجمع_عمومی_فوق_العاده (بجز تغییرات سرمایه) #دوره_12_ماهه منتهی به 1403/12/30 شرکت #روزدارو 1403-02-31 09:06:54 (1192810) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۱
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۴۰۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1199
2.7

ورود پول هوشمند 💰 #ثاخت #پارسیان #وپارس #وتوسم #معیار #سنوین #وآتوس #کابگن #سصفها #شتهران #غپونه #غبهار #قنقش #فاهواز #کویر #نمرینو #اپال خروج پول هوشمند 💸 #امید #پرسپولیس #ثامان #تماوند #امید #حپترو #وطوبی #آباد #سلار #سغرب #سپاها #سبجنو #سفارس #شلعاب #کرماشا #شدوص #مارون #زاگرس #جم_پیلن #جم #شپارس #کاسپین #دکپسول #پخش #غویتا #بفجر #وکغدیر #قیستو #خاهن #بکابل #لخزر #فولاد #کاوه #فولاژ #فافق #فروژ #ارفع #وتوکا #فسبزوار #فایرا #نیان #کروی #جوین #زگلدشت کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #لوتوس #تماوند #امید #وتعاون #حگهر #وملل #گوهران #سغرب #سبجنو #سفارس #سفانو #سیتا #سغدیر #پارسیان #شکام #وپترو #شبصیر #آریا #شخارک #جم #شکبیر #شپارس #دکپسول #غسالم #غدیس #ونیکی #خکاوه #بکام #بکابل #تایرا #لخزر #فجوش #فملی #فولاد #کاوه #فجر #فافق #ارفع #فایرا #نیان #کنور #حفاری #کزغال #زکوثر کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #بساما #فافزا تیک صعودی ✅ #سپیدار #وپارس تیک نزولی‼️ #پرداخت #امید #اتکام #حرهشا #ولغدر #وخاور #وامین #سدشت #سهرمز #ساراب #سکرد #سکارون #سیدکو #افق #پاکشو #شخارک #پارس #مارون #خراسان #جم_پیلن #دسبحا #دکیمی #دارو #والبر #وپخش #دسینا #دروز #دامین #داسوه #دالبر #غشوکو #وصندوق #قشیر #قپیرا #قشهر #خریخت #بسویچ #لخانه #لازما #لسرما #کیا #فاما #فخاس #فولاژ #فغدیر #فایرا #پلاست #پاسا #شنفت #کگل #کگهر ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۶۱۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از دروز بهتر است؟
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1199
2.7
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۷۰۰
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 1269
2.4
خریددروز،نوسان گیری مدرن

بررسی روند سهام گروه دارویی (بخش دوم) #داسوه حمایت 3700، مقاومت 4000 #دجابر حمایت 1250، مقاومت 1350 #دسبحان حمایت 600، مقاومت 700 #دشیمی حمایت 2600، مقاومت 2900 #دابور حمایت 1300، مقاومت 1450 #دکپسول حمایت 7800، مقاومت 8700 #درازک حمایت 1050، مقاومت 1150 #بیوتیک حمایت 2150، مقاومت 2250 #دلقما حمایت 240، مقاومت 290 #دزهراوی حمایت 520، مقاومت 620 #دروز حمایت 1050، مقاومت 1150 #دکیمی حمایت 2300، مقاومت 2800 #درازی حمایت 1600، مقاومت 1800 #ریشمک حمایت 900، مقاومت 1000 #دسانکو حمایت 460، مقاومت 530 #دتولید حمایت 1000، مقاومت 1200 #دیران حمایت 700، مقاومت 800 #دحاوی حمایت 140، مقاومت 170 #داوه حمایت 950، مقاومت 1100 #دبالک حمایت 800، مقاومت 1000 #دشیری حمایت 13500، مقاومت 14500 Join:『 @modern_navasan 』

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۲۸۰
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 1081
2.6
خریددروز،برترین سهم

#دروز با رعایت حد ضرر 10350 ارزش ورود داره ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1403/02/20 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۱۰۰
اشتراک گذاری
محمدرضا موسوی
محمدرضا موسوی
رتبه: 1203
3.3
دروز،محمدرضا موسوی

افزایش نرخ داروها لیست قیمت جدید محصولات شرکت البرز دارو(دالبر) که در فضای مجازی پخش شده است. 🆔 @fadakbourse #ریشمک #دحاوی #هجرت #دفارا #دتوزیع #دالبر #دسینا #دشیمی #دپارس #دقاضی #درهآور #دسبحان #دلر #ددانا #کاسپین #دتماد #دکوثر #دشیمی #دارو #دابور #دکپسول #دامین #دفرا #درازک #درازی #دبالک #دجابر #ددام #دیران #دسانکو #کی بی سی #داسوه #دلقما #دروز #دعبید #دکیمی هزینه شرکت های دارویی بالا رفته و راهی جز افزایش نرخ نیست!

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۱۰۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1173
3.3

خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۱۲ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #تبرک (چکش) 2 - #گوهران (چکش) 3 - #تاپکیش (هارامی صعودی) 4 - #تماوند (هارامی صعودی و دوجی سنجاقک و چکش) 5 - #صبا (دوجی و چکش) 6 - #شاروم (الگوی پییرسینگ) 7 - #زکشت (اینگالف صعودی) 8 - #لوتوس (هارامی صعودی و چکش معکوس) 9 - #حفارس (اینگالف صعودی) 10 - #غدشت (اینگالف صعودی) 11 - #وشهر (اینگالف صعودی) 12 - #جهرم (اینگالف صعودی) 13 - #کپرور (چکش) 14 - #کباده (دوجی و چکش) 15 - #وآفری (دوجی و چکش معکوس) 16 - #وآفر (هارامی صعودی) 17 - #وتعاون (دوجی و چکش معکوس) 18 - #طلا (دوجی) 19 - #مدیر (دوجی و چکش) 20 - #گنج (دوجی و چکش) 21 - #نفیس (چکش و قطره باران) 22 - #تمشک (چکش) 23 - #آلتون (چکش) 24 - #هیوا (چکش) 25 - #مثقال (دوجی) 26 - #وسپهر (دوجی) 27 - #شاخص_فرآورده_های_نفتی (هارامی صعودی) 28 - #شاخص_چندرشته_ای_صنعتی (دوجی سنجاقک و چکش) 29 - #نخریس (دوجی و چکش) 30 - #غمایه (دوجی و چکش) 31 - #فن_افزار (الگوی پییرسینگ) 32 - #شاخص_قیمت_۵۰_شرکت (هارامی صعودی) 33 - #سکرد (الگوی پییرسینگ) 34 - #خراسان (دوجی و چکش معکوس) 35 - #پلاست (اینگالف صعودی) 36 - #شصفها (اینگالف صعودی) 37 - #هجرت (چکش) 38 - #خپارس (چکش) 39 - #شکبیر (چکش و مرد به دار آویخته) 40 - #شتولی (الگوی پییرسینگ) 41 - #ختراک (چکش) 42 - #غصینو (اینگالف صعودی) 43 - #وغدیر (دوجی) 44 - #نمرینو (هارامی نزولی و دوجی سنجاقک و چکش) 45 - #دپارس (اینگالف صعودی) 46 - #خکاوه (اینگالف صعودی) 47 - #فنورد (چکش) 48 - #فاما (اینگالف صعودی) 49 - #فلوله (دوجی و چکش معکوس) 50 - #کپشیر (هارامی صعودی) 51 - #کگاز (دوجی) 52 - #کپارس (الگوی پییرسینگ) 53 - #ستران (دوجی و چکش معکوس) 54 - #سشمال (الگوی پییرسینگ) 55 - #سشرق (هارامی صعودی) 56 - #مبین (هارامی صعودی) 57 - #کوثر (هارامی صعودی و چکش) 58 - #خنصیر (دوجی و چکش معکوس) 59 - #اخابر (هارامی صعودی و دوجی و چکش) 60 - #بکام (اینگالف صعودی) 61 - #دانا (هارامی صعودی) 62 - #مارون (چکش) 63 - #فخوز (هارامی صعودی و دوجی) 64 - #فولاد (دوجی و چکش) 65 - #سدور (اینگالف صعودی) 66 - #وگستر (چکش) 67 - #اتکای (هارامی صعودی و دوجی سنجاقک و چکش) 68 - #شلرد (اینگالف صعودی) 69 - #فروژ (چکش) 70 - #سجام (اینگالف صعودی) 71 - #دروز (چکش) 72 - #سفارود (هارامی صعودی) 73 - #ورازی (اینگالف صعودی)

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۴
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۱۹۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1173
3.3

💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۳:۳ ۱۲ / ۲ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #ارزش #وکبهمن #بپیوند #بگیلان #ولکارح #شگستر #رافزا #گپارس #لطیف #بازرگام 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #سیلام #کرومیت #وتجارت #شتاب #پترول #حسینا #گوهر #اتوآگاه #ودی #مبینح 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #شستا #اهرم #خودرو #وبملت #شبندر #فملی #خساپا #نوری #سیمانو #شپنا 🔸 قوی ترین صف های خرید: #ثزاگرس #وتوس #حتوکا #ملت #کترام #شمواد #ساذری #شگستر #وثوق #وایرا 🔹 قوی ترین صف های فروش: #فنرژی #وثنو #خفولا #وجامی #کارام #فبیرا #کسرام #فکمند #رفاه #ولراز 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #شتاب #اتوآگاه #پتروآگاه #فن_افزار #توان #ناب #واعتبار #اهرم #سیمانو #ولکارح 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #غمهرا #غگل #لبوتان #تکمبا #حفارس #تکشا #لابسا #فایرا #غدیس #حریل 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #فخاس #زمگسا #فسازان #دکوثر #سدور #دروز #واعتبار #دفارا #فایرا #بکاب

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۲
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۱۹۰
اشتراک گذاری
بورسی های گیلان
بورسی های گیلان
رتبه: 300
5.0

#دارویی (4) ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه فروردین ماه نسبت به فروردین 1402 ➖ #دروز فروش 33میلیارد تومانی : افت -46% ➖ #درهآور فروش 56میلیارد تومانی : رشد 258% ➖ #دتولید فروش 20میلیارد تومانی : افت -42% ➖ #دیران فروش 30میلیارد تومانی : رشد 6% ➖ #دبالک فروش 36میلیارد تومانی : رشد 36% ➖ #کی بی سی فروش 290میلیارد تومانی : رشد 1287% ➖ #داوه فروش 8میلیارد تومانی : رشد 25% ➖ #ددام فروش 36میلیارد تومانی : رشد 11%

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۱
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۷۵۰
اشتراک گذاری
دروز،کانال تحلیلی پارسیس

#دارویی (4) ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه فروردین ماه نسبت به فروردین 1402 ➖ #دروز فروش 33میلیارد تومانی : افت -46% ➖ #درهآور فروش 56میلیارد تومانی : رشد 258% ➖ #دتولید فروش 20میلیارد تومانی : افت -42% ➖ #دیران فروش 30میلیارد تومانی : رشد 6% ➖ #دبالک فروش 36میلیارد تومانی : رشد 36% ➖ #کی بی سی فروش 290میلیارد تومانی : رشد 1287% ➖ #داوه فروش 8میلیارد تومانی : رشد 25% ➖ #ددام فروش 36میلیارد تومانی : رشد 11% ✔️ کانال تحلیلی پارسیس

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۱
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۸۷۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر
دنبال شده
هشدار