#

وسیلام

شرکت س استان ایلام

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسیلام

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#وسیلام جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #وسیلام

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش وسیلام
امتیاز:0
دنبال کننده:2.8K

خروجی اختلاف آخرین معامله و آخرین قیمت

انرژی

#وسیلام

#وسرضوی

#وسگلستا

#وسقم

این فیلتر امروز اغلب بانکیا رو آورد بالا

نمایش بیشتر

آموزش وسیلام
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 شنبه ۱۵ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۳۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وتجارت | #فوکا

🔸 #وبصادر | #خصدرا

🔸 #وسیلام | #فاهواز

🔸 #وسگلستا | #داراب

🔸 #ثبهساز | #گشان

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسیلام
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۱۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وپارس | #تلیسه

🔸 #وسیلام | #فوکا

🔸 #وسگلستا | #خصدرا

🔸 #البرز | #فاهواز

🔸 #وسکرشا | #داراب

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسیلام
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 سه شنبه ۱۱ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۱۵

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وسخراج | #تلیسه

🔸 #وسخراش | #فوکا

🔸 #وسیلام | #داراب

🔸 #وسگلستا | #فاهواز

🔸 #خودرو | #غدیس

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسیلام
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 دوشنبه ۱۰ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۳۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وبملت | #تلیسه

🔸 #وسخراج | #فوکا

🔸 #وسخراش | #سمایه

🔸 #وسیلام | #فاهواز

🔸 #وسگلستا | #غدیس

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسیلام
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 یکشنبه ۰۹ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۳۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وسخراج | #تلیسه

🔸 #وسخراش | #لکما

🔸 #وسیلام | #فوکا

🔸 #وتجارت | #ثغرب

🔸 #وسگلستا | #سمایه

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسیلام
امتیاز:0
دنبال کننده:122.9K

تابلو سرخ رنگ نمادهای سرمایه گذاری #وسکرد #وسیزد #وسیلام #وسلرستا...

#نبض_بازار

@bourse24ir

آموزش وسیلام
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 شنبه ۰۱ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۱۵

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وسخراج | #خصدرا

🔸 #کفپارس | #لکما

🔸 #وسیلام | #کیسون

🔸 #وسخراش | #فوکا

🔸 #وسگلستا | #فاهواز

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسیلام
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹ - ساعت ۱۱:۰۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #کفپارس | #خصدرا

🔸 #وسخراج | #لکما

🔸 #وسیلام | #کیسون

🔸 #وسخراش | #فوکا

🔸 #وسگلستا | #فاهواز

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسیلام

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد