ورود/ثبت‌نام

وساشرقیوساشرقی

آخرین معامله
دنبال کردن
2
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز وساشرقی:
وساشرقی،بنیادی،کدال۳۶۰
#وساشرقی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/09/30(اصلاحیه) شرکت #سرمایه_گذاری_استان_آذربایجان_شرقی ▪️ سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی طی عملکرد یک ماهه منتهی به 1 ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. ▪️ وساشرقی با سرمایه ثبت شده 204,477,865 میلیون ریال طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1403/06/31 از محل سود سهام محقق شده سودی محقق نکرده است 1402-10-07 10:36:52 (1134038) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۷
اشتراک گذاری
وساشرقی،بنیادی،کدال۳۶۰
#وساشرقی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/09/30 شرکت #سرمایه_گذاری_استان_آذربایجان_شرقی ▪️ سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی طی عملکرد یک ماهه منتهی به 1 ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. ▪️ وساشرقی با سرمایه ثبت شده 204,477,865 میلیون ریال طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1403/06/31 از محل سود سهام محقق شده سودی محقق نکرده است 1402-10-05 12:38:53 (1132145) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۵
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از وساشرقی بهتر است؟
وساشرقی،کدال۳۶۰
#وساشرقی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/08/30(اصلاحیه) شرکت #سرمایه_گذاری_استان_آذربایجان_شرقی ▪️ سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی طی عملکرد یک ماهه منتهی به 1 ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. ▪️ وساشرقی با سرمایه ثبت شده 204,477,865 میلیون ریال طی عملکرد 11 ماهه سال مالی منتهی به 1403/06/31 از محل سود سهام محقق شده سودی محقق نکرده است 1402-09-07 09:57:30 (1113733) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
وساشرقی،بنیادی،کدال۳۶۰
#وساشرقی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/08/30 شرکت #سرمایه_گذاری_استان_آذربایجان_شرقی ▪️ سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی طی عملکرد یک ماهه منتهی به 1 ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. ▪️ وساشرقی با سرمایه ثبت شده 204,477,865 میلیون ریال طی عملکرد 11 ماهه سال مالی منتهی به 1403/06/31 از محل سود سهام محقق شده سودی محقق نکرده است 1402-09-06 10:18:55 (1112362) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
وساشرقی،توییتر_بورس
#وساشرقی صف فروش شد @twitter_bourse
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۸/۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها