فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش فلوله
Technical nima@Technical_nima
امتیاز:741
دنبال کننده:2.8K
Technical nima

#فلوله

عجب حرکتی

حیف نتم قطع بود ندیدمش

توی فیلتر نوسانگیری ما هم اومده بوده

-----------------------

📌 @Technical_nima

📆 ۱۴۰۰/۱/۱۸

آموزش فلوله
امتیاز:747
دنبال کننده:104.8K

#فلوله صف خرید تمام استارت رشدی شارپی

آموزش فلوله
امتیاز:747
دنبال کننده:104.8K
نبض بازار بورس NBBT

#فلوله

همچنان روند را حفظ کرده است . شاهد تحرکات مثبت در این سهم هستیم.

آموزش فلوله
امتیاز:747
دنبال کننده:104.8K

#فلوله آستانه صف خرید جا نمونید از روند صعودی

آموزش فلوله
امتیاز:747
دنبال کننده:104.8K

#فلوله حمایت یکپارچه ی سهامداران در سهم مشهود است .

نمادآخرینپایانیحجمارزش