ورود/ثبت‌نام

کبورسکبورس

آخرین معامله
دنبال کردن
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز کبورس:
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 459
2.4
خروجی فیلتر عبور از بیشینه حجم در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۰۲ : 1 - #ساروج 2 - #ونیکی 3 - #نبورس 4 - #تکالا 5 - #نکالا 6 - #انرژی2 7 - #انرژی1 8 - #کبورس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۷/۶
اشتراک گذاری
✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #آپ 2 - #شساخت 3 - #وپسا 4 - #خدیزل 5 - #گکیش 6 - #بهیر 7 - #خاذین 8 - #شپترو 9 - #ولیز 10 - #خمهر 11 - #غنوش 12 - #کبورس 13 - #نبورس ✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #افق 2 - #سرود ✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #اخابر 2 - #انرژی 3 - #حفارس 4 - #خاهن 5 - #خفنر 6 - #خمحرکه 7 - #دانا 8- #غپونه 9 - #نوین 10 - #وساپا 11 - #ونیکی 12 - #وپویا 13 - #کخاک 14 - #کرمان 15 - #کویر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۲۶
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از کبورس بهتر است؟
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 719
2.0
✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #آپ 2 - #شساخت 3 - #وپسا 4 - #خدیزل 5 - #گکیش 6 - #بهیر 7 - #خاذین 8 - #شپترو 9 - #ولیز 10 - #خمهر 11 - #غنوش 12 - #کبورس 13 - #نبورس ✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #افق 2 - #سرود ✾ٖٜٖٜ♡⃟ٖٜٖٜٖٜ✾ٖٜٖٜ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #اخابر 2 - #انرژی 3 - #حفارس 4 - #خاهن 5 - #خفنر 6 - #خمحرکه 7 - #دانا 8- #غپونه 9 - #نوین 10 - #وساپا 11 - #ونیکی 12 - #وپویا 13 - #کخاک 14 - #کرمان 15 - #کویر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۲۶
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 652
2.4
🟢 کراس صعودی RSI 7 و RSI 14 در تاریخ ۱۳ / ۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #توریل 2 - #ثشرق 3 - #دسبحان 4 - #ساینا 5 - #وهور 6 - #شجم 7 - #ولراز 8 - #مفاخر 9 - #افرا 10 - #آسیا 11 - #وسبحان 12 - #خمحور 13 - #ولساپا 14 - #خگستر 15 - #سدشت 16 - #شفن 17 - #سمگا 18 - #وارس 19 - #زنگان 20 - #شبریز 21 - #دانا 22 - #سدبیر 23 - #کیسون 24 - #شلیا 25 - #واتی 26 - #فروی 27 - #رافزا 28 - #زدشت 29 - #افق 30 - #فسازان 31 - #درهآور 32 - #فسوژ 33 - #تپسی 34 - #انتخاب 35 - #فتوسا 36 - #زملارد 37 - #وجامی 38 - #غدیس 39 - #غشهداب 40 - #ساروج 41 - #تابا 42 - #غمینو 43 - #مادیرا 44 - #ریشمک 45 - #غگلستا 46 - #غگلپا 47 - #خودرو 48 - #خاور 49 - #خساپا 50 - #پتایر 51 - #شنفت 52 - #خچرخش 53 - #ختوقا 54 - #بتک 55 - #قجام 56 - #بشهاب 57 - #چکاوه 58 - #سکرد 59 - #دالبر 60 - #خاهن 61 - #خفنر 62 - #تکمبا 63 - #قپیرا 64 - #قشیر 65 - #کرمان 66 - #بترانس 67 - #غگرجی 68 - #غنوش 69 - #شرنگی 70 - #درازک 71 - #ورنا 72 - #چکارن 73 - #کلوند 74 - #ونفت 75 - #خمهر 76 - #کروی 77 - #زمگسا 78 - #پخش 79 - #دفرا 80 - #خموتور 81 - #کچاد 82 - #شکلر 83 - #خپویش 84 - #ثنوسا 85 - #خصدرا 86 - #ختراک 87 - #غاذر 88 - #خزر 89 - #خزامیا 90 - #ثامان 91 - #نبورس 92 - #انرژی1 93 - #انرژی2 94 - #کبورس 95 - #کاذر 96 - #سرود
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۲/۱۴
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#بورس #کبورس #نبورس ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(بورس)،(کبورس)،(نبورس) ◼ به اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران(بورس)با توجه به رفع تعلیق نماد معاملاتی و افشای اطلاعات با اهمیت گروه arget='_blank'>الف، کارگزاران بورس اوراق بهادار(کبورس)، نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) با توجه به بازگشایی نماد اصلی، بدون محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/01/07 10:32 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱/۷
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#نبورس #کبورس ❇ توقف نمادهای معاملاتی(نبورس)،(کبورس) ◼ به اطلاع می‌رساند، نمادهای معاملاتی نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تهران(نبورس)، کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران(کبورس) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شدند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/01/05 08:27 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱/۶
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#بورس #کبورس #نبورس ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(بورس)،(کبورس)،(نبورس) ◼ به اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران(بورس) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، کارگزاران بورس اوراق بهادار(کبورس)، نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) با توجه به بازگشایی نماد اصلی، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1401/12/22 09:20 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۲/۲۲
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#کبورس #نبورس ❇ توقف نمادهای معاملاتی(کبورس)،(نبورس) ◼ به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی کارگزاران بورس اوراق بهادار(کبورس) و نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) با توجه توقف نماد اصلی، متوقف شدند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1401/12/21 14:27 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۲/۲۱
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#لوتوس #غگرجی #سهگمت #بورس #کبورس #نبورس ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(لوتوس)،(غگرجی)،(سهگمت)،(بورس)،(کبورس)،(نبورس) ◼ به اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس #پارسیان(لوتوس)، بیسکویت گرجی(غگرجی)، سیمان هگمتان(سهگمت)، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، کارگزاران بورس اوراق بهادار(کبورس)، نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) با توجه به بازگشایی نماد اصلی، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1401/12/08 09:11 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۲/۸
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#نبورس #کبورس ❇ توقف نمادهای معاملاتی(نبورس)،(کبورس) ◼ به اطلاع می‌رساند، نمادهای معاملاتی نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تهران(نبورس)، کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران(کبورس) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شدند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1401/12/08 08:56 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۲/۸
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#بورس #کبورس #نبورس ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(بورس)،(کبورس)،(نبورس) ◼ به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران(بورس) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب و همچنین کارگزاران بورس اوراق بهادار(کبورس) و نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) با توجه بازگشایی نماد اصلی با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/10/17 09:20 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۰/۱۸
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#نبورس #کبورس ❇ توقف نمادهای معاملاتی(نبورس)،(کبورس) ◼ به اطلاع می‌رساند، نمادهای معاملاتی نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تهران(نبورس)، کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران(کبورس) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شدند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/10/17 08:30 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۰/۱۸
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#بورس #کبورس #نبورس ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(بورس)،(کبورس)،(نبورس) ◼ به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران(بورس) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب و همچنین کارگزاران بورس اوراق بهادار(کبورس) و نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) با توجه بازگشایی نماد اصلی با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/10/17 09:20 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 311
#نبورس #کبورس ❇ توقف نمادهای معاملاتی(نبورس)،(کبورس) ◼ به اطلاع می‌رساند، نمادهای معاملاتی نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تهران(نبورس)، کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران(کبورس) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شدند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/10/17 08:30 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها