فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش قپیرا
امتیاز:747
دنبال کننده:104.6K

#قپیرا کسانی که نقد هستند سهم کاملا کم ریسک و میتونه سود خوبی در کوتاه مدت داشته باشه

آموزش قپیرا
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:697
دنبال کننده:24.1K
Meta_Technical

#قپیرا اپدیت

8 فروردین

@meta_technical

آموزش قپیرا
امتیاز:805
دنبال کننده:41.8K

#فیلتر_طلایی_Stochastic_RSI ⭐️

#دتوزیع

#قپیرا

#ومشان

#شسم

#لابسا

#وتعاون

📍 @Borse_Trader

آموزش قپیرا
امتیاز:713
دنبال کننده:2.1K
آموزش قپیرا
اسمارت بورس@smart_investor
امتیاز:774
دنبال کننده:104K

#قپیرا

فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/10/30 (حسابرسی نشده)

♦️ کاهش 1 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1400 در مقایسه با دوره مشابه از مبلغ 2,630,393 میلیون ریال به مبلغ 2,607,671 میلیون ریال رسیده است.

♦️افزایش 31 % سود ناخالص 6 ماهه 1400 در مقایسه با دوره مشابه از مبلغ 668,872 میلیون ریال به مبلغ 878,653 میلیون ریال رسیده است.

♦️افزایش 78 % سود عملیاتی 6 ماهه 1400 در مقایسه با دوره مشابه از مبلغ 468202 میلیون ریال به مبلغ 832240 میلیون ریال رسیده است.

♦️افزایش 74 % سود خالص 6 ماهه 1400 و تحقق سود 3194 ریالی به ازاء هر سهم از مبلغ 366616 میلیون ریال به مبلغ 638769 میلیون ریال رسیده است.

♦️ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 17.8% به 31.92% افزایش و حاشیه سود (زیان) خالص از 13.94% به 24.5% افزایش یافته است

♦️ افزایش 90 % دارائی ها، افزایش 153 % بدهی ها و افزایش 28 % حقوق مالکانه (از مبلغ 992,245 میلیون ریال به مبلغ 1,271,014 میلیون ریال

♦️ نسبت بدهی از 49.8% به 66.19% افزایش و نسبت جاری از 1.3 مرتبه به 1.2 مرتبه کاهش یافته است.

@smart_investor ♌️

نمادآخرینپایانیحجمارزش