فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش فولاژ
امتیاز:733
دنبال کننده:41.5K

بیشترین خروج نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #وتجارت 👈 21- (آخرین معامله 0.37- %)

2. #وپخش 👈 11- (آخرین معامله 0.72- %)

3. #برکت 👈 10- (صف خرید +5.96 %)

4. #وساخت 👈 10- (صف فروش 1.99- %)

5. #خساپا 👈 9- (آخرین معامله 0.44- %)

6. #تاصیکو 👈 9- (آخرین معامله 0.94- %)

7. #فاسمین 👈 9- (صف فروش 1.99- %)

8. #غگل 👈 8- (آخرین معامله +3.88 %)

9. #قاسم 👈 7- (صف فروش 1.99- %)

10. #وبصادر 👈 7- (آخرین معامله 1.24- %)

11. #کروی 👈 4- (صف فروش 1.96- %)

12. #شبصیر 👈 4- (آخرین معامله +1.42 %)

13. #رکیش 👈 4- (صف فروش 1.99- %)

14. #غپینو 👈 3- (صف فروش 1.99- %)

15. #افق 👈 3- (آخرین معامله +0.07 %)

16. #مادیرا 👈 3- (آخرین معامله 1.96- %)

17. #امین 👈 3- (صف فروش 1.88- %)

18. #اتکای 👈 2- (آخرین معامله +0.17 %)

19. #سامان 👈 2- (آخرین معامله +1.65 %)

20. #فولاژ 👈 2- (آخرین معامله 1.49- %)

📍 @Borse_Trader

آموزش فولاژ
Technical nima@Technical_nima
امتیاز:678
دنبال کننده:2.8K
Technical nima

#فولاژ

صفر تابلو رسید زیر نظر داشته باشید

-----------------------

📌 @Technical_nima

📆 ۱۴۰۰/۱/۲۴

آموزش فولاژ
امتیاز:572
دنبال کننده:6.8K

🔹نسبت P/E آتی نگر نمادهای مختلف زنجیزۀ فولاد:

سنگ آهنی ها:

#کگل حوالی 8 واحد

#کنور #کچاد حوالی 7 واحد

#کگهر #اپال حوالی 5 واحد

#واحیا حوالی 3 واحد

فولادسازان:

#فولاد #فخوز #هرمز حوالی 5 واحد

#کاوه #ارفع حوالی 6 واحد

#ذوب #فخاس #فوکا حوالی 7 واحد

نوردکاران:

#فسازان #فنورد #فولای #فسپا #کویر حوالی 9 واحد

صنایع خاص:

#فولاژ حوالی 7 واحد

#فروس #فافزا #فپنتا #فلوله #فنفت #چدن حوالی 9 واحد

@suggestedstock

آموزش فولاژ
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقوقی

#برکت #وتجارت #خساپا #اعتماد #خودکفا #خودرو #وبصادر #فارس #فخاس #کیان #وصنعت #اکورد #ملت #ونیکی #فاما #شپارس #غپینو #فولاژ #اپال #وبملت

بیشترین ورود پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

آموزش فولاژ
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقیقی

#برکت #وتجارت #خساپا #اعتماد #خودکفا #خودرو #وبصادر #فارس #فخاس #وصنعت #کیان #اکورد #ملت #ونیکی #شپارس #فاما #غپینو #فولاژ #اپال #ذوب

بیشترین خروج پول حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمادآخرینپایانیحجمارزش