فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش درازک
امتیاز:564
دنبال کننده:7.6K

#درازک مثبت

آموزش درازک
امتیاز:564
دنبال کننده:7.6K

#درازک زیر ۳۴۰۰ ..... عاری و پاک از هرگونه فروشنده

آموزش درازک
امتیاز:666
دنبال کننده:122.8K
محسن حسنلو

#درازک

💢 دارویی رازک 💢

چنانچه در تایم #فریم روزانه نمودار سهم مشاهده می کنید، سهم از لحاظ قیمتی و زمانی به محدود حمایت خوبی رسیده است واگر ورود نقدنگی مداوم باشد منتظر رشد سهم هستیم.

@HasanluMohsen

آموزش درازک
امتیاز:564
دنبال کننده:7.6K

صف فروش اندک #درازک هم خریدار داشت

آموزش درازک
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:678
دنبال کننده:129K

📊نمادهایی که خروج #پول_هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی : #فنورد

🔻شیمیایی : #شفن، #شیران، #وپترو، #شصفها، #شسینا، #شلعاب

🔻مهندسی : #خبازرس

🔻رایانه : #مرقام

🔻انبوه‌سازی : #ثاصفا

🔻تامین سرمایه : #لوتوس

🔻بیمه : #بپاس

🔻واسطه‌گری مالی : #وارس

🔻حمل و نقل : #حرهشا، #حسینا

🔻بانکها : #وآیند

🔻سرمایه‌گذاری‌ها : #صبا، #وسبحان، #واعتبار

🔻هتل : #گکیش، #گشان

🔻سیمان : #ساروج، #سدشت

🔻پیمانکاری : #خصدرا

🔻دارویی : #درازک، #وپخش، #دحاوی

🔻غذایی : #خودکفا ، #غبشهر

🔻خودرو و قطعات : #خزامیا، #تشتاد، #خدیزل

🔻ماشین آلات و ساخت دستگاه : #لکما، #بایکا، #فبیرا، #مادیرا

🔻لاستیک و پلاستیک : #پتایر، #پکویر

🔻کانه‌فلزی : #تاصیکو، #کگهر

🔻زراعت : #سیمرغ، #زکوثر، #جوین، #زبینا

@boursetahlilnovin

نمادآخرینپایانیحجمارزش