ورود/ثبت‌نام
envdrs

envdrs

@t_envdrs

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۹/۱۴
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
1104
3668
رتبه بین 24167 تریدر
-3.6%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :44.2%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-6.7%)
قدرت تحلیل
2.3
10000تعداد پیام
فیلتر
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
اهداف ................................................
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۸
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٫۰۹
اشتراک گذاری
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
اهداف ................................................
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۸
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۸٫۶۲
اشتراک گذاری
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
اهداف ................................................ ............
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۸
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۲۱
اشتراک گذاری
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
اهداف ................................................ ....... ......
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۸
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۴۲۴۳۸
اشتراک گذاری
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
600 فروش بعد از 345 ...................................... .........
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۶
تایم فریم:
15 دقیقه
قیمت لحظه انتشار:
‎$۸۳٫۳۶
اشتراک گذاری
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
فروش بالای 2.40 ...................................... ..
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۶
تایم فریم:
15 دقیقه
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۱۰۸۴۱
اشتراک گذاری
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
فروش 29 نگه دارید. میان مدت می تواند بسیار خوب پیش برود.
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۶
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٫۳۷
اشتراک گذاری
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
فروش کوتاه مدت 4 میان مدت 25 ................................... ..
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۶
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٫۶۷
اشتراک گذاری
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
فروش کوتاه مدت 0.1 ................................................ ...
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۶
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۷۱۶۴۲
اشتراک گذاری
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
فروش کوتاه مدت 3 ..................................... ....
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۶
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۳۳
اشتراک گذاری
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
0.10 فروش .....................................
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۳۳۸۶۲
اشتراک گذاری
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
1.10 فروش ...................................... .
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۴۵۳۰۸
اشتراک گذاری
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
4 فروش ................................ .
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۴
تایم فریم:
1 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۵
اشتراک گذاری
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
2.70 فروش ...................................... .
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۴
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۷۳۷۹۷
اشتراک گذاری
envdrs
envdrs
رتبه: 1104
2.3
خرید،تکنیکال،envdrs
0.40 فروش ...................................... ....
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۴
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۰٫۱۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها