ورود/ثبت‌نام
adamprotrader

adamprotrader

@t_adamprotrader

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۱۱/۹
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
236
رتبه بین 24148 تریدر
30.9%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :44.2%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-6.6%)
قدرت تحلیل
5
10000تعداد پیام
فیلتر
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
فروش،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۱۰۷۰۳
اشتراک گذاری
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
فروش،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۷۵۰٫۲۴
اشتراک گذاری
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
فروش،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٫۶
اشتراک گذاری
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
خرید،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۲۳۲۵۲
اشتراک گذاری
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
خرید،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۳۷۱۳۱
اشتراک گذاری
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
خرید،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۹۲۲۸۱
اشتراک گذاری
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
خرید،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۸۹۲۵۸
اشتراک گذاری
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
فروش،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۷۷۱۲۵
اشتراک گذاری
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
فروش،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵۲٬۳۴۸٫۵۷
اشتراک گذاری
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
فروش،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٫۵۷
اشتراک گذاری
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
خرید،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۱۷۷۴۷
اشتراک گذاری
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
فروش،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۵۸۳۷۸
اشتراک گذاری
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
خرید،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۹۵۷۰۷
اشتراک گذاری
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
فروش،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۱۸۱۰۴
اشتراک گذاری
adamprotrader
adamprotrader
رتبه: 236
5.0
فروش،تکنیکال،adamprotrader
تجمع قبل از سطح، منطقه آزاد بعد از سطح
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۳۵۱۹۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها