ورود/ثبت‌نام
Trade24Fx

Trade24Fx

@t_Trade24Fx

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۰/۱۲/۱۲
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
1699
رتبه بین 27448 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-2.3%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-8%)
قدرت تحلیل
0
15تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

Trade24Fx
Trade24Fx
رتبه: 1699

محدوده معاملات: ارزهای رمزپایه در تاریخ 13/03/2022 محاسبات دامنه نوسانات برای امروز در این بخش منتشر شده است. یعنی در همان ابتدای روز می توانید حداکثر و حداقل این روز را (با احتمال مشخص) تعیین کنید. این اطلاعات چه می دهد؟ در واقع، خیلی اما اول از همه، اینها دستورالعمل هایی برای تجارت هستند. به عنوان مثال، اگر در طول روز قیمت به علامت بالا (پایین) نزدیک شود، می دانید که امروز با احتمال خاصی از این علامت (زیر) بالاتر نمی رود. بر این اساس، می توانید موقعیتی مخالف حرکت فعلی باز کنید و از قبل بدانید که احتمال سودآوری چقدر است. btcusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 37098 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 35603 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 34109 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 40910 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 42404 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 43898 ethusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 2435 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد زیر این علامت نمی رود 2339 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99%) از این علامت نمی افتد 2244 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2727 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2823 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2918 xrpusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 0.7437 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 0.7212 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6987 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 68 درصد افزایش یافت) 0.8401 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 95 درصد افزایش نمی یابد) 0.8626 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 99٪ افزایش نمی یابد) 0.8851 محاسبات بر اساس تاریخ data است و تاریخ لزوماً این روز خاص را تکرار نمی کند. در مورد احتمالات ذکر شده 100% نیست و تجارت بدون ریسک را تضمین نمی کند

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
Trade24Fx
Trade24Fx
رتبه: 1699

محدوده معاملات: ارزهای رمزپایه در تاریخ 12/03/2022 محاسبات دامنه نوسانات برای امروز در این بخش منتشر شده است. یعنی در همان ابتدای روز می توانید حداکثر و حداقل این روز را (با احتمال مشخص) تعیین کنید. این اطلاعات چه می دهد؟ در واقع، خیلی اما اول از همه، اینها دستورالعمل هایی برای تجارت هستند. به عنوان مثال، اگر در طول روز قیمت به علامت بالا (پایین) نزدیک شود، می دانید که امروز با احتمال خاصی از این علامت (زیر) بالاتر نمی رود. بر این اساس، می توانید موقعیتی مخالف حرکت فعلی باز کنید و از قبل بدانید که احتمال سودآوری چقدر است. btcusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 36949 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 35511 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 34073 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 41023 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 42461 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 43899 ethusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 2421 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 2331 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 2240 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2732 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2823 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2913 xrpusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 0.7905 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 0.7679 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 0.7452 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 68 درصد افزایش یافت) 0.8545 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 95 درصد افزایش نمی یابد) 0.8771 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 0.8998 محاسبات بر اساس تاریخ data است و تاریخ لزوماً این روز خاص را تکرار نمی کند. در مورد احتمالات ذکر شده 100% نیست و تجارت بدون ریسک را تضمین نمی کند

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۱۲/۲۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۹٬۰۳۹٫۲۴
اشتراک گذاری
Trade24Fx
Trade24Fx
رتبه: 1699

محدوده معاملات: ارزهای رمزپایه در تاریخ 11/03/2022 محاسبات دامنه نوسانات برای امروز در این بخش منتشر شده است. یعنی در همان ابتدای روز می توانید حداکثر و حداقل این روز را (با احتمال مشخص) تعیین کنید. این اطلاعات چه می دهد؟ در واقع، خیلی اما اول از همه، اینها دستورالعمل هایی برای تجارت هستند. به عنوان مثال، اگر در طول روز قیمت به علامت بالا (پایین) نزدیک شود، می دانید که امروز با احتمال خاصی از این علامت (زیر) بالاتر نمی رود. بر این اساس، می توانید موقعیتی مخالف حرکت فعلی باز کنید و از قبل بدانید که احتمال سودآوری چقدر است. btcusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 36976 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 35575 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 34173 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 40719 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 42120 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 43522 ethusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 2425 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد زیر این علامت نمی رود 2338 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 2250 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2710 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد بالاتر از این علامت نمی رود) 2797 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2884 xrpusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6891 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6652 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6413 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 68 درصد افزایش نمی یابد) 0.7790 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 0.8029 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 99٪ افزایش نمی یابد) 0.8268 محاسبات بر اساس تاریخ data است و تاریخ لزوماً این روز خاص را تکرار نمی کند. در مورد احتمالات ذکر شده 100% نیست و تجارت بدون ریسک را تضمین نمی کند

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۱۲/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۸٬۸۰۷٫۴۲
اشتراک گذاری
Trade24Fx
Trade24Fx
رتبه: 1699

محدوده معاملات: ارزهای رمزنگاری شده برای 05/03/2022 محاسبات دامنه نوسانات برای امروز در این بخش منتشر شده است. یعنی در همان ابتدای روز می توانید حداکثر و حداقل این روز را (با احتمال مشخص) تعیین کنید. این اطلاعات چه می دهد؟ در واقع، خیلی اما اول از همه، اینها دستورالعمل هایی برای تجارت هستند. به عنوان مثال، اگر در طول روز قیمت به علامت بالا (پایین) نزدیک شود، می دانید که امروز با احتمال خاصی از این علامت (زیر) بالاتر نمی رود. بر این اساس، می توانید موقعیتی مخالف حرکت فعلی باز کنید و از قبل بدانید که احتمال سودآوری چقدر است. btcusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 36701 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 35222 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز به احتمال 99 درصد زیر این علامت نمی افتد) 33744 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 41116 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد بالاتر از این علامت نمی رود) 42594 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 44072 ethusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 2426 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد زیر این علامت نمی‌رسد) 2333 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 2240 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2795 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2889 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2982 xrpusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6638 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6402 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6165 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 68 درصد افزایش یافت) 0.7647 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 95 درصد افزایش یافت) 0.7883 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 99٪ افزایش نمی یابد) 0.8120 محاسبات بر اساس تاریخ data است و تاریخ لزوماً این روز خاص را تکرار نمی کند. در مورد احتمالات ذکر شده 100% نیست و تجارت بدون ریسک را تضمین نمی کند

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
Trade24Fx
Trade24Fx
رتبه: 1699

محدوده معاملات: ارزهای رمزنگاری شده در تاریخ 03/03/2022 محاسبات دامنه نوسانات برای امروز در این بخش منتشر شده است. یعنی در همان ابتدای روز می توانید حداکثر و حداقل این روز را (با احتمال مشخص) تعیین کنید. این اطلاعات چه می دهد؟ در واقع، خیلی اما اول از همه، اینها دستورالعمل هایی برای تجارت هستند. به عنوان مثال، اگر در طول روز قیمت به علامت بالا (پایین) نزدیک شود، می دانید که امروز با احتمال خاصی از این علامت (زیر) بالاتر نمی رود. بر این اساس، می توانید موقعیتی مخالف حرکت فعلی باز کنید و از قبل بدانید که احتمال سودآوری چقدر است. btcusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 41628 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 40145 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد زیر این علامت نمی افتد) 38661 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 45660 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 47143 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 48626 ethusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 2763 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 2670 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 2577 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد بالاتر از این علامت نمی رود) 3097 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد بالاتر از این علامت نمی رود) 3190 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 3283 xrpusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 0.7288 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 0.7043 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6798 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 68 درصد افزایش یافت) 0.8223 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 95 درصد افزایش یافت) 0.8468 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 99٪ افزایش نمی یابد) 0.8714 محاسبات بر اساس تاریخ data است و تاریخ لزوماً این روز خاص را تکرار نمی کند. در مورد احتمالات ذکر شده 100% نیست و تجارت بدون ریسک را تضمین نمی کند

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۱۲/۱۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴۲٬۲۱۶٫۸۶
اشتراک گذاری
Trade24Fx
Trade24Fx
رتبه: 1699

محدوده تجارت: ارزهای رمزنگاری شده در تاریخ 02/03/2022 محاسبات دامنه نوسانات برای امروز در این بخش منتشر شده است. یعنی در همان ابتدای روز می توانید حداکثر و حداقل این روز را (با احتمال مشخص) تعیین کنید. این اطلاعات چه می دهد؟ در واقع، خیلی اما اول از همه، اینها دستورالعمل هایی برای تجارت هستند. به عنوان مثال، اگر در طول روز قیمت به علامت بالا (پایین) نزدیک شود، می دانید که امروز با احتمال خاصی از این علامت (زیر) بالاتر نمی رود. بر این اساس، می توانید موقعیتی مخالف حرکت فعلی باز کنید و از قبل بدانید که احتمال سودآوری چقدر است. btcusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 42236 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 40754 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 39273 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 46351 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 47832 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 49313 ethusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 2822 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 2733 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 2644 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 3137 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 3226 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 3315 xrpusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 0.7211 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6970 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6728 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 68 درصد افزایش نمی یابد) 0.8292 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 95 درصد افزایش نمی یابد) 0.8533 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 99٪ افزایش نمی یابد) 0.8774 محاسبات بر اساس تاریخ data است و تاریخ لزوماً این روز خاص را تکرار نمی کند. در مورد احتمالات ذکر شده 100% نیست و تجارت بدون ریسک را تضمین نمی کند

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۱۲/۱۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴۳٬۷۳۷٫۳۳
اشتراک گذاری
Trade24Fx
Trade24Fx
رتبه: 1699

محدوده تجارت: ارزهای رمزپایه از تاریخ 01/03/2022 محاسبات دامنه نوسانات برای امروز در این بخش منتشر شده است. یعنی در همان ابتدای روز می توانید حداکثر و حداقل این روز را (با احتمال مشخص) تعیین کنید. این اطلاعات چه می دهد؟ در واقع، خیلی اما اول از همه، اینها دستورالعمل هایی برای تجارت هستند. به عنوان مثال، اگر در طول روز قیمت به علامت بالا (پایین) نزدیک شود، می دانید که امروز با احتمال خاصی از این علامت (زیر) بالاتر نمی رود. بر این اساس، می توانید موقعیتی مخالف حرکت فعلی باز کنید و از قبل بدانید که احتمال سودآوری چقدر است. btcusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 41185 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 39701 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 38218 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 45434 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 46918 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 48402 ethusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 2752 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 2660 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 2568 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 3112 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 3204 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 3296 xrpusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 0.7234 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 0.7003 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6772 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 68 درصد افزایش نمی یابد) 0.8311 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 95 درصد افزایش یافت) 0.8542 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 99٪ افزایش نمی یابد) 0.8774 محاسبات بر اساس تاریخ data است و تاریخ لزوماً این روز خاص را تکرار نمی کند. در مورد احتمالات ذکر شده 100% نیست و تجارت بدون ریسک را تضمین نمی کند

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۰/۱۲/۱۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴۱٬۳۰۸٫۱۸
اشتراک گذاری
Trade24Fx
Trade24Fx
رتبه: 1699

محدوده معاملات: ارزهای رمزنگاری شده در تاریخ 28/02/2022 محاسبات دامنه نوسانات برای امروز در این بخش منتشر شده است. یعنی در همان ابتدای روز می توانید حداکثر و حداقل این روز را (با احتمال مشخص) تعیین کنید. این اطلاعات چه می دهد؟ در واقع، خیلی اما اول از همه، اینها دستورالعمل هایی برای تجارت هستند. به عنوان مثال، اگر در طول روز قیمت به علامت بالا (پایین) نزدیک شود، می دانید که امروز با احتمال خاصی از این علامت (زیر) بالاتر نمی رود. بر این اساس، می توانید موقعیتی مخالف حرکت فعلی باز کنید و از قبل بدانید که احتمال سودآوری چقدر است. btcusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 36196 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 35116 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 34036 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 39651 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 40731 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 41810 ethusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 2472 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد زیر این رقم نمی افتد) 2390 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 2308 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2798 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2880 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2962 xrpusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6687 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6456 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6225 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 68 درصد افزایش نمی یابد) 0.7759 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 95 درصد افزایش یافت) 0.7990 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 99٪ افزایش نمی یابد) 0.8221 محاسبات بر اساس تاریخ data است و تاریخ لزوماً این روز خاص را تکرار نمی کند. در مورد احتمالات ذکر شده 100% نیست و تجارت بدون ریسک را تضمین نمی کند

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۱۲/۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴۱٬۳۰۸٫۱۸
اشتراک گذاری
Trade24Fx
Trade24Fx
رتبه: 1699

محدوده تجارت: ارزهای رمزپایه در تاریخ 27/02/2022 محاسبات دامنه نوسانات برای امروز در این بخش منتشر شده است. یعنی در همان ابتدای روز می توانید حداکثر و حداقل این روز را (با احتمال مشخص) تعیین کنید. این اطلاعات چه می دهد؟ در واقع، خیلی اما اول از همه، اینها دستورالعمل هایی برای تجارت هستند. به عنوان مثال، اگر در طول روز قیمت به علامت بالا (پایین) نزدیک شود، می دانید که امروز با احتمال خاصی از این علامت (زیر) بالاتر نمی رود. بر این اساس، می توانید موقعیتی مخالف حرکت فعلی باز کنید و از قبل بدانید که احتمال سودآوری چقدر است. btcusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 37141 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 36071 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 35002 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 40362 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 41431 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 42500 ethusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 2586 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 2507 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد زیر این علامت نمی رود 2428 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2884 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 2963 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود 3042 xrpusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6879 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6639 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6399 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 68 درصد افزایش یافت) 0.7894 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 95 درصد افزایش یافت) 0.8134 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 99٪ افزایش نمی یابد) 0.8374 محاسبات بر اساس تاریخ data است و تاریخ لزوماً این روز خاص را تکرار نمی کند. در مورد احتمالات ذکر شده 100% نیست و تجارت بدون ریسک را تضمین نمی کند

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۱۲/۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۷٬۸۵۱٫۱۲
اشتراک گذاری
Trade24Fx
Trade24Fx
رتبه: 1699

محدوده معاملات: ارزهای رمزپایه در تاریخ 14/02/2022 محاسبات دامنه نوسانات برای امروز در این بخش منتشر شده است. یعنی در همان ابتدای روز می توانید حداکثر و حداقل این روز را (با احتمال مشخص) تعیین کنید. این اطلاعات چه می دهد؟ در واقع، خیلی اما اول از همه، اینها دستورالعمل هایی برای تجارت هستند. به عنوان مثال، اگر در طول روز قیمت به علامت بالا (پایین) نزدیک شود، می دانید که امروز با احتمال خاصی از این علامت (زیر) بالاتر نمی رود. بر این اساس، می توانید موقعیتی مخالف حرکت فعلی باز کنید و از قبل بدانید که احتمال سودآوری چقدر است. btcusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 40329 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 39410 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد زیر این علامت نمی‌رسد) 38490 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 43437 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 44356 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 45275 ethusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 2712.79 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 2642.77 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 2572.76 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 68 درصد افزایش نمی یابد) 3011.50 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد بالاتر از این علامت نمی رود) 3081.52 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 99 درصد افزایش نمی یابد) 3151.53 xrpusd موقعیت طولانی 1 (قیمت امروز با احتمال 68 درصد کمتر از این علامت بود) 0.7496 موقعیت طولانی 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد کمتر از این علامت بود) 0.7123 موقعیت بلند 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد کمتر از این علامت بود) 0.6750 موقعیت کوتاه 1 (قیمت امروز بالاتر از این علامت با احتمال 68 درصد افزایش یافت) 0.8452 موقعیت کوتاه 2 (قیمت امروز با احتمال 95 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 0.8825 موقعیت کوتاه 3 (قیمت امروز با احتمال 99 درصد از این علامت بالاتر نمی رود) 0.9200 محاسبات بر اساس تاریخ data است و تاریخ لزوماً این روز خاص را تکرار نمی کند. در مورد احتمالات ذکر شده 100% نیست و تجارت بدون ریسک را تضمین نمی کند

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴۲٬۰۳۱٫۲
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار