ورود/ثبت‌نام
Ticker_Trading

Ticker_Trading

@t_Ticker_Trading

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۱/۱۸
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
2700
-20
رتبه بین 24309 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :29%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0.4%)
قدرت تحلیل
3.6
10000تعداد پیام
فیلتر
Ticker_Trading
Ticker_Trading
رتبه: 2700
3.6
خرید،تکنیکال،Ticker_Trading
پیشنهادات معاملاتی بر اساس اقدام قیمت، تحلیل تکنیکال، حمایت‌ها و مقاومت‌های اصلی روزانه، ردها، شکست‌ها، الگوهای نمودار و سایر عوامل پست می‌شوند. پیشنهاد معاملاتی: 📍 MATICUSDT - چند ضلعی 🔰 بلند هم اکنون بخرید یا با 0.7550 خرید کنید ⛔️استاپ لاس: 0.7200 🌀 سود ببرید 1 : 0.8360 🌀 سود ببرید 2 : 0.9150 🌀 سود ببر 3 : 1.0290 ⛔️ تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی همیشه ریسک بالایی دارد، بنابراین برای موفقیت با استفاده از سیگنال های ما مطمئن شوید که مهارت های ضروری برای مدیریت پول و ریسک را آموخته اید. 🙏 برای حمایت از این کانال، لطفا دکمه لایک، کامنت و اشتراک گذاری با دوستان خود را فشار دهید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۲۹
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۷۸۰۴۳
اشتراک گذاری
Ticker_Trading
Ticker_Trading
رتبه: 2700
3.6
خرید،تکنیکال،Ticker_Trading
پیشنهادات معاملاتی بر اساس اقدام قیمت، تحلیل تکنیکال، حمایت‌ها و مقاومت‌های اصلی روزانه، ردها، شکست‌ها، الگوهای نمودار و سایر عوامل پست می‌شوند. پیشنهاد معاملاتی: 📍IDEAUSDT 🔰 بلند 🢐همین الان خرید کنید یا در : 0.001830 خرید کنید ⛔️استاپ لاس: 0.001555 🌀سود بگیرید 1: 0.002750 🌀 سود ببرید 2 : 0.003105 🌀سود بگیرید 3: 0.003800 ⛔️ تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی همیشه ریسک بالایی دارد، بنابراین برای موفقیت با استفاده از سیگنال های ما مطمئن شوید که مهارت های ضروری برای مدیریت پول و ریسک را آموخته اید. 🙏 برای حمایت از این کانال، لطفا دکمه لایک، کامنت و اشتراک گذاری با دوستان خود را فشار دهید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۸
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۲۱۸۰۸
اشتراک گذاری
Ticker_Trading
Ticker_Trading
رتبه: 2700
3.6
خرید،تکنیکال،Ticker_Trading
پیشنهادات معاملاتی بر اساس اقدام قیمت، تحلیل تکنیکال، حمایت‌ها و مقاومت‌های اصلی روزانه، ردها، شکست‌ها، الگوهای نمودار و سایر عوامل پست می‌شوند. پیشنهاد معاملاتی: 📍HARDUSDT 🔰 بلند هم اکنون بخرید یا در : 0.1595 خرید کنید ⛔️استاپ لاس: 0.1430 🌀 سود ببرید 1 : 0.2015 🌀 سود ببرید 2 : 0.2440 🌀 سود ببر 3 : 0.3070 ⛔️ تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی همیشه ریسک بالایی دارد، بنابراین برای موفقیت با استفاده از سیگنال های ما مطمئن شوید که مهارت های ضروری برای مدیریت پول و ریسک را آموخته اید. 🙏 برای حمایت از این کانال، لطفا دکمه لایک، کامنت و اشتراک گذاری با دوستان خود را فشار دهید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۵
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۱۷۱۵۹
اشتراک گذاری
Ticker_Trading
Ticker_Trading
رتبه: 2700
3.6
خرید،تکنیکال،Ticker_Trading
قیمت‌های خرید و فروش بر اساس اقدام قیمت، تحلیل تکنیکال، حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی روزانه، رد کردن، شکست‌ها، الگوهای نمودار و عوامل دیگر منتشر می‌شوند. پیشنهاد معاملاتی: 📍ICUSDT 🔰خرید اکنون بخرید یا از 4.760 بخرید ⛔️استاپ لاس: 4.288 🌀 سود ببرید 1 : 5.646 🌀 سود ببرید 2 : 6.287 🌀 سود ببرید 3: 7.080 ⛔️ معامله و سرمایه گذاری در بازارهای مالی همیشه ریسک بالایی دارد، بنابراین برای موفقیت با استفاده از سیگنال های ما، مطمئن شوید که مهارت های لازم برای پول و ریسک را یاد می گیرید. مدیریت 🙏 برای حمایت از این کانال لطفا دکمه لایک، کامنت و اشتراک گذاری با دوستان خود را بزنید
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۴
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٫۹۶
اشتراک گذاری
Ticker_Trading
Ticker_Trading
رتبه: 2700
3.6
خرید،تکنیکال،Ticker_Trading
پیشنهادات معاملاتی بر اساس اقدام قیمت، تحلیل تکنیکال، حمایت‌ها و مقاومت‌های اصلی روزانه، ردها، شکست‌ها، الگوهای نمودار و سایر عوامل پست می‌شوند. پیشنهاد معاملاتی: 📍ICPUSDT 🔰 بلند هم اکنون بخرید یا در : 4.760 بخرید ⛔️استاپ لاس: 4.288 🌀 سود ببرید 1 : 5.646 🌀 سود ببرید 2 : 6.287 🌀 سود ببر 3 : 7.080 ⛔️ تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی همیشه ریسک بالایی دارد، بنابراین برای موفقیت با استفاده از سیگنال های ما مطمئن شوید که مهارت های ضروری برای مدیریت پول و ریسک را آموخته اید. 🙏 برای حمایت از این کانال، لطفا دکمه لایک، کامنت و اشتراک گذاری با دوستان خود را فشار دهید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۴
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٫۹۶
اشتراک گذاری
Ticker_Trading
Ticker_Trading
رتبه: 2700
3.6
خرید،تکنیکال،Ticker_Trading
پیشنهادات معاملاتی بر اساس اقدام قیمت، تحلیل تکنیکال، حمایت‌ها و مقاومت‌های اصلی روزانه، ردها، شکست‌ها، الگوهای نمودار و سایر عوامل پست می‌شوند. پیشنهاد معاملاتی: 📍THETAUSDT - تتا 🔰 بلند 🢏اکنون بخرید یا در : 1.025 بخرید ⛔️استاپ لاس: 0.920 🌀 سود ببرید 1 : 1.288 🌀 سود ببرید 2 : 1.460 🌀 سود ببرید 3 : 1.666 ⛔️ تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی همیشه ریسک بالایی دارد، بنابراین برای موفقیت با استفاده از سیگنال های ما مطمئن شوید که مهارت های ضروری برای مدیریت پول و ریسک را آموخته اید. 🙏 برای حمایت از این کانال، لطفا دکمه لایک، کامنت و اشتراک گذاری با دوستان خود را فشار دهید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۴
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۱۲
اشتراک گذاری
Ticker_Trading
Ticker_Trading
رتبه: 2700
3.6
خرید،تکنیکال،Ticker_Trading
این فرصت خرید برای NEOUSDT را از دست ندهید پیشنهادات معاملاتی بر اساس اقدام قیمت، تحلیل تکنیکال، حمایت‌ها و مقاومت‌های اصلی روزانه، ردها، شکست‌ها، الگوهای نمودار و سایر عوامل پست می‌شوند. پیشنهاد معاملاتی: 📍 NEOUSDT - نئو 🔰 بلند 🢏اکنون بخرید یا در : 11.75 بخرید ⛔️استاپ لاس: 11.05 🌀 سود ببرید 1 : 13.56 🌀 سود ببرید 2 : 15.37 🌀 سود ببرید 3 : 18.18 ⛔️ تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی همیشه ریسک بالایی دارد، بنابراین برای موفقیت با استفاده از سیگنال های ما مطمئن شوید که مهارت های ضروری برای مدیریت پول و ریسک را آموخته اید. 🙏 برای حمایت از این کانال، لطفا دکمه لایک، کامنت و اشتراک گذاری با دوستان خود را فشار دهید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۳
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۲٫۳۴
اشتراک گذاری
Ticker_Trading
Ticker_Trading
رتبه: 2700
3.6
خرید،تکنیکال،Ticker_Trading
این فرصت خرید برای ETHUSDT را از دست ندهید پیشنهادات معاملاتی بر اساس اقدام قیمت، تحلیل تکنیکال، حمایت‌ها و مقاومت‌های اصلی روزانه، ردها، شکست‌ها، الگوهای نمودار و سایر عوامل پست می‌شوند. پیشنهاد معاملاتی: 📍 ETHUSDT - اتریوم 🔰 بلند اکنون بخرید یا در : 2005.1 بخرید ⛔️Stop Loss: 1961.0 🌀 سود ببرید 1 : 2123.0 🌀 سود ببرید 2 : 2187.5 🌀 سود ببرید 3 : 2272.5 ⛔️ تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی همیشه ریسک بالایی دارد، بنابراین برای موفقیت با استفاده از سیگنال های ما مطمئن شوید که مهارت های ضروری برای مدیریت پول و ریسک را آموخته اید. 🙏 برای حمایت از این کانال، لطفا دکمه لایک، کامنت و اشتراک گذاری با دوستان خود را فشار دهید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۹
تایم فریم:
1 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۰۴۴٫۳۴
اشتراک گذاری
Ticker_Trading
Ticker_Trading
رتبه: 2700
3.6
فروش،تکنیکال،Ticker_Trading
یک گوه صعودی در روند صعودی دیده می شود پیشنهادات معاملاتی بر اساس اقدام قیمت، تحلیل تکنیکال، حمایت‌ها و مقاومت‌های اصلی روزانه، ردها، شکست‌ها، الگوهای نمودار و سایر عوامل پست می‌شوند. پیشنهاد معاملاتی: 📍 GALAUSDT - گالا 🔰 کوتاه 🔴اکنون بفروشید یا در : 0.02740 بفروشید ⛔️استاپ لاس: 0.02875 🌀 سود ببرید 1 : 0.02260 🌀 سود ببرید 2 : 0.01955 🌀 سود ببر 3 : 0.01366 ⛔️ تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی همیشه ریسک بالایی دارد، بنابراین برای موفقیت با استفاده از سیگنال های ما مطمئن شوید که مهارت های ضروری برای مدیریت پول و ریسک را آموخته اید. 🙏 برای حمایت از این کانال، لطفا دکمه لایک، کامنت و اشتراک گذاری با دوستان خود را فشار دهید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۹/۸
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
Ticker_Trading
Ticker_Trading
رتبه: 2700
3.6
فروش،تکنیکال،Ticker_Trading
این فرصت فروش برای HBARUSDT را از دست ندهید پیشنهادات معاملاتی بر اساس اقدام قیمت، تحلیل تکنیکال، حمایت‌ها و مقاومت‌های اصلی روزانه، ردها، شکست‌ها، الگوهای نمودار و سایر عوامل پست می‌شوند. پیشنهاد معاملاتی: 📍 HBARUSDT - Hedera 🔰 کوتاه 🔴اکنون بفروشید یا در : 0.0617 بفروشید ⛔️استاپ لاس: 0.0645 🌀 سود ببرید 1 : 0.0555 🌀 سود ببرید 2 : 0.0510 🌀سود بگیرید 3: 0.0450 ⛔️ تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی همیشه ریسک بالایی دارد، بنابراین برای موفقیت با استفاده از سیگنال های ما مطمئن شوید که مهارت های ضروری برای مدیریت پول و ریسک را آموخته اید. 🙏 برای حمایت از این کانال، لطفا دکمه لایک، کامنت و اشتراک گذاری با دوستان خود را فشار دهید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۹/۷
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها