ورود/ثبت‌نام
SuperTradeish

SuperTradeish

@t_SuperTradeish

تعداد دنبال کننده:1
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۲/۱۵
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
2555
رتبه بین 24148 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :44.2%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-6.5%)
قدرت تحلیل
1.7
10000تعداد پیام
فیلتر
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
🔥 قیمت نمودار روزانه ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ممکن است ما یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 0.006741 👉 برای فرصت های بیشتر در زمان واقعی، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۷۸۱۱۲
اشتراک گذاری
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
🔥 قیمت نمودار 4H ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ممکن است ما یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 9.526 و 6.731 👉 برای فرصت‌های بی‌درنگ بیشتر، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۲٫۱۵
اشتراک گذاری
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
🔥 قیمت نمودار ۴ ساعته ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ما ممکن است یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 0.3334 و 0.2936 👉 برای فرصت های واقعی بیشتر، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۲
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۳۰۵۵۲
اشتراک گذاری
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
🔥 قیمت نمودار 4H ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ممکن است ما یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 0.19190 و 0.15088 👉 برای فرصت های بیشتر در زمان واقعی، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۹
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۲۲۸۴
اشتراک گذاری
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
پشته‌ها STX پیش بینی قیمت سکه 🔥 قیمت نمودار 4H ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ممکن است ما یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 1.6435 و 1.4450 👉 برای فرصت های بیشتر در زمان واقعی، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۹
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۸۱
اشتراک گذاری
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
🔥 قیمت نمودار 1H ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ممکن است ما یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 0.5448 و 0.5113 👉 برای فرصت های بیشتر در زمان واقعی، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
تایم فریم:
1 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۵۷۹۸۵
اشتراک گذاری
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
🔥 قیمت نمودار روزانه ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ممکن است ما یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 0.37252 و 0.27874 👉 برای فرصت های بیشتر در زمان واقعی، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۵۰۲۴۱
اشتراک گذاری
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
🔥 قیمت نمودار 4H ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ممکن است ما یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 0.2875 و 0.2464 👉 برای فرصت های بیشتر در زمان واقعی، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۳۲۲۴۱
اشتراک گذاری
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
پیش بینی قیمت سکه NMR Numeraire 🔥 قیمت نمودار 4H ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ممکن است ما یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 22.40 و 19.99 👉 برای فرصت های بیشتر در زمان واقعی، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۴٫۵۸
اشتراک گذاری
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
🔥 قیمت نمودار 4H ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ممکن است ما یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 0.11461 و 0.09665 👉 برای فرصت های بیشتر در زمان واقعی، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۱۳۵
اشتراک گذاری
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
🔥 قیمت نمودار 4H ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ممکن است ما یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 7.162 و 5.269 👉 برای فرصت‌های بی‌درنگ بیشتر، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۵
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۸٫۰۷
اشتراک گذاری
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
🔥 قیمت نمودار 4H ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ممکن است ما یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 1.238 👉 برای فرصت های بیشتر در زمان واقعی، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۴
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۳۸
اشتراک گذاری
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
🔥 قیمت نمودار 4H ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ممکن است ما یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 2.107 و 1.780 👉 برای فرصت‌های بی‌درنگ بیشتر، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٫۱۵
اشتراک گذاری
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
🔥 قیمت نمودار 4H ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ممکن است ما یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 0.0952 و 0.0814 👉 برای فرصت های بیشتر در زمان واقعی، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۱۰۸۷۲
اشتراک گذاری
SuperTradeish
SuperTradeish
رتبه: 2555
1.7
خرید،تکنیکال،SuperTradeish
🔥 قیمت نمودار 4H ممکن است در این مناطق پشتیبانی باشد و ممکن است ما یک جهش بالقوه داشته باشیم. مناطق پرش بالقوه برای خرید 0.4591 و 0.4184 👉 برای فرصت های بیشتر در زمان واقعی، من را دنبال کنید. اگر نظری دارید به اشتراک بگذارید؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۸
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۵۳۸۱۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها