ورود/ثبت‌نام
maryamaslam680

maryamaslam680

@t_SignalEdge

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۸/۲۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
772
رتبه بین 24148 تریدر
8%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :44.2%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-6.7%)
قدرت تحلیل
3.5
10000تعداد پیام
فیلتر
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
خرید،تکنیکال،maryamaslam680
FETUSDT با الگوی پرچم صعودی (الگوی ادامه) معامله می شود که نشان دهنده صعودی بودن آن است. ما می توانیم از سطح مشخص شده اقدام به خرید کنیم، قیمت پیش بینی شده آن 5.20 بود.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۹
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٫۲۷
اشتراک گذاری
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
خرید،تکنیکال،maryamaslam680
HTRUSDT تجارت با الگوی گوه در حال سقوط است. اگر گاوها هدف کنترل را در دست بگیرند می‌توانیم 0.09041 باشد.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۹
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۷۵۲۷۴
اشتراک گذاری
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
خرید،تکنیکال،maryamaslam680
XRPUSDT خرید در HL (همچنین 0.5 FIB، پشتیبانی خط روند دست نخورده) SL، TP ذکر در نمودار تجارت بسته شد: به هدف رسید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۹
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۵۷۹۶۴
اشتراک گذاری
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
خرید،تکنیکال،maryamaslam680
AVAXUSDT خرید در HL (همچنین 0.5 FIB، پشتیبانی خط روند دست نخورده) ذکر SL، TP در نمودار
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۸
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۹٫۲۴
اشتراک گذاری
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
خرید،تکنیکال،maryamaslam680
SOLUSDT در حال ایجاد الگوی صعودی Bat (الگوی معکوس) است، همچنین ایجاد واگرایی صعودی نشان می دهد که برای ایجاد HH به سمت بالا رفت. ما می توانیم از منطقه مشخص شده اقدام به خرید کنیم. SL، TP ذکر در نمودار تجارت بسته شد: به هدف رسید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۸
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۱۱٫۴۹
اشتراک گذاری
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
خرید،تکنیکال،maryamaslam680
SOLUSDT SOLUSDT خرید در HL (همچنین 0.5 FIB، پشتیبانی خط روند دست نخورده) ذکر SL، TP در نمودار
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۲
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۹۶٫۸۱
اشتراک گذاری
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
فروش،تکنیکال،maryamaslam680
ICPUSDT کوتاه در LH (همچنین 0.618 FIB رخ می دهد، مقاومت خط روند دست نخورده) ذکر SL، TP در نمودار
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۸
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۲٫۲۱
اشتراک گذاری
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
فروش،تکنیکال،maryamaslam680
FTMUSDT کوتاه در LH (همچنین 0.5 FIB رخ می دهد، مقاومت خط روند دست نخورده) ذکر SL، TP در نمودار
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۸
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۳۷۳۳۶
اشتراک گذاری
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
فروش،تکنیکال،maryamaslam680
MATICUSDT MATICUSDT کوتاه در LH (همچنین 0.5 FIB رخ می دهد، مقاومت خط روند دست نخورده) ذکر SL، TP در نمودار
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۸
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۷۹۲۷۸
اشتراک گذاری
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
فروش،تکنیکال،maryamaslam680
AVAXUSDT AVAXUSDT کوتاه در LH (همچنین 0.618 FIB رخ می دهد) ذکر SL، TP در نمودار
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۸
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۵٫۱۶
اشتراک گذاری
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
خرید،تکنیکال،maryamaslam680
ETHUSDT ایجاد الگوی سر و شانه (الگوی معکوس) که نشان می دهد پایان روند نزولی، شروع روند صعودی است. ما می توانیم در HL اقدام به خرید کنیم ذکر SL، TP در نمودار
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۸
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۲۸۶٫۵۸
اشتراک گذاری
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
فروش،تکنیکال،maryamaslam680
FTMUSDT کوتاه در LH (همچنین 0.5 FIB، مقاومت خط روند دست نخورده) SL، TP ذکر در نمودار تجارت بسته شد: به هدف رسید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۲۹
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۳۶۵۳
اشتراک گذاری
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
خرید،تکنیکال،maryamaslam680
AVAXUSDT از الگوی AB=CD صعودی پیروی می کند برای تأیید تغییر روند، در HL خرید کنید ذکر SL، TP در نمودار
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۵٫۸۸
اشتراک گذاری
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
خرید،تکنیکال،maryamaslam680
MATICUSDT الگوی Bat Bullish را دنبال می کند که نشان می دهد که به سمت بالا حرکت می کند ذکر SL، TP در نمودار تجزیه و تحلیل در 4 ساعت تجارت بسته شد: به هدف رسید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۸۶۷۸۲
اشتراک گذاری
maryamaslam680
maryamaslam680
رتبه: 772
3.5
خرید،تکنیکال،maryamaslam680
STXUSDT خرید در HL (همچنین 0.5 FIB دست نخورده) ذکر SL، TP در نمودار
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۸۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها