ورود/ثبت‌نام
NamchaTa

NamchaTa

@t_NamchaTa

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۲/۷
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
713
2
رتبه بین 20830 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :18.2%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :28.9%)
قدرت تحلیل
2.5
77تعداد پیام
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
خرید،تکنیکال،NamchaTa
بسته به عوامل فنی موقعیت خرید در موقعیت های زیر وجود دارد: 📊XAUUSD 🔵 اکنون 2034.65 خرید کنید 🧯 توقف ضرر 1960.36 🏹 هدف 1 2096.70 🏹 هدف 2 2162.15 🏹 هدف 3 2249.20 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از مراسم ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۲۳
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
خرید،تکنیکال،NamchaTa
بر اساس عوامل فنی، موقعیت خرید در موارد زیر وجود دارد: 📊 XAUUSD 🔵 Long Now 2034.65 🧯 توقف ضرر 1960.36 🏹 هدف 1 2096.70 🏹 هدف 2 2162.15 🏹 هدف 3 2249.20 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از فعالیت ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۲۳
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
خرید،تکنیکال،NamchaTa
بر اساس عوامل فنی، موقعیت خرید در موارد زیر وجود دارد: 📊 MATICUSDT 🔵 لانگ اکنون 0.8180 🧯 توقف ضرر 0.5755 🏹 هدف 1 1.0620 🏹 هدف 2 1.2025 🏹 هدف 3 1.4410 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از فعالیت ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۵
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
خرید،تکنیکال،NamchaTa
بسته به عوامل فنی موقعیت خرید در موقعیت های زیر وجود دارد: 📊 BTCUSDT 🔵 اکنون 41702.0 بخرید 🧯 توقف ضرر 40062.0 🏹 هدف 1 42830.5 🏹 هدف 2 45255.0 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از مراسم ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۴
تایم فریم:
1 ساعت
اشتراک گذاری
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
خرید،تکنیکال،NamchaTa
بر اساس عوامل فنی، موقعیت خرید در موارد زیر وجود دارد: 📊 BTCUSDT 🔵 Long Now 41702.0 🧯 توقف ضرر 40062.0 🏹 هدف 1 42830.5 🏹 هدف 2 45255.0 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از فعالیت ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۴
تایم فریم:
1 ساعت
اشتراک گذاری
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
خرید،تکنیکال،NamchaTa
فرصت معامله برای XRPUSDT بر اساس عوامل فنی، موقعیت خرید در موارد زیر وجود دارد: 📊 XRPUSDT 🔵 لانگ اکنون 0.638 🧯 استاپ ضرر 0.570 🏹 هدف 1 0.703 🏹 هدف 2 0.760 🏹 هدف 3 0.857 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از فعالیت ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۳
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
خرید،تکنیکال،NamchaTa
فرصت معامله برای XAUUSD بر اساس عوامل فنی، موقعیت خرید در موارد زیر وجود دارد: 📊 XAUUSD 🔵 Long Now 2067.55 🧯 توقف ضرر 2009.70 🏹 هدف 1 2124.75 🏹 هدف 2 2187.68 🏹 هدف 3 2286.08 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از فعالیت ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۳
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
خرید،تکنیکال،NamchaTa
فرصت معامله برای XAUUSD بر اساس عوامل فنی، موقعیت خرید در موارد زیر وجود دارد: 📊 XAUUSD 🔵 Long Now 2014.61 🧯 توقف ضرر 1995.75 🏹 هدف 1 2034.45 🏹 هدف 2 2049.15 🏹 هدف 3 2072.00 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از فعالیت ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۷
تایم فریم:
1 ساعت
اشتراک گذاری
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
خرید،تکنیکال،NamchaTa
فرصت معامله برای DOGEUSDT بر اساس عوامل فنی، موقعیت خرید در موارد زیر وجود دارد: 📊 DOGEUSDT 🔵 Long Now 0.2958 🧯 توقف ضرر 0.06945 🏹 هدف 1 0.07918 🏹 هدف 2 0.08590 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از فعالیت ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱
تایم فریم:
1 ساعت
اشتراک گذاری
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
فروش،تکنیکال،NamchaTa
فرصت معامله برای LTCUSDT بر اساس عوامل فنی، موقعیت فروش در موارد زیر وجود دارد: 📊 LTCUSDT 🔴 اکنون 70.83 بفروشید 🧯 استاپ ضرر 75.40 🏹 هدف 1 66.05 🏹 هدف 2 62.50 🏹 هدف 3 56.80 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از فعالیت ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۹
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
فروش،تکنیکال،NamchaTa
فرصت معامله برای ONTUSDT بر اساس عوامل فنی، موقعیت فروش در موارد زیر وجود دارد: 📊 ONTUSDT 🔴 اکنون 0.2169 بفروشید 🧯 توقف ضرر 0.2350 🏹 هدف 1 0.1976 🏹 هدف 2 0.1717 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از فعالیت ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۷
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
فروش،تکنیکال،NamchaTa
فرصت معامله برای LINKUSDT بر اساس عوامل فنی، موقعیت فروش در موارد زیر وجود دارد: 📊 LINKUSDT 🔴 اکنون 14.56 بفروشید 🧯 توقف ضرر 16.05 🏹 هدف 1 13.07 🏹 هدف 2 10.65 🏹 هدف 3 7.25 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از فعالیت ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۵
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
خرید،تکنیکال،NamchaTa
فرصت معامله برای VGXUSDT بر اساس عوامل فنی، موقعیت خرید در موارد زیر وجود دارد: 📊 VGXUSDT 🔵 Long Now 0.1353 🧯 توقف ضرر 0.1085 🏹 هدف 1 0.1620 🏹 هدف 2 0.1945 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از فعالیت ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
خرید،تکنیکال،NamchaTa
فرصت معامله برای ATMUSDT بر اساس عوامل فنی، موقعیت خرید در موارد زیر وجود دارد: 📊 ATMUSDT 🔵 Long Now 2.580 🧯 توقف ضرر 2.205 🏹 هدف 1 2.955 🏹 هدف 2 3.425 🏹 هدف 3 4.125 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از فعالیت ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
NamchaTa
NamchaTa
رتبه: 713
2.5
خرید،تکنیکال،NamchaTa
فرصت معامله برای XAUUSD بر اساس عوامل فنی، موقعیت خرید در موارد زیر وجود دارد: 📊 XAUUSD 🔵 Long Now 1973.22 🧯 توقف ضرر 1932.60 🏹 هدف 1 2012.45 🏹 هدف 2 2072.20 🏹 هدف 3 2181.75 💸ریسک: 1% امیدواریم برای شما سودآور باشد ❤️ لطفا با لایک و کامنت از فعالیت ما حمایت کنید📝
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها