ورود/ثبت‌نام
Mete83

Mete83

@t_Mete83

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۹/۱۴
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
1258
-1257
رتبه بین 24587 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :21.9%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-9.4%)
قدرت تحلیل
4.6
10000تعداد پیام
فیلتر
Mete83
Mete83
رتبه: 1258
4.6
خرید،تکنیکال،Mete83
توصیه سرمایه گذاری نیست موفق باشید هدف خط سبز با احترام
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۷
تایم فریم:
2 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۰٫۲۴
اشتراک گذاری
Mete83
Mete83
رتبه: 1258
4.6
خرید،تکنیکال،Mete83
توصیه سرمایه گذاری نیست. هدف مشخص شده است با احترام موفق باشید
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۷
تایم فریم:
1 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۱۴۳۲۵
اشتراک گذاری
Mete83
Mete83
رتبه: 1258
4.6
خرید،تکنیکال،Mete83
توصیه سرمایه گذاری نیست. هدف و نقطه توقف مشخص شده است موفق باشید
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۷
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۹۳
اشتراک گذاری
Mete83
Mete83
رتبه: 1258
4.6
فروش،تکنیکال،Mete83
توصیه سرمایه گذاری نیست موفق باشید هدف و نقطه توقف مشخص شده است با احترام
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۷
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۶۶٫۸۹
اشتراک گذاری
Mete83
Mete83
رتبه: 1258
4.6
فروش،تکنیکال،Mete83
توصیه سرمایه گذاری نیست. موفق باشید هدف و نقطه توقف مشخص شده است با احترام
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۷
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴۱٬۷۵۲٫۲۴
اشتراک گذاری
Mete83
Mete83
رتبه: 1258
4.6
خرید،تکنیکال،Mete83
توقف و اهداف مشخص شده است توصیه سرمایه گذاری نیست موفق باشید
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۵٫۰۴
اشتراک گذاری
Mete83
Mete83
رتبه: 1258
4.6
خرید،تکنیکال،Mete83
توصیه سرمایه گذاری نیست هدف مشخص شده است با احترام موفق باشید
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۹
اشتراک گذاری
Mete83
Mete83
رتبه: 1258
4.6
خرید،تکنیکال،Mete83
توصیه سرمایه گذاری نیست اهداف بیان شده است موفق باشید با احترام
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۸
تایم فریم:
1 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۱۰۰۹۵
اشتراک گذاری
Mete83
Mete83
رتبه: 1258
4.6
خرید،تکنیکال،Mete83
توصیه سرمایه گذاری نیست موفق باشید اهداف بیان شده است با احترام
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۸
تایم فریم:
1 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۱۳۶۶۷
اشتراک گذاری
Mete83
Mete83
رتبه: 1258
4.6
خرید،تکنیکال،Mete83
توصیه سرمایه گذاری نیست موفق باشید اهداف بیان شده است با احترام
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۸
تایم فریم:
1 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۱۱۰۹۲
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها