ورود/ثبت‌نام
Madoir

Madoir

@t_Madoir

تعداد دنبال کننده:2
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۲/۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
2837
رتبه بین 25915 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :3.8%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :5.5%)
قدرت تحلیل
3.8
10000تعداد پیام
فیلتر
;;
Madoir
Madoir
رتبه: 2837
3.8
فروش،تکنیکال،Madoir
STXUSDT من به طور خلاصه به دنبال این تنظیمات هستم ⛔"تحلیل‌های روزانه بازار ارزهای دیجیتال که ارائه می‌دهم نظرات شخصی هستند و توصیه‌های مالی نیستند. تجارت خطراتی دارد، بنابراین خودتان تحقیق کنید و از مشاور کمک بگیرید. #DYOR 🚀 و نظر فراموش نشه
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۷
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۵۲
اشتراک گذاری
Madoir
Madoir
رتبه: 2837
3.8
فروش،تکنیکال،Madoir
ARBUSDT ایده کوتاه برای ARB من به دنبال این تنظیم هستم. ⛔"تحلیل‌های روزانه بازار ارزهای دیجیتال که ارائه می‌دهم نظرات شخصی هستند و توصیه‌های مالی نیستند. تجارت خطراتی دارد، بنابراین خودتان تحقیق کنید و از مشاور کمک بگیرید. #DYOR 🚀 و نظر فراموش نشه سفارش لغو شد
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۲۸
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۹۵
اشتراک گذاری
Madoir
Madoir
رتبه: 2837
3.8
خرید،تکنیکال،Madoir
گالاسد ایده طولانی ⛔"تحلیل‌های روزانه بازار ارزهای دیجیتال که ارائه می‌دهم نظرات شخصی هستند و توصیه‌های مالی نیستند. تجارت خطراتی دارد، بنابراین خودتان تحقیق کنید و از مشاور کمک بگیرید. #DYOR 🚀 و نظر را فراموش نکنید تجارت فعال است: تجارت فعال شد و الان باید دعا کنیم 😂 تجارت بسته شد: توقف رسید: دعا نکرد من مقداری سود کردم اما بعد می دانید چه اتفاقی افتاد
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۲۵۳۳۱
اشتراک گذاری
Madoir
Madoir
رتبه: 2837
3.8
خرید،تکنیکال،Madoir
LUNCUSDT ایده طولانی 2 نقطه ورود 4 هدف ❌هر TP می تواند به عنوان یک مقاومت عمل کند و قیمت را کاهش دهد ⛔"تحلیل‌های روزانه بازار ارزهای دیجیتال که ارائه می‌دهم نظرات شخصی هستند و توصیه‌های مالی نیستند. تجارت خطراتی دارد، بنابراین خودتان تحقیق کنید و از مشاور کمک بگیرید. #DYOR 🚀 و نظر را فراموش نکنید تجارت فعال است: اولین نقطه ورود فعال شد و 8.5 درصد سود در یک شمع داد، اما من انتظار دارم به نقطه ورود دوم نیز برویم یا شاید نه! نظر: همانطور که انتظار داشتم نقطه ورود دوم فعال شده است و در حال حاضر 13 درصد افزایش یافته است. آیا می‌توانیم LUNC لذت ببریم؟
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۰۱۱۶۷۶
اشتراک گذاری
Madoir
Madoir
رتبه: 2837
3.8
خرید،تکنیکال،Madoir
LINAUSDT ایده طولانی 2 نقطه ورود 4 هدف ❌هر TP می تواند به عنوان یک مقاومت عمل کند و قیمت را کاهش دهد ⛔"تحلیل‌های روزانه بازار ارزهای دیجیتال که ارائه می‌دهم نظرات شخصی هستند و توصیه‌های مالی نیستند. تجارت خطراتی دارد، بنابراین خودتان تحقیق کنید و از مشاور کمک بگیرید. #DYOR 🚀 و نظر فراموش نشه سفارش لغو شد
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۸
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۷۵۱۲۵
اشتراک گذاری
Madoir
Madoir
رتبه: 2837
3.8
خرید،تکنیکال،Madoir
FTMUSDT ایده طولانی 2 نقطه ورود 4 هدف ❌هر TP می تواند به عنوان یک مقاومت عمل کند و قیمت را کاهش دهد ⛔"تحلیل‌های روزانه بازار ارزهای دیجیتال که ارائه می‌دهم نظرات شخصی هستند و توصیه‌های مالی نیستند. تجارت خطراتی دارد، بنابراین خودتان تحقیق کنید و از مشاور کمک بگیرید. #DYOR 🚀 و نظر فراموش نشه
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۸
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۳۷۷۷۷
اشتراک گذاری
Madoir
Madoir
رتبه: 2837
3.8
فروش،تکنیکال،Madoir
SFPUSDT ایده کوتاه ⛔"تحلیل‌های روزانه بازار کریپتو که من ارائه می‌دهم نظرات شخصی است و توصیه‌های مالی نیست. معامله با خطراتی همراه است، بنابراین خودتان تحقیق کنید و از مشاور کمک بگیرید. #DYOR 🚀 و نظر فراموش نشه سفارش لغو شد
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۶۹۳۸۶
اشتراک گذاری
Madoir
Madoir
رتبه: 2837
3.8
خرید،تکنیکال،Madoir
IDUSDT ایده طولانی ⛔"تحلیل‌های روزانه بازار کریپتو که من ارائه می‌دهم نظرات شخصی است و توصیه‌های مالی نیست. معامله با خطراتی همراه است، بنابراین خودتان تحقیق کنید و از مشاور کمک بگیرید. #DYOR 🚀 و نظر را فراموش نکنید تجارت بسته شد: توقف رسید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۶
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۳۰۹۶۵
اشتراک گذاری
Madoir
Madoir
رتبه: 2837
3.8
فروش،تکنیکال،Madoir
LINKUSDT LINKUSDT ایده کوتاه ⛔"تحلیل‌های روزانه بازار ارزهای دیجیتال که ارائه می‌دهم نظرات شخصی هستند و توصیه‌های مالی نیستند. تجارت خطراتی دارد، بنابراین خودتان تحقیق کنید و از مشاور کمک بگیرید. #DYOR 🚀 و نظر فراموش نشه
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۱۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۴٫۱۷
اشتراک گذاری
Madoir
Madoir
رتبه: 2837
3.8
فروش،تکنیکال،Madoir
BCHUSDT BCHUSDT ایده کوتاه ⛔"تحلیل‌های روزانه بازار ارزهای دیجیتال که ارائه می‌دهم نظرات شخصی هستند و توصیه‌های مالی نیستند. تجارت خطراتی دارد، بنابراین خودتان تحقیق کنید و از مشاور کمک بگیرید. #DYOR 🚀 و نظر فراموش نشه
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۱۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۳۴٫۰۹
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها