ورود/ثبت‌نام
FX-SMARTCLIENTELE

FX-SMARTCLIENTELE

@t_MASTERPIECE10

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۱۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
375
رتبه بین 24148 تریدر
8.1%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :44.2%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-6.7%)
قدرت تحلیل
5
10000تعداد پیام
فیلتر
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
خرید،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان موج A احتمالاً در ناحیه 2324.255 به پایان رسیده است. هدف موج B رسیدن به منطقه 2408.700 است. سپس موج C برای رسیدن به منطقه 2276000 هدف قرار می گیرد. با تشکر.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
10 ساعت پیش
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۴۰۲٫۹۹
اشتراک گذاری
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
خرید،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان موج A احتمالاً در ناحیه 2333.880 به پایان رسیده است. هدف موج B رسیدن به منطقه 2394.250 است. سپس موج C برای رسیدن به منطقه 2273000 هدف قرار می گیرد.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۷
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۳۷۳٫۴۸
اشتراک گذاری
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
فروش،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان موج 5 احتمالاً در منطقه 2431.550 به پایان رسیده است. تصحیح ABC با هدف رسیدن به 2255000 است منطقه با تشکر.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۲۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۳۹۹٫۶۶
اشتراک گذاری
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
فروش،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان موج 3 احتمالاً در منطقه 2431.590 به پایان رسیده است. هدف موج 4 رسیدن به منطقه 2119000 است. سپس موج 5 برای رسیدن به منطقه 2624000 هدف گذاری شده است. با تشکر.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۲۵
تایم فریم:
1 هفته
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۳۹۴٫۹۹
اشتراک گذاری
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
فروش،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان موج 5 قرار است در منطقه 2365.395-2370.000 به پایان برسد. سپس تصحیح ABC با هدف رسیدن به منطقه 2281000 است. با تشکر.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۲۱
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۳۳۰٫۶۷
اشتراک گذاری
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
خرید،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان موج 4 احتمالاً در منطقه 2267.86 به پایان رسیده است. هدف موج 5 رسیدن به منطقه 2367.00 است. با تشکر.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۸
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۳۰۵٫۷۱
اشتراک گذاری
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
خرید،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان موج 4 احتمالاً در منطقه 2267.780 به پایان رسیده است. هدف موج 5 رسیدن به منطقه 2367000 است. با تشکر.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۷
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۳۱۲٫۴۹
اشتراک گذاری
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
فروش،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان موج 5 قرار است در منطقه 2305.650-2307.840 به پایان برسد. سپس تصحیح ABC با هدف رسیدن به منطقه 2250000 است. با تشکر.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۱۶
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۲۷۵٫۶۹
اشتراک گذاری
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
فروش،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان موج 5 قرار است در منطقه 2288.43-2295.21 به پایان برسد. سپس تصحیح ABC به دست آوردن است به منطقه 2242.00-2238.00. با تشکر.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۱۵
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۲۴۹٫۸۸
اشتراک گذاری
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
فروش،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان موج B قرار است در منطقه 2267.00 به پایان برسد. سپس موج C با هدف رسیدن به منطقه 2235.00 است. با تشکر.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۱۴
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۲۴۰٫۵
اشتراک گذاری
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
خرید،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان هدف موج 3 رسیدن به منطقه 2370000 است. با تشکر.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۰
تایم فریم:
1 هفته
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۲۱۵٫۸۴
اشتراک گذاری
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
فروش،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان موج B احتمالاً در منطقه 2217.175 به پایان رسیده است. هدف موج C رسیدن به منطقه 2135000 است. با تشکر.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۹
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۱۹۰٫۱۹
اشتراک گذاری
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
فروش،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان موج B احتمالاً در منطقه 2200.15 به پایان رسیده است. هدف موج C رسیدن به منطقه 2149.00 است. با تشکر.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۸
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۱۶۷٫۴۳
اشتراک گذاری
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
فروش،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان موج B احتمالاً در منطقه 2200.175 به پایان رسیده است. هدف موج C رسیدن به منطقه 2118000 است. با تشکر.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۷
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۱۶۳٫۷۵
اشتراک گذاری
FX-SMARTCLIENTELE
FX-SMARTCLIENTELE
رتبه: 375
5.0
فروش،تکنیکال،FX-SMARTCLIENTELE
سلام بازرگانان موج B احتمالاً در منطقه 2186.130 به پایان رسیده است. هدف موج C رسیدن به منطقه 2116000 است. با تشکر.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۱۵۱٫۱۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها