ورود/ثبت‌نام
EDKTRADINGLLC

EDKTRADINGLLC

@t_GISTRADINGLLC

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
2293
رتبه بین 21202 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :37.9%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :45.6%)
قدرت تحلیل
0.8
40تعداد پیام
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
خرید،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 هشدار تجاری: OCEAN/USDT (3-5x) 🚨 هشدار تجارت جدید 🚨 ✅ OCEAN/USDT (3-5x) 📈 منطقه ورودی طولانی: 0.3789 - 0.4045 ⛔️ SL: 0.1671 🔒 حرکت شکست: زمانی که به TP2 نزدیک می شود 🎯 سود ببرید: کوتاه مدت: 0.40853 - 0.41257 - 0.42 - 0.43 - 0.45 میان ترم: 0.47 - 0.49 - 0.51 - 0.54 - 0.58 📝 اطمینان حاصل کنید که دستورات ورودی را برای متعادل کردن ورود تجارت تنظیم کرده اید و هدف آن تضمین 30٪ سود در دو هدف اول است. پس از به دست آوردن سود، دستورات توقف را برای مطابقت با نقاط ورودی یا سطوح سربه سر تنظیم کنید. ⚠️ سلب مسئولیت: درآمدهای تاریخی نمی تواند نتایج آتی را تضمین کند. آیا احتمال خطر وجود دارد؟ قطعا. کل بازار مالی مستعد عدم قطعیت است. هر عامل زمینه ای یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند روند فعلی بازار را تغییر داده و منجر به زیان شود. از انجام خطرات ناروا که ممکن است ثبات مالی شما را به خطر اندازد خودداری کنید. شما هیچ تعهدی برای شرکت در این تجارت ندارید. اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، لطفاً از معامله خودداری کنید. GIS TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
خرید،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 هشدار تجارت جدید 🚨 ✅ AUDIO/USDT (3-5x) 📈 منطقه ورودی طولانی: 0.1738 - 0.1876 ⛔️ SL: 0.1671 🔒 حرکت شکست: زمانی که به TP2 نزدیک می شود 🎯 سود ببرید: کوتاه مدت: 0.1896 - 0.1915 - 0.195 - 0.2 - 0.205 میان ترم: 0.21 - 0.22 - 0.24 - 0.26 - 0.29 📝 اطمینان حاصل کنید که دستورات ورودی را برای متعادل کردن ورود تجارت تنظیم کرده اید و هدف آن تضمین 30٪ سود در دو هدف اول است. پس از به دست آوردن سود، دستورات توقف را برای مطابقت با نقاط ورودی یا سطوح سربه سر تنظیم کنید. ⚠️ سلب مسئولیت: درآمدهای تاریخی نمی تواند نتایج آتی را تضمین کند. آیا احتمال خطر وجود دارد؟ قطعا. کل بازار مالی مستعد عدم قطعیت است. هر عامل زمینه ای یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند روند فعلی بازار را تغییر داده و منجر به زیان شود. از انجام خطرات ناروا که ممکن است ثبات مالی شما را به خطر اندازد خودداری کنید. شما هیچ تعهدی برای شرکت در این تجارت ندارید. اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، لطفاً از معامله خودداری کنید. GIS TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۹
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
خرید،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 هشدار تجارت جدید 🚨 ✅ BAND/USDT (3-5x) 📈 منطقه ورودی طولانی: 1.6 - 1.71 ⛔️ SL: 1.533 🔒 حرکت شکست: زمانی که به TP2 نزدیک می شود 🎯 سود ببرید: کوتاه مدت: 1.7275 - 1.744 - 1.8 - 1.9 - 2.0 میان ترم: 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 📝 اطمینان حاصل کنید که دستورات ورودی را برای متعادل کردن ورود تجارت تنظیم کرده اید و هدف آن تضمین 30٪ سود در دو هدف اول است. پس از به دست آوردن سود، دستورات توقف را برای مطابقت با نقاط ورود یا سطوح سربه سر تنظیم کنید. ⚠️ سلب مسئولیت: درآمدهای تاریخی نمی تواند نتایج آتی را تضمین کند. آیا احتمال خطر وجود دارد؟ قطعا. کل بازار مالی مستعد عدم قطعیت است. هر عامل زمینه ای یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند روند فعلی بازار را تغییر داده و منجر به زیان شود. از انجام خطرات ناروا که ممکن است ثبات مالی شما را به خطر اندازد خودداری کنید. شما هیچ تعهدی برای شرکت در این تجارت ندارید. اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، لطفاً از معامله خودداری کنید. GIS TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
خرید،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 هشدار تجارت جدید 🚨 ✅ ONE/USDT (3-5x) 📈 منطقه ورودی طولانی: 0.0151 - 0.0161 ⛔️ SL: 0.01447 🔒 حرکت شکست: زمانی که به TP2 نزدیک می شود 🎯 سود ببرید: کوتاه مدت: 0.01626 - 0.01642 - 0.0168 - 0.0172 - 0.0182 میان ترم: 0.0192 - 0.0202 - 0.0212 - 0.0222 - 0.0232 📝 اطمینان حاصل کنید که دستورات ورودی را برای متعادل کردن ورود تجارت تنظیم کرده اید و هدف آن تضمین 30٪ سود در دو هدف اول است. پس از به دست آوردن سود، دستورات توقف را برای مطابقت با نقاط ورودی یا سطوح سربه سر تنظیم کنید. ⚠️ سلب مسئولیت: درآمدهای تاریخی نمی تواند نتایج آتی را تضمین کند. آیا احتمال خطر وجود دارد؟ قطعا. کل بازار مالی مستعد عدم قطعیت است. هر عامل زمینه ای یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند روند فعلی بازار را تغییر داده و منجر به زیان شود. از انجام خطرات ناروا که ممکن است ثبات مالی شما را به خطر اندازد خودداری کنید. شما هیچ تعهدی برای شرکت در این تجارت ندارید. اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، لطفاً از معامله خودداری کنید. GIS TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
فروش،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 هشدار تجارت: BTC/USDT (5-10x) 🚨 هشدار تجارت جدید 🚨 ✅ BTC/USDT (5-10x) 📉 منطقه ورودی کوتاه: 47500 - 43150 ⛔️ SL: 49918 🔒 حرکت شکست: زمانی که به TP2 نزدیک می شود 🎯 سود ببرید: کوتاه مدت: 42740 - 42300 - 41700 - 41000 - 40000 میان ترم: 38000 - 36000 - 33000 - 30000 - 26800 📝 اطمینان حاصل کنید که دستورات ورودی را برای متعادل کردن ورود تجارت تنظیم کرده اید و هدف آن تضمین 30٪ سود در دو هدف اول است. پس از به دست آوردن سود، دستورات توقف را برای مطابقت با نقاط ورودی یا سطوح سربه سر تنظیم کنید. ⚠️ سلب مسئولیت: درآمدهای تاریخی نمی تواند نتایج آتی را تضمین کند. آیا احتمال خطر وجود دارد؟ قطعا. کل بازار مالی مستعد عدم قطعیت است. هر عامل زمینه ای یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند روند فعلی بازار را تغییر داده و منجر به زیان شود. از انجام خطرات ناروا که ممکن است ثبات مالی شما را به خطر اندازد خودداری کنید. شما هیچ تعهدی برای شرکت در این تجارت ندارید. اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، لطفاً از معامله خودداری کنید. GIS TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۲۳
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
خرید،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 هشدار تجارت جدید 🚨 ✅ OCEAN/USDT (3-5x) 📈 منطقه ورودی طولانی: 0.42 - 0.478 ⛔️ SL: 0.3979 🔒 حرکت شکست: زمانی که به TP2 نزدیک می شود 🎯 سود ببرید: کوتاه مدت: 0.483 - 0.489 - 0.495 - 0.51 - 0.53 میان ترم: 0.56 - 0.61 - 0.75 - 0.95 - 1.14 📝 اطمینان حاصل کنید که دستورات ورودی را برای متعادل کردن ورود تجارت تنظیم کرده اید و هدف آن تضمین 30٪ سود در دو هدف اول است. پس از به دست آوردن سود، دستورات توقف را برای مطابقت با نقاط ورودی یا سطوح سربه سر تنظیم کنید. ⚠️ سلب مسئولیت: درآمدهای تاریخی نمی تواند نتایج آتی را تضمین کند. آیا احتمال خطر وجود دارد؟ قطعا. کل بازار مالی مستعد عدم قطعیت است. هر عامل زمینه ای یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند روند فعلی بازار را تغییر داده و منجر به زیان شود. از انجام خطرات ناروا که ممکن است ثبات مالی شما را به خطر اندازد خودداری کنید. شما هیچ تعهدی برای شرکت در این تجارت ندارید. اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، لطفاً از معامله خودداری کنید. GIS TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
فروش،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 هشدار تجاری: XTZ/USDT (3-5x) 🚨 هشدار تجارت جدید 🚨 ✅ XTZ/USDT (3-5x) 📉 منطقه ورودی کوتاه: 0.946 - 0.886 ⛔️ SL: 0.983 🔒 حرکت شکست: زمانی که به TP2 نزدیک می شود 🎯 سود ببرید: کوتاه مدت: 0.878 - 0.864 - 0.84 - 0.82 - 0.80 میان ترم: 0.78 - 0.76 - 0.72 - 0.67 - 0.61 📝 اطمینان حاصل کنید که دستورات ورودی را برای متعادل کردن ورود تجارت تنظیم کرده اید و هدف آن تضمین 30٪ سود در دو هدف اول است. پس از به دست آوردن سود، دستورات توقف را برای مطابقت با نقاط ورودی یا سطوح سربه سر تنظیم کنید. ⚠️ سلب مسئولیت: درآمدهای تاریخی نمی تواند نتایج آتی را تضمین کند. آیا احتمال خطر وجود دارد؟ قطعا. کل بازار مالی مستعد عدم قطعیت است. هر عامل زمینه ای یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند روند فعلی بازار را تغییر داده و منجر به زیان شود. از انجام خطرات ناروا که ممکن است ثبات مالی شما را به خطر اندازد خودداری کنید. شما هیچ تعهدی برای شرکت در این تجارت ندارید. اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، لطفاً از معامله خودداری کنید. GIS TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
خرید،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 هشدار تجارت جدید 🚨 ✅ KSM/USDT (3-5x) 📈 منطقه ورودی طولانی: 38 - 41.665 ⛔️ SL: 36.43 🔒 حرکت شکست: زمانی که به TP2 نزدیک می شود 🎯 سود ببرید: کوتاه مدت: 42.1 - 42.5 - 43 - 44 - 46 میان ترم: 48 - 50 - 55 - 60 - 64 📝 اطمینان حاصل کنید که دستورات ورودی را برای متعادل کردن ورود تجارت تنظیم کرده اید و هدف آن تضمین 30٪ سود در دو هدف اول است. پس از به دست آوردن سود، دستورات توقف را برای مطابقت با نقاط ورودی یا سطوح سربه سر تنظیم کنید. ⚠️ سلب مسئولیت: درآمدهای تاریخی نمی تواند نتایج آتی را تضمین کند. آیا احتمال خطر وجود دارد؟ قطعا. کل بازار مالی مستعد عدم قطعیت است. هر عامل زمینه ای یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند روند فعلی بازار را تغییر داده و منجر به زیان شود. از انجام خطرات ناروا که ممکن است ثبات مالی شما را به خطر اندازد خودداری کنید. شما هیچ تعهدی برای شرکت در این تجارت ندارید. اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، لطفاً از معامله خودداری کنید. GIS TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۹
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
خرید،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 هشدار تجارت جدید 🚨 ✅ سوشی/USDT (3 تا 5 برابر) 📈 منطقه ورودی طولانی: 0.98 - 1.091 ⛔️ SL: 0.9143 🔒 حرکت شکست: زمانی که به TP2 نزدیک می شود 🎯 سود ببرید: کوتاه مدت: 1.101 - 1.11 - 1.13 - 1.17 - 1.25 میان ترم: 1.35 - 1.55 - 1.85 - 2.15 - 2.75 - 3.4 📝 اطمینان حاصل کنید که دستورات ورودی را برای متعادل کردن ورود تجارت تنظیم کرده اید و هدف آن تضمین 30٪ سود در دو هدف اول است. پس از به دست آوردن سود، دستورات توقف را برای مطابقت با نقاط ورودی یا سطوح سربه سر تنظیم کنید. ⚠️ سلب مسئولیت: درآمدهای تاریخی نمی تواند نتایج آتی را تضمین کند. آیا احتمال خطر وجود دارد؟ قطعا. کل بازار مالی مستعد عدم قطعیت است. هر عامل زمینه ای یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند روند فعلی بازار را تغییر داده و منجر به زیان شود. از انجام خطرات ناروا که ممکن است ثبات مالی شما را به خطر اندازد خودداری کنید. شما هیچ تعهدی برای شرکت در این تجارت ندارید. اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، لطفاً از معامله خودداری کنید. GIS TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
تایم فریم:
1 هفته
اشتراک گذاری
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
خرید،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 هشدار تجارت جدید 🚨 ✅ QNT/USDT (3-5x) 📈 منطقه ورودی طولانی: 113.24 - 121.13 ⛔️ SL: 108.12 🔒 حرکت شکست: زمانی که به TP2 نزدیک می شود 🎯 سود ببرید: کوتاه مدت: 122.46 - 124 - 126 - 128 - 131 میان ترم: 134 - 137 - 140 - 145 - 154 📝 اطمینان حاصل کنید که دستورات ورودی را برای متعادل کردن ورود تجارت تنظیم کرده اید و هدف آن تضمین 30٪ سود در دو هدف اول است. پس از به دست آوردن سود، دستورات توقف را برای مطابقت با نقاط ورودی یا سطوح سربه سر تنظیم کنید. ⚠️ سلب مسئولیت: درآمدهای تاریخی نمی تواند نتایج آتی را تضمین کند. آیا احتمال خطر وجود دارد؟ قطعا. کل بازار مالی مستعد عدم قطعیت است. هر عامل زمینه ای یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند روند فعلی بازار را تغییر داده و منجر به زیان شود. از انجام خطرات ناروا که ممکن است ثبات مالی شما را به خطر اندازد خودداری کنید. شما هیچ تعهدی برای شرکت در این تجارت ندارید. اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، لطفاً از معامله خودداری کنید. GIS TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۶
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
خرید،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 هشدار تجارت: SFP/USDT (3-5x) 🚨 هشدار تجارت جدید 🚨 ✅ SFP/USDT (3-5x) 📈 منطقه ورودی طولانی: 0.6827 - 0.727 ⛔️ SL: 0.6556 🔒 حرکت شکست: زمانی که به TP2 نزدیک می شود 🎯 سود ببرید: کوتاه مدت: 0.735 - 0.74 - 0.75 - 0.77 - 0.79 میان ترم: 0.81 - 0.83 - 0.86 - 0.90 - 0.94 📝 اطمینان حاصل کنید که دستورات ورودی را برای متعادل کردن ورود تجارت تنظیم کرده اید و هدف آن تضمین 30٪ سود در دو هدف اول است. پس از به دست آوردن سود، دستورات توقف را برای مطابقت با نقاط ورودی یا سطوح سربه سر تنظیم کنید. ⚠️ سلب مسئولیت: درآمدهای تاریخی نمی تواند نتایج آتی را تضمین کند. آیا احتمال خطر وجود دارد؟ قطعا. کل بازار مالی مستعد عدم قطعیت است. هر عامل زمینه ای یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند روند فعلی بازار را تغییر داده و منجر به زیان شود. از انجام خطرات ناروا که ممکن است ثبات مالی شما را به خطر اندازد خودداری کنید. شما هیچ تعهدی برای شرکت در این تجارت ندارید. اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، لطفاً از معامله خودداری کنید. GIS TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۵
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
خرید،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 هشدار تجاری: DASH/USDT (3-5x) 🚨 هشدار تجارت جدید 🚨 ✅ DASH/USDT (3-5x) 📈 منطقه ورودی طولانی: 27.8 - 30.3 ⛔️ SL: 26.45 🔒 حرکت شکست: زمانی که به TP2 نزدیک می شود 🎯 سود ببرید: کوتاه مدت: 30.6 - 30.9 - 31.5 - 32.1 - 32.9 میان ترم: 33.5 - 34 - 35 - 37 - 39 📝 اطمینان حاصل کنید که دستورات ورودی را برای متعادل کردن ورود تجارت تنظیم کرده اید و هدف آن تضمین 30٪ سود در دو هدف اول است. پس از به دست آوردن سود، دستورات توقف را برای مطابقت با نقاط ورودی یا سطوح سربه سر تنظیم کنید. ⚠️ سلب مسئولیت: درآمدهای تاریخی نمی تواند نتایج آتی را تضمین کند. آیا احتمال خطر وجود دارد؟ قطعا. کل بازار مالی مستعد عدم قطعیت است. هر عامل زمینه ای یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند روند فعلی بازار را تغییر داده و منجر به زیان شود. از انجام خطرات ناروا که ممکن است ثبات مالی شما را به خطر اندازد خودداری کنید. شما هیچ تعهدی برای شرکت در این تجارت ندارید. اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، لطفاً از معامله خودداری کنید. GIS TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۵
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
خرید،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 هشدار تجارت جدید 🚨 ✅ XRP/USDT (3-5x) 📈 منطقه ورودی طولانی: 0.5803 - 0.6264 ⛔️ SL: 0.5493 🔒 حرکت شکست: زمانی که به TP2 نزدیک می شود 🎯 سود ببرید: کوتاه مدت: 0.6332 - 0.64 - 0.65 - 0.66 - 0.66 میان ترم: 0.67 - 0.68 - 0.70 - 0.72 - 0.75 📝 اطمینان حاصل کنید که دستورات ورودی را برای متعادل کردن ورود تجارت تنظیم کرده اید و هدف آن تضمین 30٪ سود در دو هدف اول است. پس از به دست آوردن سود، دستورات توقف را برای مطابقت با نقاط ورودی یا سطوح سربه سر تنظیم کنید. ⚠️ سلب مسئولیت: درآمدهای تاریخی نمی تواند نتایج آتی را تضمین کند. آیا احتمال خطر وجود دارد؟ قطعا. کل بازار مالی مستعد عدم قطعیت است. هر عامل زمینه ای یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند روند فعلی بازار را تغییر داده و منجر به زیان شود. از انجام خطرات ناروا که ممکن است ثبات مالی شما را به خطر اندازد خودداری کنید. شما هیچ تعهدی برای شرکت در این تجارت ندارید. اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، لطفاً از معامله خودداری کنید. GIS TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
خرید،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 هشدار تجارت: COMP/USDT (3-5x) 🚨 هشدار تجارت جدید 🚨 ✅ COMP/USDT (3-5x) 📈 منطقه ورودی طولانی: 56 - 62.22 ⛔️ SL: 53 🔒 حرکت شکست: زمانی که به TP2 نزدیک می شود 🎯 سود ببرید: کوتاه مدت: 62.9 - 63.7 - 64.9 - 66 - 68 میان ترم: 72 - 76 - 80 - 90 - 103 📝 اطمینان حاصل کنید که دستورات ورودی را برای متعادل کردن ورود تجارت تنظیم کرده اید و هدف آن تضمین 30٪ سود در دو هدف اول است. پس از به دست آوردن سود، دستورات توقف را برای مطابقت با نقاط ورودی یا سطوح سربه سر تنظیم کنید. ⚠️ سلب مسئولیت: درآمدهای تاریخی نمی تواند نتایج آتی را تضمین کند. آیا احتمال خطر وجود دارد؟ قطعا. کل بازار مالی مستعد عدم قطعیت است. هر عامل زمینه ای یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند روند فعلی بازار را تغییر داده و منجر به زیان شود. از انجام خطرات ناروا که ممکن است ثبات مالی شما را به خطر اندازد خودداری کنید. شما هیچ تعهدی برای شرکت در این تجارت ندارید. اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، لطفاً از معامله خودداری کنید. GIS TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۸
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
EDKTRADINGLLC
EDKTRADINGLLC
رتبه: 2293
0.8
خرید،تکنیکال،EDKTRADINGLLC
🚨 به روز رسانی تجارت: XTZ/USDT (3-5x) 🚨 به روز رسانی تجارت: XTZ/USDT (3-5x) 📈 ورودی طولانی: 0.612 - 0.696 OTE (ورودی بهینه تجارت): 0.651 SL: 0.565 حرکت B/E: زمانی که به TP2 نزدیک می شود تی پی ها: کوتاه مدت: 0.710 - 0.725 - 0.740 - 0.760 - 0.790 - 0.820 میان ترم: 0.860 - 0.910 - 0.970 - 1.05 - 1.15 - 1.33 ** سلب مسئولیت: سودهای گذشته نتایج آتی را تضمین نمی کند. آیا خطری وجود دارد؟ البته. کل بازار مالی در معرض خطر است. هر دلیل اساسی یا تغییر ناگهانی در احساسات بازار می تواند پویایی فعلی بازار را معکوس کند و باعث ضرر شود. ریسک های بیش از حدی را که نمی توانید از دست بدهید، نکنید. هیچ تعهدی برای انجام این تجارت وجود ندارد. لطفاً اگر با تجزیه و تحلیل تجارت مخالف هستید، از معامله اجتناب کنید. EDK FORUM TRADING®
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۶/۱۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها