ورود/ثبت‌نام
ELENA_CRYPTO_SIGNALS

ELENA_CRYPTO_SIGNALS

@t_ELENA_CRYPTO_SIGNALS

تعداد دنبال کننده:3
تاریخ عضویت :۱۴۰۳/۲/۷
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
4622
رتبه بین 27372 تریدر
-23.2%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-0.7%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-4.7%)
قدرت تحلیل
1.3
319تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

ELENA_CRYPTO_SIGNALS
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
رتبه: 4622
1.3
خرید،تکنیکال،ELENA_CRYPTO_SIGNALS

#OCEANUSDT (به‌روزرسانی) سلام تاجران عزیز امیدوارم از تجزیه و تحلیل با تیم ما لذت ببرید. ما امروز اینجا هستیم تا OCEANUSDT را تحلیل کنیم. تشکیل کانال نزولی در بازه زمانی 12 ساعته. در مورد شکست صعودی انتظار موج عظیم صعودی📈🚀

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
4 ساعت پیش
تایم فریم:
12 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۵۷۵۹
اشتراک گذاری
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
رتبه: 4622
1.3
خرید،تکنیکال،ELENA_CRYPTO_SIGNALS

#FETUSDT (به روز رسانی) سلام تاجران عزیز امیدوارم از تجزیه و تحلیل با تیم ما لذت ببرید. ما امروز اینجا هستیم تا FETUSDT را تحلیل کنیم. تشکیل کانال نزولی در بازه زمانی 1 بعدی. در صورت شکست موفقیت آمیز انتظار موج عظیم صعودی📈🚀

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
4 ساعت پیش
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۵۷۶۰۸
اشتراک گذاری
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
رتبه: 4622
1.3
خرید،تکنیکال،ELENA_CRYPTO_SIGNALS

#RNDRUSDT (به‌روزرسانی) سلام تاجران عزیز امیدوارم از تجزیه و تحلیل با تیم ما لذت ببرید. ما امروز اینجا هستیم تا RNDRUSDT را تحلیل کنیم. RNDR بازه زمانی سطح پشتیبانی inn1D را نشان می دهد در انتظار موج عظیم صعودی📈🚀

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
11 ساعت پیش
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۷٫۸۹
اشتراک گذاری
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
رتبه: 4622
1.3
خرید،تکنیکال،ELENA_CRYPTO_SIGNALS

#ENSUSDT (به‌روزرسانی) سلام تاجران عزیز امیدوارم از تجزیه و تحلیل با تیم ما لذت ببرید. ما امروز اینجا هستیم تا ENSUSDT را تحلیل کنیم. در حال اجرا به سمت هدف ما 45 درصد سود انجام شده ✅✅✅ انتظار 10% سود بیشتر🚀

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
11 ساعت پیش
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۶٫۶۹
اشتراک گذاری
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
رتبه: 4622
1.3
خرید،تکنیکال،ELENA_CRYPTO_SIGNALS

#CRVUSDT (به‌روزرسانی) سلام تاجران عزیز امیدوارم از تجزیه و تحلیل با تیم ما لذت ببرید. ما امروز اینجا هستیم تا CRVUSDT را تحلیل کنیم. تشکیل گوه سقوط در بازه زمانی 1 بعدی. در مورد شکست صعودی انتظار موج عظیم صعودی📈🚀

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
11 ساعت پیش
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۳۵۴۱
اشتراک گذاری
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
رتبه: 4622
1.3
خرید،تکنیکال،ELENA_CRYPTO_SIGNALS

#LDOUSDT (به‌روزرسانی) سلام تاجران عزیز امیدوارم از تجزیه و تحلیل با تیم ما لذت ببرید. ما امروز اینجا هستیم تا LDOUSDT را تحلیل کنیم. LDO کانال نزولی را می شکند و به سمت هدف ما سود 17% می رود ✅✅ 📈🚀 منتظر بیشتر در روزهای آینده

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
11 ساعت پیش
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٫۳۷
اشتراک گذاری
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
رتبه: 4622
1.3
خرید،تکنیکال،ELENA_CRYPTO_SIGNALS

#FXSUSDT (به روز رسانی) سلام تاجران عزیز امیدوارم از تجزیه و تحلیل با تیم ما لذت ببرید. ما امروز اینجا هستیم تا FXSUSDT را تحلیل کنیم. تشکیل کانال نزولی در بازه زمانی 1 بعدی. در صورت شکست موفقیت آمیز انتظار موج صعودی عظیم 📈🚀

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۹
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٫۹۲
اشتراک گذاری
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
رتبه: 4622
1.3
خرید،تکنیکال،ELENA_CRYPTO_SIGNALS

#XRPUSDT (به‌روزرسانی) سلام تاجران عزیز امیدوارم از تجزیه و تحلیل با تیم ما لذت ببرید. ما امروز اینجا هستیم تا XRPUSDT را تجزیه و تحلیل کنیم. XRP آماده است تا الگو را در بازه زمانی روزانه نشان دهد. در انتظار موج عظیم صعودی📈🚀

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۸
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۵۱۴۲۳
اشتراک گذاری
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
رتبه: 4622
1.3
خرید،تکنیکال،ELENA_CRYPTO_SIGNALS

#ORNUSDT (به روز رسانی) سلام تاجران عزیز امیدوارم از تجزیه و تحلیل با تیم ما لذت ببرید. ما امروز اینجا هستیم تا ORNUSDT را تحلیل کنیم. شکست مثلث متقارن در چارچوب زمانی 1 بعدی انجام شد. در انتظار موج عظیم صعودی📈🚀

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۷
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۸
اشتراک گذاری
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
ELENA_CRYPTO_SIGNALS
رتبه: 4622
1.3
خرید،تکنیکال،ELENA_CRYPTO_SIGNALS

#RPLUSDT (به روز رسانی) سلام تاجران عزیز امیدوارم از تجزیه و تحلیل با تیم ما لذت ببرید. ما امروز اینجا هستیم تا RPLUSDT را تحلیل کنیم. در راه رسیدن به سود 25 درصدی هدفمان انجام شد✅✅ 🚀 در روزهای آینده انتظار بیشتری دارید

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۷
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۸٫۱۲
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار