ورود/ثبت‌نام
ممرض

ممرض

@s_mmrez

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۱۰/۲۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
349
-348
رتبه بین 8301 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :5.1%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :2.4%)
قدرت تحلیل
0.1
10000تعداد پیام
فیلتر
ممرض
ممرض
رتبه: 349
0.2
،تکنیکال،ممرض
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۱۱٬۷۷۶
اولین مقاومت:
۱۵٬۱۷۸
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۹۶۰
اشتراک گذاری
ممرض
ممرض
رتبه: 349
0.2
،تکنیکال،ممرض
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۷۹٬۲۱۷
اولین مقاومت:
۹۰٬۷۰۲
قیمت لحظه انتشار:
۸۳٬۴۵۰
اشتراک گذاری
ممرض
ممرض
رتبه: 349
0.2
،تکنیکال،ممرض
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۱۰٬۵۷۴
اولین مقاومت:
۱۲٬۹۴۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۹۵۰
اشتراک گذاری
ممرض
ممرض
رتبه: 349
0.2
،تکنیکال،ممرض
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۱۰٬۳۰۷
اولین مقاومت:
۱۱٬۴۹۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۱۱۰
اشتراک گذاری
ممرض
ممرض
رتبه: 349
0.2
،تکنیکال،ممرض
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۴٬۰۶۲
اولین مقاومت:
۴٬۴۸۲
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۲۷۰
اشتراک گذاری
ممرض
ممرض
رتبه: 349
0.2
،تکنیکال،ممرض
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۱۴٬۷۷۰
اولین مقاومت:
۱۷٬۳۸۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۳۲۰
اشتراک گذاری
ممرض
ممرض
رتبه: 349
0.2
،تکنیکال،ممرض
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۳٬۶۰۹
اولین مقاومت:
۴٬۴۳۴
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۹۴۱
اشتراک گذاری
ممرض
ممرض
رتبه: 349
0.2
،تکنیکال،ممرض
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۳۲٬۱۲۷
اولین مقاومت:
۴۰٬۰۰۳
قیمت لحظه انتشار:
۳۳٬۸۶۰
اشتراک گذاری
ممرض
ممرض
رتبه: 349
0.2
،تکنیکال،ممرض
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۹٬۱۵۲
اولین مقاومت:
۱۲٬۳۰۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۴۵۰
اشتراک گذاری
ممرض
ممرض
رتبه: 349
0.2
،تکنیکال،ممرض
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۹٬۹۶۰
اولین مقاومت:
۱۲٬۷۱۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۱۹۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها