ورود/ثبت‌نام
موسسه خدماتی سیرشهرآرای آریا

موسسه خدماتی سیرشهرآرای آریا

@i_36229

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۳/۳/۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
جزو 20 تریدر برتر
13
رتبه بین 8676 تریدر
7.7%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-0.3%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :6%)
قدرت تحلیل
5
19تعداد پیام

تریدر چه نمادی را توصیه به خرید کرده؟

سابقه خرید

فیلتر:
معامله سودآور
معامله ضررده

تخمین بازدهی ماه به ماه تریدر

سال:

نمودار سیگنال های تریدر

بازه زمانی:
سیگنالی برای نمایش وجود ندارد

معیار‌های ارزیابی عملکرد‌ تریدر

نسبت شارپ :
درصد موفقیت:
%
مدت عضویت:
تعداد پیام در ۹۰ روز اخیر :
پیام

پیام های تریدر

فیلتر

نوع سیگنال

موسسه خدماتی سیرشهرآرای آریا 21.252 میلیون سهم #حفارس در تاریخ 1403/04/20 خریداری کرد و درحال حاضر 1.742 درصد از سهام #حفارس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۳۵۱
اشتراک گذاری

موسسه خدماتی سیرشهرآرای آریا 36.779 میلیون سهم #حفارس در تاریخ 1403/04/19 خریداری کرد و درحال حاضر 1.634 درصد از سهام #حفارس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۱۷۴
اشتراک گذاری

موسسه خدماتی سیرشهرآرای آریا 85.000 میلیون سهم #حفارس در تاریخ 1403/04/18 به فروش رساند و درحال حاضر 1.028 درصد از سهام #حفارس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۲۷۱
اشتراک گذاری

موسسه خدماتي سيرشهرآراي آريا 85.000 میلیون سهم #حفارس در تاریخ 1403/04/17 به فروش رساند و درحال حاضر 1.028 درصد از سهام #حفارس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۱۷۵
اشتراک گذاری

موسسه خدماتي سيرشهرآراي آريا 0.112 میلیون سهم #حفارس در تاریخ 1403/04/13 خریداری کرد و درحال حاضر 1.458 درصد از سهام #حفارس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۰۱۸
اشتراک گذاری

موسسه خدماتي سيرشهرآراي آريا 23.907 میلیون سهم #حفارس در تاریخ 1403/04/11 خریداری کرد و درحال حاضر 1.458 درصد از سهام #حفارس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۸۱۵
اشتراک گذاری

موسسه خدماتي سيرشهرآراي آريا 18.951 میلیون سهم #حفارس در تاریخ 1403/04/10 خریداری کرد و درحال حاضر 1.337 درصد از سهام #حفارس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۷۲۰
اشتراک گذاری

موسسه خدماتي سيرشهرآراي آريا 11.600 میلیون سهم #حفارس در تاریخ 1403/04/09 خریداری کرد و درحال حاضر 1.241 درصد از سهام #حفارس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۶۲۹
اشتراک گذاری

موسسه خدماتي سيرشهرآراي آريا 8.800 میلیون سهم #حفارس در تاریخ 1403/04/03 خریداری کرد و درحال حاضر 1.795 درصد از سهام #حفارس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۴۹۷
اشتراک گذاری

موسسه خدماتي سيرشهرآراي آريا 24.593 میلیون سهم #حفارس در تاریخ 1403/03/30 خریداری کرد و درحال حاضر 1.75 درصد از سهام #حفارس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۵۵۹
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار