ورود/ثبت‌نام
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه -اتوآگاه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه -اتوآگاه

@i_31512

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۱۲/۲۸
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
205
رتبه بین 10327 تریدر
-8.6%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-0.3%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :6.1%)
قدرت تحلیل
0
15تعداد پیام

تریدر چه نمادی را توصیه به خرید کرده؟

سابقه خرید

فیلتر:
معامله سودآور
معامله ضررده

تخمین بازدهی ماه به ماه تریدر

سال:

نمودار سیگنال های تریدر

بازه زمانی:
سیگنالی برای نمایش وجود ندارد

معیار‌های ارزیابی عملکرد‌ تریدر

نسبت شارپ :
درصد موفقیت:
%
مدت عضویت:
تعداد پیام در ۹۰ روز اخیر :
پیام

پیام های تریدر

فیلتر

نوع سیگنال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه -اتوآگاه 0.231 میلیون سهم #خفنر در تاریخ 1403/04/23 خریداری کرد و درحال حاضر 1.03 درصد از سهام #خفنر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۸۰۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه -اتوآگاه 0.509 میلیون سهم #خفنر در تاریخ 1403/04/20 خریداری کرد و درحال حاضر 1.02 درصد از سهام #خفنر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۵۸۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه (اتوآگاه) 1.600 میلیون سهم #ولساپا در تاریخ 1403/04/18 خریداری کرد و درحال حاضر 1.05 درصد از سهام #ولساپا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۹۷۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاری بخشی صنايع آگاه (اتوآگاه) 1.600 میلیون سهم #ولساپا در تاریخ 1403/04/17 خریداری کرد و درحال حاضر 1.05 درصد از سهام #ولساپا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۹۷۲
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع آگاه-اتوآگاه 0.120 میلیون سهم #ولساپا در تاریخ 1403/04/09 خریداری کرد و درحال حاضر 1.04 درصد از سهام #ولساپا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۹۳۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع آگاه-اتوآگاه 0.400 میلیون سهم #ولساپا در تاریخ 1403/04/06 خریداری کرد و درحال حاضر 1.04 درصد از سهام #ولساپا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۹۳۴
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع آگاه-اتوآگاه 1.200 میلیون سهم #ولساپا در تاریخ 1403/04/02 خریداری کرد و درحال حاضر 1.04 درصد از سهام #ولساپا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۹۲۱
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع آگاه-اتوآگاه 0.908 میلیون سهم #ولساپا در تاریخ 1403/03/20 خریداری کرد و درحال حاضر 1.04 درصد از سهام #ولساپا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۹۱۶
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع آگاه-اتوآگاه 1.000 میلیون سهم #ولساپا در تاریخ 1403/03/16 خریداری کرد و درحال حاضر 1.03 درصد از سهام #ولساپا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۹۳۷
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع آگاه-اتوآگاه 0.600 میلیون سهم #ولساپا در تاریخ 1403/01/25 خریداری کرد و درحال حاضر 1.02 درصد از سهام #ولساپا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۰۸۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار