ورود/ثبت‌نام
شركت فناوري ا.واطلاعات ايده ديجيتال هوشمند.س خ

شركت فناوري ا.واطلاعات ايده ديجيتال هوشمند.س خ

@i_23876

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۹/۲۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
490
-1
رتبه بین 8888 تریدر
-0.6%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-3.9%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-3.3%)
قدرت تحلیل
0.4
8تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

شركت فناوري ا.واطلاعات ايده ديجيتال هوشمند.س خ 0.183 میلیون سهم #آسیاتک در تاریخ 1403/03/26 خریداری کرد و درحال حاضر 5.0 درصد از سهام #آسیاتک را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۴۵۰
اشتراک گذاری

شركت فناوري ا.واطلاعات ايده ديجيتال هوشمند.س خ 0.090 میلیون سهم #آسیاتک در تاریخ 1403/03/07 خریداری کرد و درحال حاضر 4.99 درصد از سهام #آسیاتک را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۲۹۰
اشتراک گذاری

شركت فناوري ا.واطلاعات ايده ديجيتال هوشمند.س خ 74.909 میلیون سهم #آسیاتک در تاریخ 1402/12/23 خریداری کرد و درحال حاضر 4.99 درصد از سهام #آسیاتک را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۲۰۰
اشتراک گذاری

شركت فناوري ا.واطلاعات ايده ديجيتال هوشمند.س خ 74.909 میلیون سهم #آسیاتک در تاریخ 1402/12/22 خریداری کرد و درحال حاضر 4.99 درصد از سهام #آسیاتک را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۲۶۰
اشتراک گذاری

شركت فناوري ا.واطلاعات ايده ديجيتال هوشمند.س خ 1.303 میلیون سهم #آسیاتک در تاریخ 1402/10/12 خریداری کرد و درحال حاضر 4.99 درصد از سهام #آسیاتک را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۹۵۰
اشتراک گذاری

شركت فناوري ا.واطلاعات ايده ديجيتال هوشمند.س خ 5.201 میلیون سهم #آسیاتک در تاریخ 1402/09/28 به فروش رساند و درحال حاضر 4.95 درصد از سهام #آسیاتک را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۹/۲۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۷۰۰
اشتراک گذاری

شركت فناوري ا.واطلاعات ايده ديجيتال هوشمند.س خ 15.866 میلیون سهم #آسیاتک در تاریخ 1402/09/22 خریداری کرد و درحال حاضر 5.12 درصد از سهام #آسیاتک را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۲۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۳٬۲۷۰
اشتراک گذاری

شركت فناوري ا.واطلاعات ايده ديجيتال هوشمند.س خ 0.000 میلیون سهم #آسیاتک در تاریخ 1401/02/08 به فروش رساند و درحال حاضر 4.33 درصد از سهام #آسیاتک را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۱/۲/۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۹۹۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار