ورود/ثبت‌نام
شرکت سرمایه گذاری سیمای توسعه کار

شرکت سرمایه گذاری سیمای توسعه کار

@i_20503

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۸/۲۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
207
رتبه بین 9373 تریدر
-9.4%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :0.1%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :6.4%)
قدرت تحلیل
0
30تعداد پیام

تریدر چه نمادی را توصیه به خرید کرده؟

سابقه خرید

فیلتر:
معامله سودآور
معامله ضررده

تخمین بازدهی ماه به ماه تریدر

سال:

نمودار سیگنال های تریدر

بازه زمانی:
سیگنالی برای نمایش وجود ندارد

معیار‌های ارزیابی عملکرد‌ تریدر

نسبت شارپ :
درصد موفقیت:
%
مدت عضویت:
تعداد پیام در ۹۰ روز اخیر :
پیام

پیام های تریدر

فیلتر

نوع سیگنال

شرکت سرمایه گذاری سیمای توسعه کار 1.400 میلیون سهم #میهن در تاریخ 1403/04/18 خریداری کرد و درحال حاضر 17.14 درصد از سهام #میهن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۰۹۷
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سيماي توسعه كار 1.400 میلیون سهم #میهن در تاریخ 1403/04/17 خریداری کرد و درحال حاضر 17.14 درصد از سهام #میهن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۱۷۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سيماي توسعه كار-سهامي خاص- 0.902 میلیون سهم #میهن در تاریخ 1403/04/16 خریداری کرد و درحال حاضر 17.1 درصد از سهام #میهن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۰۵۹
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سيماي توسعه كار-سهامي خاص- 341.050 میلیون سهم #میهن در تاریخ 1403/04/12 خریداری کرد و درحال حاضر 17.08 درصد از سهام #میهن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۸۶۵
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سيماي توسعه كار-سهامي خاص- 0.600 میلیون سهم #میهن در تاریخ 1403/03/21 خریداری کرد و درحال حاضر 18.15 درصد از سهام #میهن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۷۳۹
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سيماي توسعه كار-سهامي خاص- 0.685 میلیون سهم #میهن در تاریخ 1403/03/12 خریداری کرد و درحال حاضر 18.11 درصد از سهام #میهن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۰۸۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سيماي توسعه كار-سهامي خاص- 0.499 میلیون سهم #میهن در تاریخ 1403/03/09 خریداری کرد و درحال حاضر 18.06 درصد از سهام #میهن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۰۳۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سيماي توسعه كار-سهامي خاص- 0.499 میلیون سهم #میهن در تاریخ 1403/03/08 خریداری کرد و درحال حاضر 18.06 درصد از سهام #میهن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۰۴۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سيماي توسعه كار-سهامي خاص- 0.508 میلیون سهم #میهن در تاریخ 1403/02/26 خریداری کرد و درحال حاضر 17.84 درصد از سهام #میهن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۶۲۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سيماي توسعه كار-سهامي خاص- 0.508 میلیون سهم #میهن در تاریخ 1403/02/25 خریداری کرد و درحال حاضر 17.84 درصد از سهام #میهن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۸۴۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار