ورود/ثبت‌نام
شركت پيشروان صنعت ققنوس طلايي-بامسئوليت محدود

شركت پيشروان صنعت ققنوس طلايي-بامسئوليت محدود

@i_19620

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۸/۱۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
300
رتبه بین 8495 تریدر
-17.5%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-2%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-9%)
قدرت تحلیل
0
15تعداد پیام
فیلتر

شركت پيشروان صنعت ققنوس طلايي-بامسئوليت محدود 0.196 میلیون سهم #کماسه در تاریخ 1403/01/15 خریداری کرد و درحال حاضر 1.92 درصد از سهام #کماسه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۴۷۰
اشتراک گذاری

شركت پيشروان صنعت ققنوس طلايي-بامسئوليت محدود 0.628 میلیون سهم #کماسه در تاریخ 1402/12/19 خریداری کرد و درحال حاضر 1.92 درصد از سهام #کماسه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۸۳۰
اشتراک گذاری

شركت پيشروان صنعت ققنوس طلايي-بامسئوليت محدود 1.304 میلیون سهم #کماسه در تاریخ 1402/12/16 خریداری کرد و درحال حاضر 1.9 درصد از سهام #کماسه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۸٬۱۰۰
اشتراک گذاری

شركت پيشروان صنعت ققنوس طلايي-بامسئوليت محدود 3.016 میلیون سهم #کماسه در تاریخ 1402/12/15 خریداری کرد و درحال حاضر 1.85 درصد از سهام #کماسه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۸٬۱۱۰
اشتراک گذاری

شركت پيشروان صنعت ققنوس طلايي-بامسئوليت محدود 0.129 میلیون سهم #کماسه در تاریخ 1402/12/14 خریداری کرد و درحال حاضر 1.75 درصد از سهام #کماسه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۹۵۰
اشتراک گذاری

شركت پيشروان صنعت ققنوس طلايي-بامسئوليت محدود 0.300 میلیون سهم #کماسه در تاریخ 1402/10/02 خریداری کرد و درحال حاضر 1.75 درصد از سهام #کماسه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۲۰۰
اشتراک گذاری

شركت پيشروان صنعت ققنوس طلايي-بامسئوليت محدود 0.200 میلیون سهم #کماسه در تاریخ 1402/09/15 خریداری کرد و درحال حاضر 1.74 درصد از سهام #کماسه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۶۳۰
اشتراک گذاری

شركت پيشروان صنعت ققنوس طلايي-بامسئوليت محدود 0.600 میلیون سهم #کماسه در تاریخ 1402/09/14 خریداری کرد و درحال حاضر 1.73 درصد از سهام #کماسه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۶۲۰
اشتراک گذاری

شركت پيشروان صنعت ققنوس طلايي-بامسئوليت محدود 1.372 میلیون سهم #کماسه در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 1.5 درصد از سهام #کماسه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۲۱۰
اشتراک گذاری

شركت پيشروان صنعت ققنوس طلايي-بامسئوليت محدود 2.000 میلیون سهم #کماسه در تاریخ 1402/08/24 خریداری کرد و درحال حاضر 1.46 درصد از سهام #کماسه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۳۱۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر
دنبال شده
هشدار