ورود/ثبت‌نام
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص -

شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص -

@i_19129

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۸/۸
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
185
رتبه بین 7848 تریدر
-12.7%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :2.8%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-2.5%)
قدرت تحلیل
0
38تعداد پیام
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 60.294 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/11/25 خریداری کرد و درحال حاضر 2.85 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 813.529 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/11/24 خریداری کرد و درحال حاضر 2.83 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 51.356 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/11/23 خریداری کرد و درحال حاضر 3.06 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 44.668 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/11/21 خریداری کرد و درحال حاضر 3.04 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 8.233 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/11/18 خریداری کرد و درحال حاضر 3.02 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 6.913 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/11/17 خریداری کرد و درحال حاضر 3.02 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 8.797 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/11/16 خریداری کرد و درحال حاضر 3.02 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 161.219 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/11/15 خریداری کرد و درحال حاضر 3.01 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 21.176 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/11/14 خریداری کرد و درحال حاضر 2.95 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 21.841 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/11/04 خریداری کرد و درحال حاضر 2.95 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 4.308 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/11/03 خریداری کرد و درحال حاضر 2.94 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 26.693 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/11/02 خریداری کرد و درحال حاضر 2.94 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 21.145 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/11/01 خریداری کرد و درحال حاضر 2.93 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 26.383 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/10/30 خریداری کرد و درحال حاضر 2.92 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص - 29.775 میلیون سهم #وپاسار در تاریخ 1402/10/27 خریداری کرد و درحال حاضر 2.91 درصد از سهام #وپاسار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها