ورود/ثبت‌نام
موسسه صندوق رفاه وتامین آتیه کارکنان پست بانک

موسسه صندوق رفاه وتامین آتیه کارکنان پست بانک

@i_18378

تعداد دنبال کننده:1
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۸/۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
460
رتبه بین 15554 تریدر
-0.1%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-0.4%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :7.8%)
قدرت تحلیل
0
134تعداد پیام

تریدر چه نمادی را توصیه به خرید کرده؟

سابقه خرید

فیلتر:
معامله سودآور
معامله ضررده

تخمین بازدهی ماه به ماه تریدر

سال:

نمودار سیگنال های تریدر

بازه زمانی:
سیگنالی برای نمایش وجود ندارد

معیار‌های ارزیابی عملکرد‌ تریدر

نسبت شارپ :
درصد موفقیت:
%
مدت عضویت:
تعداد پیام در ۹۰ روز اخیر :
پیام

پیام های تریدر

فیلتر

نوع سیگنال

موسسه صندوق رفاه وتامین آتیه کارکنان پست بانک 0.174 میلیون سهم #کساوه در تاریخ 1403/04/20 به فروش رساند و درحال حاضر 1.23 درصد از سهام #کساوه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۸۱۰
اشتراک گذاری

موسسه صندوق رفاه وتامين آتيه كاركنان پست بانك 0.500 میلیون سهم #کساوه در تاریخ 1403/04/16 به فروش رساند و درحال حاضر 1.242 درصد از سهام #کساوه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۱۳۰
اشتراک گذاری

موسسه صندوق رفاه وتامين آتيه كاركنان پست بانك 1.400 میلیون سهم #کساوه در تاریخ 1403/04/04 به فروش رساند و درحال حاضر 1.274 درصد از سهام #کساوه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۷۲۰
اشتراک گذاری

موسسه صندوق رفاه وتامين آتيه كاركنان پست بانك 0.456 میلیون سهم #کساوه در تاریخ 1403/04/03 به فروش رساند و درحال حاضر 1.366 درصد از سهام #کساوه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۵۲۰
اشتراک گذاری

موسسه صندوق رفاه وتامين آتيه كاركنان پست بانك 1.010 میلیون سهم #بنو در تاریخ 1403/03/20 به فروش رساند و درحال حاضر 5.1 درصد از سهام #بنو را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۸۶۰
اشتراک گذاری

موسسه صندوق رفاه وتامين آتيه كاركنان پست بانك 0.090 میلیون سهم #بنو در تاریخ 1403/03/19 به فروش رساند و درحال حاضر 5.11 درصد از سهام #بنو را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۸۹۸
اشتراک گذاری

موسسه صندوق رفاه وتامين آتيه كاركنان پست بانك 13.962 میلیون سهم #کساوه در تاریخ 1402/11/24 خریداری کرد و درحال حاضر 1.39 درصد از سهام #کساوه را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۰۰۰
اشتراک گذاری

موسسه صندوق رفاه وتامين آتيه كاركنان پست بانك 2.200 میلیون سهم #بنو در تاریخ 1402/11/17 به فروش رساند و درحال حاضر 5.1 درصد از سهام #بنو را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۹۲۹
اشتراک گذاری

موسسه صندوق رفاه وتامين آتيه كاركنان پست بانك 0.799 میلیون سهم #بنو در تاریخ 1402/10/30 به فروش رساند و درحال حاضر 5.13 درصد از سهام #بنو را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۳۲۲
اشتراک گذاری

موسسه صندوق رفاه وتامين آتيه كاركنان پست بانك 0.651 میلیون سهم #بنو در تاریخ 1402/10/24 به فروش رساند و درحال حاضر 5.14 درصد از سهام #بنو را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۶۵۲
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار