ورود/ثبت‌نام
سازمان آستان قدس رضوي

سازمان آستان قدس رضوي

@i_17880

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۲۶
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
349
-348
رتبه بین 8301 تریدر
-5.1%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :5.1%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :2.4%)
قدرت تحلیل
0
10000تعداد پیام
فیلتر
سازمان آستان قدس رضوي 0.026 میلیون سهم #نخریس در تاریخ 1403/02/05 خریداری کرد و درحال حاضر 60.45 درصد از سهام #نخریس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
16 ساعت پیش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۷٬۳۰۰
اشتراک گذاری
سازمان آستان قدس رضوي 0.015 میلیون سهم #غمایه در تاریخ 1403/01/29 خریداری کرد و درحال حاضر 21.94 درصد از سهام #غمایه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶۸٬۶۵۰
اشتراک گذاری
سازمان آستان قدس رضوي 0.050 میلیون سهم #غمایه در تاریخ 1403/01/26 خریداری کرد و درحال حاضر 21.93 درصد از سهام #غمایه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶۸٬۶۵۰
اشتراک گذاری
سازمان آستان قدس رضوي 0.040 میلیون سهم #نخریس در تاریخ 1403/01/25 خریداری کرد و درحال حاضر 60.37 درصد از سهام #نخریس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۶٬۶۵۰
اشتراک گذاری
سازمان آستان قدس رضوي 0.003 میلیون سهم #غمایه در تاریخ 1403/01/18 خریداری کرد و درحال حاضر 21.91 درصد از سهام #غمایه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷۷٬۰۵۰
اشتراک گذاری
سازمان آستان قدس رضوي 0.007 میلیون سهم #غمایه در تاریخ 1403/01/14 خریداری کرد و درحال حاضر 21.91 درصد از سهام #غمایه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷۷٬۰۵۰
اشتراک گذاری
سازمان آستان قدس رضوي 0.029 میلیون سهم #نخریس در تاریخ 1402/12/23 خریداری کرد و درحال حاضر 60.34 درصد از سهام #نخریس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶۸٬۹۰۰
اشتراک گذاری
سازمان آستان قدس رضوي 0.029 میلیون سهم #نخریس در تاریخ 1402/12/22 خریداری کرد و درحال حاضر 60.34 درصد از سهام #نخریس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶۸٬۹۰۰
اشتراک گذاری
سازمان آستان قدس رضوي 0.013 میلیون سهم #غمایه در تاریخ 1402/12/21 خریداری کرد و درحال حاضر 21.9 درصد از سهام #غمایه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷۰٬۶۰۰
اشتراک گذاری
سازمان آستان قدس رضوي 0.003 میلیون سهم #غمایه در تاریخ 1402/12/15 خریداری کرد و درحال حاضر 21.9 درصد از سهام #غمایه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷۷٬۸۵۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها