ورود/ثبت‌نام
شركت آروين تجارت ثمين-سهامي خاص-

شركت آروين تجارت ثمين-سهامي خاص-

@i_16068

تعداد دنبال کننده:3
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۱۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
310
رتبه بین 8479 تریدر
-13.6%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-1.4%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-8.2%)
قدرت تحلیل
0
10000تعداد پیام
فیلتر
;;
شركت آروين تجارت ثمين-سهامي خاص- 2.222 میلیون سهم #غالبر در تاریخ 1403/02/01 خریداری کرد و درحال حاضر 2.12 درصد از سهام #غالبر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷۶٬۴۷۰
اشتراک گذاری
شركت آروين تجارت ثمين-سهامي خاص- 1.470 میلیون سهم #غنوش در تاریخ 1403/01/20 خریداری کرد و درحال حاضر 11.64 درصد از سهام #غنوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۷۴۰
اشتراک گذاری
شركت آروين تجارت ثمين-سهامي خاص- 1.020 میلیون سهم #غنوش در تاریخ 1403/01/15 خریداری کرد و درحال حاضر 11.5 درصد از سهام #غنوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۹۳۰
اشتراک گذاری
شركت آروين تجارت ثمين-سهامي خاص- 2.304 میلیون سهم #غنوش در تاریخ 1403/01/14 خریداری کرد و درحال حاضر 11.39 درصد از سهام #غنوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۵۰۰
اشتراک گذاری
شركت آروين تجارت ثمين-سهامي خاص- 0.575 میلیون سهم #غنوش در تاریخ 1403/01/11 خریداری کرد و درحال حاضر 11.16 درصد از سهام #غنوش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۸۰۰
اشتراک گذاری
شركت آروين تجارت ثمين-سهامي خاص- 0.199 میلیون سهم #غالبر در تاریخ 1403/01/07 خریداری کرد و درحال حاضر 1.64 درصد از سهام #غالبر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۸۵٬۳۳۰
اشتراک گذاری
شركت آروين تجارت ثمين-سهامي خاص- 0.112 میلیون سهم #غالبر در تاریخ 1403/01/06 خریداری کرد و درحال حاضر 1.6 درصد از سهام #غالبر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۸۱٬۳۹۰
اشتراک گذاری
شركت آروين تجارت ثمين-سهامي خاص- 0.026 میلیون سهم #غالبر در تاریخ 1403/01/05 خریداری کرد و درحال حاضر 1.57 درصد از سهام #غالبر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷۸٬۶۰۰
اشتراک گذاری
شركت آروين تجارت ثمين-سهامي خاص- 0.263 میلیون سهم #غالبر در تاریخ 1402/12/28 خریداری کرد و درحال حاضر 1.57 درصد از سهام #غالبر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷۵٬۴۴۰
اشتراک گذاری
شركت آروين تجارت ثمين-سهامي خاص- 0.014 میلیون سهم #غالبر در تاریخ 1402/12/27 خریداری کرد و درحال حاضر 1.51 درصد از سهام #غالبر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶۹٬۸۰۰
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها