ورود/ثبت‌نام
شرکت سرمایه گذاری سعدی

شرکت سرمایه گذاری سعدی

@i_16036

تعداد دنبال کننده:1
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۱۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
205
رتبه بین 8662 تریدر
-4.7%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-0.3%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :6%)
قدرت تحلیل
0
66تعداد پیام

تریدر چه نمادی را توصیه به خرید کرده؟

سابقه خرید

فیلتر:
معامله سودآور
معامله ضررده

تخمین بازدهی ماه به ماه تریدر

سال:

نمودار سیگنال های تریدر

بازه زمانی:
سیگنالی برای نمایش وجود ندارد

معیار‌های ارزیابی عملکرد‌ تریدر

نسبت شارپ :
درصد موفقیت:
%
مدت عضویت:
تعداد پیام در ۹۰ روز اخیر :
پیام

پیام های تریدر

فیلتر

نوع سیگنال

شرکت سرمایه گذاری سعدیی خاص- 0.800 میلیون سهم #ثعمرا در تاریخ 1403/04/19 خریداری کرد و درحال حاضر 13.61 درصد از سهام #ثعمرا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۸۵۰
اشتراک گذاری

شرکت سرمایه گذاری سعدی 0.708 میلیون سهم #ثعمرا در تاریخ 1403/04/18 خریداری کرد و درحال حاضر 13.47 درصد از سهام #ثعمرا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۳۹۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سعدي 0.708 میلیون سهم #ثعمرا در تاریخ 1403/04/17 خریداری کرد و درحال حاضر 13.47 درصد از سهام #ثعمرا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۶۰۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سعدي-سهامي خاص- 0.990 میلیون سهم #ثعمرا در تاریخ 1403/04/13 خریداری کرد و درحال حاضر 13.42 درصد از سهام #ثعمرا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۱۰۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سعدي -سهامي خاص - 0.220 میلیون سهم #ثعمرا در تاریخ 1403/04/12 خریداری کرد و درحال حاضر 13.34 درصد از سهام #ثعمرا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۵۹۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سعدي -سهامي خاص - 0.370 میلیون سهم #ثعمرا در تاریخ 1403/04/11 خریداری کرد و درحال حاضر 13.32 درصد از سهام #ثعمرا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۲۹۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سعدي -سهامي خاص - 5.000 میلیون سهم #ثعمرا در تاریخ 1403/04/10 خریداری کرد و درحال حاضر 13.3 درصد از سهام #ثعمرا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۴۲۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سعدي -سهامي خاص - 0.001 میلیون سهم #ثعمرا در تاریخ 1403/04/06 خریداری کرد و درحال حاضر 12.91 درصد از سهام #ثعمرا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۷۳۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سعدي -سهامي خاص - 1.000 میلیون سهم #ثعمرا در تاریخ 1403/04/03 خریداری کرد و درحال حاضر 12.91 درصد از سهام #ثعمرا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۱۶۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاري سعدي -سهامي خاص - 1.620 میلیون سهم #ثعمرا در تاریخ 1403/03/23 خریداری کرد و درحال حاضر 12.71 درصد از سهام #ثعمرا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۸۷۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار