ورود/ثبت‌نام
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام

صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام

@i_16013

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۱۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
1278
رتبه بین 8888 تریدر
-12.4%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-3.9%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-3.3%)
قدرت تحلیل
5
88تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام 0.200 میلیون سهم #عالیس در تاریخ 1403/03/29 خریداری کرد و درحال حاضر 1.26 درصد از سهام #عالیس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
21 ساعت پیش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۴۳۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام 1.538 میلیون سهم #عالیس در تاریخ 1403/03/27 خریداری کرد و درحال حاضر 1.26 درصد از سهام #عالیس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۴۲۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام 1.538 میلیون سهم #عالیس در تاریخ 1403/03/26 خریداری کرد و درحال حاضر 1.26 درصد از سهام #عالیس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۵۱۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام 0.500 میلیون سهم #عالیس در تاریخ 1403/03/20 خریداری کرد و درحال حاضر 1.24 درصد از سهام #عالیس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۷۲۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام 0.500 میلیون سهم #عالیس در تاریخ 1403/03/19 خریداری کرد و درحال حاضر 1.24 درصد از سهام #عالیس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۷۸۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام 0.500 میلیون سهم #عالیس در تاریخ 1403/03/16 خریداری کرد و درحال حاضر 1.23 درصد از سهام #عالیس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۸۸۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام 0.050 میلیون سهم #قلرست در تاریخ 1403/03/13 خریداری کرد و درحال حاضر 1.14 درصد از سهام #قلرست را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۳۶۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام 0.033 میلیون سهم #عالیس در تاریخ 1403/03/09 خریداری کرد و درحال حاضر 1.23 درصد از سهام #عالیس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۱۷۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام 0.033 میلیون سهم #عالیس در تاریخ 1403/03/08 خریداری کرد و درحال حاضر 1.23 درصد از سهام #عالیس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۱۰۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام 0.150 میلیون سهم #عالیس در تاریخ 1403/03/07 خریداری کرد و درحال حاضر 1.23 درصد از سهام #عالیس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۰۱۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار