ورود/ثبت‌نام
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-

PRXسبد-شرك69560--شرك08556-

@i_15974

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۱۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
508
-1
رتبه بین 8888 تریدر
-11.5%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-3.9%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-3.3%)
قدرت تحلیل
0.4
11تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
رتبه: 508
0.4

PRXسبد-شرك69560--شرك08556- 0.258 میلیون سهم #وآذر در تاریخ 1403/03/19 خریداری کرد و درحال حاضر 2.58 درصد از سهام #وآذر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۱۵۰
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
رتبه: 508
0.4

PRXسبد-شرك69560--شرك08556- 1.106 میلیون سهم #وآذر در تاریخ 1403/03/16 خریداری کرد و درحال حاضر 2.57 درصد از سهام #وآذر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۳۲۰
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
رتبه: 508
0.4

PRXسبد-شرك69560--شرك08556- 13.081 میلیون سهم #وآذر در تاریخ 1403/03/13 خریداری کرد و درحال حاضر 2.51 درصد از سهام #وآذر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۳۰۰
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
رتبه: 508
0.4

PRXسبد-شرك69560--شرك08556- 6.840 میلیون سهم #وآذر در تاریخ 1403/03/12 خریداری کرد و درحال حاضر 1.77 درصد از سهام #وآذر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۳۶۰
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
رتبه: 508
0.4

PRXسبد-شرك69560--شرك08556- 3.756 میلیون سهم #وآذر در تاریخ 1403/03/05 خریداری کرد و درحال حاضر 1.38 درصد از سهام #وآذر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۵۷۰
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
رتبه: 508
0.4

PRXسبد-شرك69560--شرك08556- 0.700 میلیون سهم #فکمند در تاریخ 1402/11/23 خریداری کرد و درحال حاضر 4.57 درصد از سهام #فکمند را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۴۰۰
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
رتبه: 508
0.4

PRXسبد-شرك69560--شرك08556- 4.000 میلیون سهم #وآذر در تاریخ 1402/11/15 به فروش رساند و درحال حاضر 4.59 درصد از سهام #وآذر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۱۳۰
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
رتبه: 508
0.4

PRXسبد-شرك69560--شرك08556- 3.400 میلیون سهم #وآذر در تاریخ 1402/11/04 به فروش رساند و درحال حاضر 4.81 درصد از سهام #وآذر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۸٬۲۱۰
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
رتبه: 508
0.4

PRXسبد-شرك69560--شرك08556- 8.205 میلیون سهم #وآذر در تاریخ 1402/07/19 خریداری کرد و درحال حاضر 4.66 درصد از سهام #وآذر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۲۲۰
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
PRXسبد-شرك69560--شرك08556-
رتبه: 508
0.4

PRXسبد-شرك69560--شرك08556- 5.000 میلیون سهم #وآذر در تاریخ 1402/07/17 خریداری کرد و درحال حاضر 4.2 درصد از سهام #وآذر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۱۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۲۱۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار