ورود/ثبت‌نام
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد

موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد

@i_15771

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۱۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
420
رتبه بین 8473 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :0.6%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-8.7%)
قدرت تحلیل
0
10000تعداد پیام
فیلتر
;;
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد 32.300 میلیون سهم #فسبزوار در تاریخ 1402/12/28 به فروش رساند و درحال حاضر 1.81 درصد از سهام #فسبزوار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۲۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۹٬۶۹۰
اشتراک گذاری
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد 2.127 میلیون سهم #فسبزوار در تاریخ 1402/12/13 به فروش رساند و درحال حاضر 2.62 درصد از سهام #فسبزوار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴۲٬۲۱۰
اشتراک گذاری
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد 1.696 میلیون سهم #فسبزوار در تاریخ 1402/12/12 به فروش رساند و درحال حاضر 2.68 درصد از سهام #فسبزوار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴۰٬۹۰۰
اشتراک گذاری
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد 0.823 میلیون سهم #فسبزوار در تاریخ 1402/12/01 به فروش رساند و درحال حاضر 2.84 درصد از سهام #فسبزوار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۹٬۲۰۰
اشتراک گذاری
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد 0.400 میلیون سهم #فسبزوار در تاریخ 1402/10/27 به فروش رساند و درحال حاضر 2.86 درصد از سهام #فسبزوار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۲۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۸٬۵۲۲
اشتراک گذاری
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد 0.800 میلیون سهم #فسبزوار در تاریخ 1402/10/25 به فروش رساند و درحال حاضر 2.87 درصد از سهام #فسبزوار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۷٬۹۴۵
اشتراک گذاری
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد 0.600 میلیون سهم #فسبزوار در تاریخ 1402/10/17 به فروش رساند و درحال حاضر 2.89 درصد از سهام #فسبزوار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۵٬۶۱۰
اشتراک گذاری
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد 0.100 میلیون سهم #فسبزوار در تاریخ 1402/10/02 به فروش رساند و درحال حاضر 2.9 درصد از سهام #فسبزوار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۶٬۴۲۰
اشتراک گذاری
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد 1955.000 میلیون سهم #خساپا در تاریخ 1402/09/21 به فروش رساند و درحال حاضر 14.53 درصد از سهام #خساپا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۹/۲۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۶۴۲
اشتراک گذاری
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد 0.900 میلیون سهم #فسبزوار در تاریخ 1402/09/20 به فروش رساند و درحال حاضر 2.91 درصد از سهام #فسبزوار را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۹/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۶٬۵۰۹
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها