ورود/ثبت‌نام
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ

شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ

@i_15756

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۱۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
185
رتبه بین 7853 تریدر
3.4%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :2.8%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-1%)
قدرت تحلیل
0
16تعداد پیام
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 0.120 میلیون سهم #حآفرین در تاریخ 1402/12/01 خریداری کرد و درحال حاضر 5.35 درصد از سهام #حآفرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 4.193 میلیون سهم #حآفرین در تاریخ 1402/11/17 به فروش رساند و درحال حاضر 5.34 درصد از سهام #حآفرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 0.706 میلیون سهم #حآفرین در تاریخ 1402/11/15 به فروش رساند و درحال حاضر 5.4 درصد از سهام #حآفرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 0.436 میلیون سهم #حآفرین در تاریخ 1402/11/14 به فروش رساند و درحال حاضر 5.41 درصد از سهام #حآفرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 3.504 میلیون سهم #حآفرین در تاریخ 1402/11/09 به فروش رساند و درحال حاضر 5.41 درصد از سهام #حآفرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 0.300 میلیون سهم #حشکوه در تاریخ 1402/11/08 به فروش رساند و درحال حاضر 1.24 درصد از سهام #حشکوه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 3.132 میلیون سهم #حآفرین در تاریخ 1402/10/12 به فروش رساند و درحال حاضر 5.46 درصد از سهام #حآفرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۱۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 1.750 میلیون سهم #گدنا در تاریخ 1402/09/22 خریداری کرد و درحال حاضر 5.31 درصد از سهام #گدنا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۲۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 2.286 میلیون سهم #حآفرین در تاریخ 1402/08/30 به فروش رساند و درحال حاضر 6.31 درصد از سهام #حآفرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 12.889 میلیون سهم #گدنا در تاریخ 1402/08/24 خریداری کرد و درحال حاضر 5.16 درصد از سهام #گدنا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 7.000 میلیون سهم #حآفرین در تاریخ 1402/08/16 به فروش رساند و درحال حاضر 6.35 درصد از سهام #حآفرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 2.340 میلیون سهم #حآفرین در تاریخ 1402/08/07 به فروش رساند و درحال حاضر 6.44 درصد از سهام #حآفرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 22.700 میلیون سهم #حآفرین در تاریخ 1402/08/01 خریداری کرد و درحال حاضر 6.47 درصد از سهام #حآفرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 1.497 میلیون سهم #حآفرین در تاریخ 1402/07/19 به فروش رساند و درحال حاضر 7.04 درصد از سهام #حآفرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۷/۱۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ 10.179 میلیون سهم #حآفرین در تاریخ 1402/07/18 به فروش رساند و درحال حاضر 7.06 درصد از سهام #حآفرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۷/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها