ورود/ثبت‌نام
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص-

شركت كوشاپيشه-سهامي خاص-

@i_15618

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۱۰
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
185
رتبه بین 7854 تریدر
-30%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :2.9%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-1%)
قدرت تحلیل
0
34تعداد پیام
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 1.436 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/12/09 خریداری کرد و درحال حاضر 56.81 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 0.682 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/12/07 خریداری کرد و درحال حاضر 56.78 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 0.279 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/11/18 خریداری کرد و درحال حاضر 56.77 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 0.230 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/11/17 خریداری کرد و درحال حاضر 56.77 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 0.397 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/11/16 خریداری کرد و درحال حاضر 56.76 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 0.206 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/11/15 خریداری کرد و درحال حاضر 56.76 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 0.393 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/11/11 خریداری کرد و درحال حاضر 56.74 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 0.393 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/11/10 خریداری کرد و درحال حاضر 56.74 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 0.490 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/11/09 خریداری کرد و درحال حاضر 56.74 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 0.192 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/11/08 خریداری کرد و درحال حاضر 56.73 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 0.311 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/11/07 خریداری کرد و درحال حاضر 56.73 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 0.228 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/11/04 خریداری کرد و درحال حاضر 56.72 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 0.414 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 56.72 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 0.029 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/08/28 خریداری کرد و درحال حاضر 56.71 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت كوشاپيشه-سهامي خاص- 0.318 میلیون سهم #وتوشه در تاریخ 1402/08/27 خریداری کرد و درحال حاضر 56.71 درصد از سهام #وتوشه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها