ورود/ثبت‌نام
شركت سبدگردان فارابي-سهامي خاص-

شركت سبدگردان فارابي-سهامي خاص-

@i_15601

تعداد دنبال کننده:5
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۱۰
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
1409
رتبه بین 8495 تریدر
-19%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-2%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-9%)
قدرت تحلیل
4.6
110تعداد پیام
فیلتر

شركت سبدگردان فارابي-سهامي خاص- 1.000 میلیون سهم #سلام در تاریخ 1403/03/02 به فروش رساند و درحال حاضر 2.55 درصد از سهام #سلام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۵۲۰
اشتراک گذاری

شركت سبدگردان فارابي-سهامي خاص- 0.618 میلیون سهم #جهش در تاریخ 1403/02/19 خریداری کرد و درحال حاضر 5.167 درصد از سهام #جهش را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۶۹۰
اشتراک گذاری

شركت سبدگردان فارابي-سهامي خاص- 0.500 میلیون سهم #جهش در تاریخ 1403/02/18 خریداری کرد و درحال حاضر 5.136 درصد از سهام #جهش را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۹۲۰
اشتراک گذاری

شركت سبدگردان فارابي-سهامي خاص- 2.024 میلیون سهم #جهش در تاریخ 1403/02/17 خریداری کرد و درحال حاضر 5.111 درصد از سهام #جهش را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۰۲۰
اشتراک گذاری

شركت سبدگردان فارابي-سهامي خاص- 16.104 میلیون سهم #جهش در تاریخ 1403/02/12 خریداری کرد و درحال حاضر 4.613 درصد از سهام #جهش را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۳۹۰
اشتراک گذاری

شركت سبدگردان فارابي-سهامي خاص- 2.817 میلیون سهم #جهش در تاریخ 1403/02/04 خریداری کرد و درحال حاضر 3.808 درصد از سهام #جهش را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۳٬۰۹۰
اشتراک گذاری

شركت سبدگردان فارابي-سهامي خاص- 1.500 میلیون سهم #جهش در تاریخ 1403/02/03 خریداری کرد و درحال حاضر 3.667 درصد از سهام #جهش را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۳٬۱۷۰
اشتراک گذاری

شركت سبدگردان فارابي-سهامي خاص- 12.130 میلیون سهم #جهش در تاریخ 1403/02/02 به فروش رساند و درحال حاضر 3.592 درصد از سهام #جهش را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۳٬۲۶۰
اشتراک گذاری

شركت سبدگردان فارابي-سهامي خاص- 1.026 میلیون سهم #جهش در تاریخ 1403/02/01 خریداری کرد و درحال حاضر 4.199 درصد از سهام #جهش را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۳٬۴۳۰
اشتراک گذاری

شركت سبدگردان فارابي-سهامي خاص- 2.000 میلیون سهم #جهش در تاریخ 1403/01/29 به فروش رساند و درحال حاضر 4.147 درصد از سهام #جهش را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۲۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۲۲۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر
دنبال شده
هشدار