ورود/ثبت‌نام
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-

PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-

@i_15492

تعداد دنبال کننده:1
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۹
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
8281
رتبه بین 15567 تریدر
-1.4%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-0.8%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :5.9%)
قدرت تحلیل
5
277تعداد پیام

تریدر چه نمادی را توصیه به خرید کرده؟

سابقه خرید

فیلتر:
معامله سودآور
معامله ضررده

تخمین بازدهی ماه به ماه تریدر

سال:

نمودار سیگنال های تریدر

بازه زمانی:
سیگنالی برای نمایش وجود ندارد

معیار‌های ارزیابی عملکرد‌ تریدر

نسبت شارپ :
درصد موفقیت:
%
مدت عضویت:
تعداد پیام در ۹۰ روز اخیر :
پیام

پیام های تریدر

فیلتر

نوع سیگنال

PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
رتبه: 8281
5.0

PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209- 0.300 میلیون سهم #ونیرو در تاریخ 1403/04/31 خریداری کرد و درحال حاضر 3.11 درصد از سهام #ونیرو را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۹۶۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
رتبه: 8281
5.0

PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209- 1.499 میلیون سهم #اسیاتک در تاریخ 1403/04/30 خریداری کرد و درحال حاضر 2.14 درصد از سهام #اسیاتک را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۷۰۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
رتبه: 8281
5.0

PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209- 0.699 میلیون سهم #اسیاتک در تاریخ 1403/04/24 خریداری کرد و درحال حاضر 2.08 درصد از سهام #اسیاتک را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۶۰۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
رتبه: 8281
5.0

PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209- 1.504 میلیون سهم #اسیاتک در تاریخ 1403/04/23 خریداری کرد و درحال حاضر 2.07 درصد از سهام #اسیاتک را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۸۰۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
رتبه: 8281
5.0

PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209- 0.896 میلیون سهم #اسیاتک در تاریخ 1403/04/20 خریداری کرد و درحال حاضر 2.03 درصد از سهام #اسیاتک را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۹۳۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
رتبه: 8281
5.0

PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209- 0.006 میلیون سهم #زمگسا در تاریخ 1403/04/19 خریداری کرد و درحال حاضر 1.53 درصد از سهام #زمگسا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۷٬۰۳۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
رتبه: 8281
5.0

PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209- 0.300 میلیون سهم #ونیرو در تاریخ 1403/04/18 خریداری کرد و درحال حاضر 3.1 درصد از سهام #ونیرو را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۸۰۴
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
رتبه: 8281
5.0

PRXسبد -شرك 15835- -موس 07209- 0.300 میلیون سهم #ونیرو در تاریخ 1403/04/17 خریداری کرد و درحال حاضر 3.1 درصد از سهام #ونیرو را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۲۴
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
رتبه: 8281
5.0

PRXسبد-شرك15835--موس07209- 2.600 میلیون سهم #اسیاتک در تاریخ 1403/04/16 خریداری کرد و درحال حاضر 2.01 درصد از سهام #اسیاتک را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۳۷۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
PRXسبد -شرک 15835- -موس 07209-
رتبه: 8281
5.0

PRXسبد-شرك15835--موس07209- 1.804 میلیون سهم #اسیاتک در تاریخ 1403/04/13 خریداری کرد و درحال حاضر 1.96 درصد از سهام #اسیاتک را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۹۵۱
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار