ورود/ثبت‌نام
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-

شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-

@i_15146

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۶/۲۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
409
رتبه بین 8751 تریدر
-18.8%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-5.6%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-5.7%)
قدرت تحلیل
0.4
10تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
رتبه: 409
0.4

شركت ترمه سراميك-سهامي خاص- 8.670 میلیون سهم #کترام در تاریخ 1403/03/26 خریداری کرد و درحال حاضر 5.87 درصد از سهام #کترام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۷۴۰
اشتراک گذاری
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
رتبه: 409
0.4

شركت ترمه سراميك-سهامي خاص- 5.730 میلیون سهم #کترام در تاریخ 1402/09/28 خریداری کرد و درحال حاضر 5.36 درصد از سهام #کترام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۲۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۸۶۰
اشتراک گذاری
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
رتبه: 409
0.4

شركت ترمه سراميك-سهامي خاص- 0.447 میلیون سهم #کترام در تاریخ 1402/07/30 خریداری کرد و درحال حاضر 5.02 درصد از سهام #کترام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۳۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۷۶۰
اشتراک گذاری
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
رتبه: 409
0.4

شركت ترمه سراميك-سهامي خاص- 0.525 میلیون سهم #کترام در تاریخ 1402/07/29 خریداری کرد و درحال حاضر 4.99 درصد از سهام #کترام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۲۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۷۹۰
اشتراک گذاری
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
رتبه: 409
0.4

شركت ترمه سراميك-سهامي خاص- 1.560 میلیون سهم #کترام در تاریخ 1402/07/19 خریداری کرد و درحال حاضر 4.86 درصد از سهام #کترام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۳۱۰
اشتراک گذاری
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
رتبه: 409
0.4

شركت ترمه سراميك-سهامي خاص- 1.000 میلیون سهم #کترام در تاریخ 1402/07/18 خریداری کرد و درحال حاضر 4.77 درصد از سهام #کترام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۱۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۲۶۰
اشتراک گذاری
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
رتبه: 409
0.4

شركت ترمه سراميك-سهامي خاص- 1.400 میلیون سهم #کترام در تاریخ 1402/07/17 خریداری کرد و درحال حاضر 4.71 درصد از سهام #کترام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۱۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۸۷۰
اشتراک گذاری
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
رتبه: 409
0.4

شركت ترمه سراميك-سهامي خاص- 1.000 میلیون سهم #کترام در تاریخ 1402/07/15 خریداری کرد و درحال حاضر 4.57 درصد از سهام #کترام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۱۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۳۱۰
اشتراک گذاری
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
رتبه: 409
0.4

شركت ترمه سراميك-سهامي خاص- 35.168 میلیون سهم #کترام در تاریخ 1402/06/25 خریداری کرد و درحال حاضر 4.41 درصد از سهام #کترام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۶/۲۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۸٬۴۲۰
اشتراک گذاری
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
شركت ترمه سراميك-سهامي خاص-
رتبه: 409
0.4

شركت ترمه سراميك-سهامي خاص- 35.168 میلیون سهم #کترام در تاریخ 1402/06/22 خریداری کرد و درحال حاضر 4.41 درصد از سهام #کترام را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۶/۲۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۸٬۴۲۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار