ورود/ثبت‌نام
شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا-سهامي خاص -

شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا-سهامي خاص -

@i_15113

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۶/۲۲
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
1414
رتبه بین 8495 تریدر
-27%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-2%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-9%)
قدرت تحلیل
3.4
65تعداد پیام
فیلتر

شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا-سهامي خاص - 26.470 میلیون سهم #توسن در تاریخ 1403/02/23 به فروش رساند و درحال حاضر 30.36 درصد از سهام #توسن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۲۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۷۵۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا-سهامي خاص - 2.000 میلیون سهم #توسن در تاریخ 1403/02/18 به فروش رساند و درحال حاضر 31.24 درصد از سهام #توسن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۱۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۷۲۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا-سهامي خاص - 28.915 میلیون سهم #توسن در تاریخ 1403/02/08 به فروش رساند و درحال حاضر 31.31 درصد از سهام #توسن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۹۶۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا-سهامي خاص - 0.157 میلیون سهم #وگستر در تاریخ 1403/01/28 خریداری کرد و درحال حاضر 3.91 درصد از سهام #وگستر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۲۱۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا-سهامي خاص - 15.011 میلیون سهم #فن افزار در تاریخ 1403/01/20 به فروش رساند و درحال حاضر 17.26 درصد از سهام #فن افزار را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۲۶۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا-سهامي خاص - 14.900 میلیون سهم #فن افزار در تاریخ 1403/01/19 به فروش رساند و درحال حاضر 18.26 درصد از سهام #فن افزار را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۴۸۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا-سهامي خاص - 0.023 میلیون سهم #وگستر در تاریخ 1403/01/15 خریداری کرد و درحال حاضر 3.89 درصد از سهام #وگستر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۱۰۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا-سهامي خاص - 10.000 میلیون سهم #فن افزار در تاریخ 1403/01/11 به فروش رساند و درحال حاضر 19.26 درصد از سهام #فن افزار را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۱۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۶۰۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا-سهامي خاص - 28.780 میلیون سهم #فن افزار در تاریخ 1403/01/08 خریداری کرد و درحال حاضر 19.92 درصد از سهام #فن افزار را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۹۶۰
اشتراک گذاری

شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا-سهامي خاص - 4.062 میلیون سهم #فن افزار در تاریخ 1403/01/07 به فروش رساند و درحال حاضر 18.01 درصد از سهام #فن افزار را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۵۰۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر
دنبال شده
هشدار