ورود/ثبت‌نام
شركت گروه .م .سرمايه گذاري اميد-س .ع -

شركت گروه .م .سرمايه گذاري اميد-س .ع -

@i_14381

تعداد دنبال کننده:2
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۶/۷
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
1267
رتبه بین 8463 تریدر
-5.9%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :6.9%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-1.8%)
قدرت تحلیل
4.7
10000تعداد پیام
فیلتر
;;
شركت گروه .م .سرمايه گذاري اميد-س .ع - 0.441 میلیون سهم #ناما در تاریخ 1403/02/26 خریداری کرد و درحال حاضر 75.71 درصد از سهام #ناما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۷۳۰
اشتراک گذاری
شركت گروه .م .سرمايه گذاري اميد-س .ع - 3.685 میلیون سهم #وهور در تاریخ 1403/02/25 خریداری کرد و درحال حاضر 92.66 درصد از سهام #وهور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۸۵۰
اشتراک گذاری
شركت گروه .م .سرمايه گذاري اميد-س .ع - 0.029 میلیون سهم #کگهر در تاریخ 1403/02/24 خریداری کرد و درحال حاضر 26.12 درصد از سهام #کگهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۷۵۰
اشتراک گذاری
شركت گروه .م .سرمايه گذاري اميد-س .ع - 0.085 میلیون سهم #پکویر در تاریخ 1403/02/22 خریداری کرد و درحال حاضر 64.92 درصد از سهام #پکویر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۱۴۰
اشتراک گذاری
شركت گروه .م .سرمايه گذاري اميد-س .ع - 0.205 میلیون سهم #ناما در تاریخ 1403/02/19 خریداری کرد و درحال حاضر 75.66 درصد از سهام #ناما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۳٬۲۳۰
اشتراک گذاری
شركت گروه .م .سرمايه گذاري اميد-س .ع - 0.674 میلیون سهم #وهور در تاریخ 1403/02/10 خریداری کرد و درحال حاضر 92.65 درصد از سهام #وهور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۹۱۷
اشتراک گذاری
شركت گروه .م .سرمايه گذاري اميد-س .ع - 2962.120 میلیون سهم #گوهران در تاریخ 1403/02/04 خریداری کرد و درحال حاضر 84.36 درصد از سهام #گوهران را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۴۶۰
اشتراک گذاری
شركت گروه .م .سرمايه گذاري اميد-س .ع - 0.007 میلیون سهم #ناما در تاریخ 1403/02/03 خریداری کرد و درحال حاضر 75.59 درصد از سهام #ناما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۴۷۰
اشتراک گذاری
شركت گروه .م .سرمايه گذاري اميد-س .ع - 0.082 میلیون سهم #ناما در تاریخ 1403/02/02 خریداری کرد و درحال حاضر 75.59 درصد از سهام #ناما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۶۶۰
اشتراک گذاری
شركت گروه .م .سرمايه گذاري اميد-س .ع - 1.189 میلیون سهم #کچاد در تاریخ 1403/01/29 خریداری کرد و درحال حاضر 37.07 درصد از سهام #کچاد را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۵۴
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها