ورود/ثبت‌نام
شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز-سهامي خاص-

شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز-سهامي خاص-

@i_14127

تعداد دنبال کننده:1
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۶/۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
1369
رتبه بین 8495 تریدر
-11.8%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-2%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-9%)
قدرت تحلیل
4.8
106تعداد پیام
فیلتر

شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز-سهامي خاص- 0.016 میلیون سهم #چخزر در تاریخ 1403/03/05 خریداری کرد و درحال حاضر 1.94 درصد از سهام #چخزر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
9 ساعت پیش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵۴٬۸۰۰
اشتراک گذاری

شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز-سهامي خاص- 0.003 میلیون سهم #چخزر در تاریخ 1403/03/02 خریداری کرد و درحال حاضر 1.93 درصد از سهام #چخزر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵۵٬۶۰۰
اشتراک گذاری

شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز-سهامي خاص- 0.002 میلیون سهم #فلامی در تاریخ 1403/02/23 خریداری کرد و درحال حاضر 2.57 درصد از سهام #فلامی را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۷۸۰
اشتراک گذاری

شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز-سهامي خاص- 0.002 میلیون سهم #خفناور در تاریخ 1403/02/19 خریداری کرد و درحال حاضر 1.41 درصد از سهام #خفناور را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۲٬۸۵۰
اشتراک گذاری

شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز-سهامي خاص- 0.001 میلیون سهم #چخزر در تاریخ 1403/02/18 خریداری کرد و درحال حاضر 1.93 درصد از سهام #چخزر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶۵٬۰۵۰
اشتراک گذاری

شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز-سهامي خاص- 0.000 میلیون سهم #چخزر در تاریخ 1403/02/17 خریداری کرد و درحال حاضر 1.93 درصد از سهام #چخزر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶۶٬۳۰۰
اشتراک گذاری

شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز-سهامي خاص- 0.001 میلیون سهم #چخزر در تاریخ 1403/02/12 خریداری کرد و درحال حاضر 1.91 درصد از سهام #چخزر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶۷٬۸۵۰
اشتراک گذاری

شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز-سهامي خاص- 0.040 میلیون سهم #لسرما در تاریخ 1403/02/11 خریداری کرد و درحال حاضر 5.44 درصد از سهام #لسرما را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۶٬۳۸۰
اشتراک گذاری

شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز-سهامي خاص- 0.001 میلیون سهم #چخزر در تاریخ 1403/02/04 خریداری کرد و درحال حاضر 1.91 درصد از سهام #چخزر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷۰٬۵۵۰
اشتراک گذاری

شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز-سهامي خاص- 0.001 میلیون سهم #لسرما در تاریخ 1403/02/03 خریداری کرد و درحال حاضر 5.43 درصد از سهام #لسرما را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۳۶٬۸۰۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر
دنبال شده
هشدار