ورود/ثبت‌نام
شركت گروه مالي واقتصادي آينده

شركت گروه مالي واقتصادي آينده

@i_13830

تعداد دنبال کننده:42
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۵/۲۸
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
167
رتبه بین 8909 تریدر
6.5%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-3.4%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-3.3%)
قدرت تحلیل
4.1
57تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

شركت گروه مالي واقتصادي آينده
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
رتبه: 167
4.1

شركت گروه مالي واقتصادي آينده 0.015 میلیون سهم #وتوس در تاریخ 1402/12/28 خریداری کرد و درحال حاضر 64.99 درصد از سهام #وتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۰۰۰
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
رتبه: 167
4.1

شركت گروه مالي واقتصادي آينده 0.033 میلیون سهم #وتوس در تاریخ 1402/12/23 خریداری کرد و درحال حاضر 64.99 درصد از سهام #وتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۳۹۰
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
رتبه: 167
4.1

شركت گروه مالي واقتصادي آينده 0.033 میلیون سهم #وتوس در تاریخ 1402/12/22 خریداری کرد و درحال حاضر 64.99 درصد از سهام #وتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۱۹۰
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
رتبه: 167
4.1

شركت گروه مالي واقتصادي آينده 0.128 میلیون سهم #وتوس در تاریخ 1402/12/21 خریداری کرد و درحال حاضر 64.99 درصد از سهام #وتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۸۱۰
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
رتبه: 167
4.1

شركت گروه مالي واقتصادي آينده 0.239 میلیون سهم #وتوس در تاریخ 1402/12/20 خریداری کرد و درحال حاضر 64.98 درصد از سهام #وتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۲۳۰
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
رتبه: 167
4.1

شركت گروه مالي واقتصادي آينده 0.429 میلیون سهم #وتوس در تاریخ 1402/12/16 خریداری کرد و درحال حاضر 64.97 درصد از سهام #وتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۴۷۰
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
رتبه: 167
4.1

شركت گروه مالي واقتصادي آينده 2.500 میلیون سهم #وتوس در تاریخ 1402/12/15 به فروش رساند و درحال حاضر 64.95 درصد از سهام #وتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۷۱۰
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
رتبه: 167
4.1

شركت گروه مالي واقتصادي آينده 0.365 میلیون سهم #وتوس در تاریخ 1402/11/09 خریداری کرد و درحال حاضر 65.07 درصد از سهام #وتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۶۰۷
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
رتبه: 167
4.1

شركت گروه مالي واقتصادي آينده 0.147 میلیون سهم #وتوس در تاریخ 1402/11/08 خریداری کرد و درحال حاضر 65.05 درصد از سهام #وتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۳۷۵
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
شركت گروه مالي واقتصادي آينده
رتبه: 167
4.1

شركت گروه مالي واقتصادي آينده 0.287 میلیون سهم #وتوس در تاریخ 1402/11/07 خریداری کرد و درحال حاضر 65.04 درصد از سهام #وتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۳۲۵
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار