ورود/ثبت‌نام
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص-

شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص-

@i_13828

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۵/۲۸
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
130
رتبه بین 7832 تریدر
-7.1%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :1.4%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-3.1%)
قدرت تحلیل
5
45تعداد پیام
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 0.500 میلیون سهم #ثاخت در تاریخ 1402/12/07 خریداری کرد و درحال حاضر 28.81 درصد از سهام #ثاخت را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 0.200 میلیون سهم #ثاخت در تاریخ 1402/12/02 خریداری کرد و درحال حاضر 28.81 درصد از سهام #ثاخت را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 1.000 میلیون سهم #ثاخت در تاریخ 1402/12/01 خریداری کرد و درحال حاضر 28.8 درصد از سهام #ثاخت را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 1.000 میلیون سهم #ثاخت در تاریخ 1402/11/29 خریداری کرد و درحال حاضر 28.79 درصد از سهام #ثاخت را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 0.200 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/11/28 خریداری کرد و درحال حاضر 6.69 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 0.194 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/11/23 خریداری کرد و درحال حاضر 6.69 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 0.050 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/11/21 خریداری کرد و درحال حاضر 6.69 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 0.057 میلیون سهم #سغدیر در تاریخ 1402/11/18 خریداری کرد و درحال حاضر 15.86 درصد از سهام #سغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 0.100 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/11/17 خریداری کرد و درحال حاضر 6.69 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 0.200 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/11/16 خریداری کرد و درحال حاضر 6.69 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 0.100 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/11/15 خریداری کرد و درحال حاضر 6.69 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 0.100 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/11/14 خریداری کرد و درحال حاضر 6.69 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 0.429 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/11/11 خریداری کرد و درحال حاضر 6.69 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 0.429 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/11/10 خریداری کرد و درحال حاضر 6.69 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 768.843 میلیون سهم #وکغدیر در تاریخ 1402/11/09 خریداری کرد و درحال حاضر 6.69 درصد از سهام #وکغدیر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها