ورود/ثبت‌نام
شرکت گروه مالی بانک مسکن

شرکت گروه مالی بانک مسکن

@i_13641

تعداد دنبال کننده:5
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۵/۲۶
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
1246
رتبه بین 8662 تریدر
-6.2%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-0.3%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :6%)
قدرت تحلیل
4.9
106تعداد پیام

تریدر چه نمادی را توصیه به خرید کرده؟

سابقه خرید

فیلتر:
معامله سودآور
معامله ضررده

تخمین بازدهی ماه به ماه تریدر

سال:

نمودار سیگنال های تریدر

بازه زمانی:
سیگنالی برای نمایش وجود ندارد

معیار‌های ارزیابی عملکرد‌ تریدر

نسبت شارپ :
درصد موفقیت:
%
مدت عضویت:
تعداد پیام در ۹۰ روز اخیر :
پیام

پیام های تریدر

فیلتر

نوع سیگنال

شرکت گروه مالی بانک مسکن
شرکت گروه مالی بانک مسکن
رتبه: 1246
4.9

شركت گروه مالي بانك مسكن-سهامي عام- 0.070 میلیون سهم #ثمسکن در تاریخ 1403/04/03 خریداری کرد و درحال حاضر 49.41 درصد از سهام #ثمسکن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۶۹۰
اشتراک گذاری
شرکت گروه مالی بانک مسکن
شرکت گروه مالی بانک مسکن
رتبه: 1246
4.9

شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - 0.420 میلیون سهم #ثمسکن در تاریخ 1403/04/02 خریداری کرد و درحال حاضر 49.41 درصد از سهام #ثمسکن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۷۱۰
اشتراک گذاری
شرکت گروه مالی بانک مسکن
شرکت گروه مالی بانک مسکن
رتبه: 1246
4.9

شركت گروه مالي بانك مسكن-سهامي عام- 0.200 میلیون سهم #ثمسکن در تاریخ 1403/03/26 خریداری کرد و درحال حاضر 49.4 درصد از سهام #ثمسکن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۸۹۰
اشتراک گذاری
شرکت گروه مالی بانک مسکن
شرکت گروه مالی بانک مسکن
رتبه: 1246
4.9

شركت گروه مالي بانك مسكن-سهامي عام- 0.400 میلیون سهم #ثمسکن در تاریخ 1403/03/20 خریداری کرد و درحال حاضر 49.39 درصد از سهام #ثمسکن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۰۴۰
اشتراک گذاری
شرکت گروه مالی بانک مسکن
شرکت گروه مالی بانک مسکن
رتبه: 1246
4.9

شركت گروه مالي بانك مسكن-سهامي عام- 0.050 میلیون سهم #ثمسکن در تاریخ 1403/03/16 خریداری کرد و درحال حاضر 49.39 درصد از سهام #ثمسکن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۱۰۰
اشتراک گذاری
شرکت گروه مالی بانک مسکن
شرکت گروه مالی بانک مسکن
رتبه: 1246
4.9

شركت گروه مالي بانك مسكن-سهامي عام- 1.054 میلیون سهم #ثمسکن در تاریخ 1403/03/13 خریداری کرد و درحال حاضر 49.39 درصد از سهام #ثمسکن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۳۰۰
اشتراک گذاری
شرکت گروه مالی بانک مسکن
شرکت گروه مالی بانک مسکن
رتبه: 1246
4.9

شركت گروه مالي بانك مسكن-سهامي عام- 0.200 میلیون سهم #ثمسکن در تاریخ 1403/03/12 خریداری کرد و درحال حاضر 49.37 درصد از سهام #ثمسکن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۳۴۰
اشتراک گذاری
شرکت گروه مالی بانک مسکن
شرکت گروه مالی بانک مسکن
رتبه: 1246
4.9

شركت گروه مالي بانك مسكن-سهامي عام- 0.150 میلیون سهم #ثمسکن در تاریخ 1403/03/09 خریداری کرد و درحال حاضر 49.37 درصد از سهام #ثمسکن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۴۵۰
اشتراک گذاری
شرکت گروه مالی بانک مسکن
شرکت گروه مالی بانک مسکن
رتبه: 1246
4.9

شركت گروه مالي بانك مسكن-سهامي عام- 0.150 میلیون سهم #ثمسکن در تاریخ 1403/03/08 خریداری کرد و درحال حاضر 49.37 درصد از سهام #ثمسکن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۳۳۰
اشتراک گذاری
شرکت گروه مالی بانک مسکن
شرکت گروه مالی بانک مسکن
رتبه: 1246
4.9

شركت گروه مالي بانك مسكن-سهامي عام- 0.200 میلیون سهم #ثمسکن در تاریخ 1403/03/05 خریداری کرد و درحال حاضر 49.37 درصد از سهام #ثمسکن را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۵۹۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار